EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Polen


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.​​

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Polen her


 

Polen udfordrer sine handelspartnere

Polen er et af de mest oplagte eksportmarkeder for danske eksportører, men politisk drejning skæmmer.

Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 10. juni 2016.

Kort afstand og et af Europas sjældne vækstlande. Polen lyser op som et af de mest lovende eksportmarkeder for dansk erhvervsliv med en åben økonomi i fremgang og oplagte markedsmuligheder. Landets nye regering udfordrer dog dette erhvervsvenlige udgangspunkt med en række protektionistiske tiltag og en EU-kritisk kurs, der får Polen til at lukke mere om sig selv. I disse dage er præsident Andrzej Duda dog i Danmark for at tale samhandel, energi og sikkerhed.

SEKTORER

  • Landbrug/fødevarer: Fødevaresektoren spiller en betydelig rolle i polsk økonomi og er i hastig udvikling. Moderniseringen af sektoren indebærer gode muligheder for danske eksportører af maskiner, udstyr og teknologiske løsninger.
  • Infrastruktur: Med en relativt høj vækst på 3,6 pct. og generel opgradering af landets infrastruktur og byggeri er der gode muligheder for danske kompetencer inden for bygge- og anlægsbranchen. Sektoren nyder godt af midler fra EU’s strukturfonde.
  • Grønne løsninger: Polens regering har nedprioriteret vedvarende energi, men danske specialister kan spille en rolle inden for andre grønne løsninger som spildevands- og affaldshåndtering, hvor Polen endnu ikke er helt på vesteuropæisk niveau. 

POLITISK RISIKO
Partiet Lov og Retfærdighed har trukket mange overskrifter internationalt siden magtovertagelsen i november. Den nationalistiske linje og ønsket om, at staten skal spille en større rolle i økonomien, står i modsætning til den hidtidige, åbne økonomiske kurs. EU sendte i sidste uge en skriftlig advarsel til Polen, som bliver kritiseret for at gå i en antidemokratisk retning og bryde med europæiske retsprincipper. Advarslen kommer efter den polske regering har stækket forfatningsdomstolen, ligesom den tidligere på året øgede kontrollen med de statslige medier. Hvis Polen ikke efterkommer EU’s anbefalinger kan landet blive ramt af sanktioner.  Mere protektionisme for at understøtte polske virksomheder kan også på sigt få betydning for de udenlandske investorers tillid til landet.

ØKONOMI
Polen slår alle andre europæiske lande på vækstfronten over det seneste årti, om end landet dog kommer fra et lavt velstandsniveau set i EU-perspektiv. Polen klarede både finanskrisen og den europæiske gældskrise godt. På baggrund af strukturelle reformer og åbning af økonomien er der investeret heftigt i landet, og arbejdsløsheden er faldet under 10 pct. Den nye regering lægger op til en mere ekspansiv finanspolitik, hvilket kan øge statens underskud og føre til stigende gæld. Polen står uden for euroen, og for danske eksportører betyder det, at de skal overveje den valutarisiko, som handel i lokal valuta indebærer.

FINANSIERING
Den polske banksektor er velfungerende, men vil blive påvirket negativt af en ny bankskat. Generelt har Polen et godt kommercielt klima, der er forbedret betydeligt gennem reformer af de offentlige institutioner. Den seneste tids udvikling betyder, at mange iagttagere nu kigger med spænding på, om det politiske skifte får varige effekter på det kommercielle klima og landets institutioner.

 


Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Jeppe Skårhøj

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Jeppe Skårhøj
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots