Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Kasakhstan


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer meget stærke købere svarende til minimum B
​​EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum B+
Bank EKF accepterer kun særligt stærke banker.

EKF kan godkende sager under 10 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.​

EKF stiller krav om robusthed overfor valutaudsving​.

Vekselfinansiering: Ikke godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt for beløb op til DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
 

 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Oliedyk tvinger Kasakhstan på reformkurs


Kasakhstan forsøger nye veje for at undgå større olienedtur. Succes afhænger af politisk vilje.
 
Denne analyse blev bragt i Jyllandsposten d. 12. maj 2016.
 
Afhængighed af olie har forgyldt Kasakhstan gennem årtier, men nu rammer olieprisfaldet hårdt. Kasakhstan har reageret på krisen med en række reformudspil til øget privatisering, store vækstpakker og bedring af det dårlige forretningsklima. Spørgsmålet er dog, om der er i sidste ende er politisk vilje og evne til at gennemføre de mange reformplaner og overlade mere styring til det private marked. Men de positive signaler om at diversificere økonomien og investere sig ud af problemerne kan betyde eksportmuligheder for danske aktører inden for områder som infrastruktur og landbrug.
 
SEKTORER
  • Infrastruktur: Det massive vækstudspil i Kasakhstan peger i høj grad mod udbygning af landets infrastruktur, der er udfordret af enorme afstande, men samtidigt har mulighed for at være med til at forbinde Asien med Europa. Selvom økonomien er presset, bliver der investeret, og det kan give muligheder for danske virksomheder inden for eksempelsvis bygge- og anlægsbranchen.
  • Landbrug: Kasakhstan var tidligere et af kornkamrene i Sovjetunionen, og Kasakhstan er stadig en betydelig fødevareproducent. Men der er uudnyttet potentiale, og der er behov for investeringer for at modernisere sektoren og øge produktiviteten.  Dansk udstyr, produktionsløsninger og viden står stærkt på dette område.
 
ØKONOMI
Olien er som mange andre steder gået fra guldfugl til guldbur. Omtrent ¾ af eksporten er relateret til oliesektoren, og det giver i disse år dybe stød til økonomien. Væk er de pæne vækstrater, og landet ventes at havne i recession i år. Landets relativt lille økonomi læner sig dog op af en betydelig reservefond, som der nu trækkes på. Fonden var ved udgangen af 2015 på cirka USD 64 milliarder. Nu kommer det svære reformarbejde, der skal åbne nye økonomiske døre, og selvom reformpakken på papiret nok ser lovende ud, er der lang vej til implementering af de mange tiltag. På valutafronten skal danske eksportører være opmærksomme på de store fald i den lokale valuta tengen overfor dollaren, efter at man har opgivet fastkurspolitikken.
 
POLITISK RISIKO
Præsident Nursultan Nazarbayev har styret landet siden 1989, og hans parti Nur Otan har i foråret genvundet magten i parlamentet. De demokratiske muligheder er dog begrænsede, og oppositionen er marginaliseret. Præsidenten har overlevet på at holde eliten tæt på sig samt bruge olieindtægterne til subsidier og til at bygge landet op, således er hovedstaden Astana i dag en er glinsende metropol midt på Asiens sletter. Det helt store spørgsmål i forhold til den politiske stabilitet i landet er dog, hvad der sker, når den 75-årige præsident ikke længere har styringen. Der er ikke umiddelbart kørt nogen arvtager i stilling, og de svage institutioner betyder, at der ikke er etableret nogen legitim magtoverdragelsesproces.
 
FINANSIERING
Oliekrisen har ramt hele vejen gennem det økonomiske system og presser den svage banksektor. Den svage økonomi og valutaens nedskrivning presser virksomhederne. EKF kræver remburs/bankgaranti, og statsgaranti kan ligeledes være en mulighed i landet. Man skal som eksportør nøje udvælge sine samarbejdspartnere, idet landet er meget svært at navigere i.
 
 

Gå direkte til land

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots