Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Hviderusland


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber ​EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere * ​EKF accepterer ikke offentlige købere
Privat køber

​EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum B+*

​​​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet​.

Bank

​EKF accepterer kun særligt stærke banker*

​EKF accepterer ikke risiko på banker i landet
*EKF accepterer maks. DKK 100 mio. per transaktion
Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 
Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

 

Hviderusland – Ruslands nærmeste allierede

 
Af Peter Toft, chefanalytiker, EKF
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten den 6. april 2017
 
Et uproduktivt system, baseret på udenlandsk lån og subsidier, overlever kun via den tætte alliance med Rusland
 
Hviderusland ligger tæt på Danmark og er potentielt et spændende marked for dansk eksport. Landet har en stor men gammeldags landbrugssektor og en omfattende petrokemisk industri - sektorer med stort potentiale for danske virksomheder. Men Hviderusland er et højrisikabelt marked, og man skal tænke sig godt om, før man engagerer sig.
 
En lang nedtur
I modsætning til andre tidligere sovjetrepublikker har Hviderusland aldrig omstillet sig fra planøkonomi og privatiseret de statslige virksomheder. Landet er stramt kontrolleret af præsident Lukashenko og hans inderkreds, som sidder tungt på magten i de statslige selskaber. Statsvirksomhederne er lavproduktive men har en række fordele – bl.a. adgang til billig kredit hos de statsejede banker, der på den måde holder et uproduktivt system kunstigt i live. Det kommercielle klima i landet er yderst vanskeligt med risiko for ekspropriation og høj korruption, mens retten til en fair retssag er en by i Rusland.
 
Skrøbelig økonomi
Modellen virker ikke befordrende for fri konkurrence, vækst og innovation og er medvirkende til, at økonomien langt fra udlever sit potentiale. De seneste tre år med lav oliepris har været én lang økonomisk nedtur og har medført en kraftig devaluering af valutaen. For Hvideruslands økonomi er tæt sammenvævet med Ruslands, idet Hviderusland er et transitland for russisk olie og profiterer på raffinering af den russiske olie. Når det går dårligt for Rusland, som det har gjort indtil for nyligt på grund af de lave oliepriser og Vestens sanktioner, går det endnu dårligere for Hviderusland.
Hviderusland har været Ruslands tætteste allierede siden 1992 og har hidtil ikke været genstand for geopolitisk konkurrence mellem Rusland og Vesten på samme måde som det er tilfældet med Ukraine og Georgien. Det har Rusland belønnet ved at give løbende subsidier og billige lån. Men sporene fra Ukraine skræmmer, og Hviderusland har på det seneste forsøgt sig med en tilnærmelse til EU. Men derved har landet også bragt sig i en usikker position i forhold til russisk indblanding.
Utilfredsheden i befolkningen er vokset i takt med den forværrede økonomi. Det har medført demonstrationer landet over, men der er blevet slået hårdt ned på urostifterne.
 
Højeste betalingsrisiko
Hvideruslands vanskelige situation afspejler sig i en kritisk lav reserve af hård valuta og en meget svag banksektor. Udlandsgælden er voksende – en nødvendighed for at finansiere handelsunderskuddet. Betalingsrisikoen er dermed meget høj. Derfor anbefales det at afdække betalingsrisiko på eksport til landet. EKF accepterer bankrisici i Hviderusland på 0-5 års kredittider på de største banker.
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots