EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Polen


EKF's holdning til Polen

Lav betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. Der vil normalt ikke blive stillet andre krav til købere end de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
1-5 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
Over 5 år0
Ingen restriktioner
Særlige garantier0
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer1
Ingen restriktioner

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Polen udfordrer sine handelspartnere
Polen er et af de mest oplagte eksportmarkeder for danske eksportører, men politisk drejning skæmmer.   
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 10. juni 2016.
 
Kort afstand og et af Europas sjældne vækstlande. Polen lyser op som et af de mest lovende eksportmarkeder for dansk erhvervsliv med en åben økonomi i fremgang og oplagte markedsmuligheder. Landets nye regering udfordrer dog dette erhvervsvenlige udgangspunkt med en række protektionistiske tiltag og en EU-kritisk kurs, der får Polen til at lukke mere om sig selv. I disse dage er præsident Andrzej Duda dog i Danmark for at tale samhandel, energi og sikkerhed.
 
SEKTORER
 
1. Landbrug/fødevarer. Fødevaresektoren spiller en betydelig rolle i polsk økonomi og er i hastig udvikling. Moderniseringen af sektoren indebærer gode muligheder for danske eksportører af maskiner, udstyr og teknologiske løsninger.

2. Infrastruktur. Med en relativt høj vækst på 3,6 pct. og generel opgradering af landets infrastruktur og byggeri er der gode muligheder for danske kompetencer inden for bygge- og anlægsbranchen. Sektoren nyder godt af midler fra EU’s strukturfonde.

3. Grønne løsninger. Polens regering har nedprioriteret vedvarende energi, men danske specialister kan spille en rolle inden for andre grønne løsninger som spildevands- og affaldshåndtering, hvor Polen endnu ikke er helt på vesteuropæisk niveau.  
 
POLITISK RISIKO
Partiet Lov og Retfærdighed har trukket mange overskrifter internationalt siden magtovertagelsen i november. Den nationalistiske linje og ønsket om, at staten skal spille en større rolle i økonomien, står i modsætning til den hidtidige, åbne økonomiske kurs. EU sendte i sidste uge en skriftlig advarsel til Polen, som bliver kritiseret for at gå i en antidemokratisk retning og bryde med europæiske retsprincipper. Advarslen kommer efter den polske regering har stækket forfatningsdomstolen, ligesom den tidligere på året øgede kontrollen med de statslige medier. Hvis Polen ikke efterkommer EU’s anbefalinger kan landet blive ramt af sanktioner.  Mere protektionisme for at understøtte polske virksomheder kan også på sigt få betydning for de udenlandske investorers tillid til landet.
 
ØKONOMI
Polen slår alle andre europæiske lande på vækstfronten over det seneste årti, om end landet dog kommer fra et lavt velstandsniveau set i EU-perspektiv. Polen klarede både finanskrisen og den europæiske gældskrise godt. På baggrund af strukturelle reformer og åbning af økonomien er der investeret heftigt i landet, og arbejdsløsheden er faldet under 10 pct. Den nye regering lægger op til en mere ekspansiv finanspolitik, hvilket kan øge statens underskud og føre til stigende gæld. Polen står uden for euroen, og for danske eksportører betyder det, at de skal overveje den valutarisiko, som handel i lokal valuta indebærer.
 
FINANSIERING
Den polske banksektor er velfungerende, men vil blive påvirket negativt af en ny bankskat. Generelt har Polen et godt kommercielt klima, der er forbedret betydeligt gennem reformer af de offentlige institutioner. Den seneste tids udvikling betyder, at mange iagttagere nu kigger med spænding på, om det politiske skifte får varige effekter på det kommercielle klima og landets institutioner.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots