Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Bulgarien


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber ​EKF accepterer alle kreditværdige købere.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.​​

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontant EKF
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

EU's fattigste land vækster

Efter flere år med lav vækst voksede Bulgariens økonomi i 2015 med 3,6 pct., og prognoserne forudsiger en vækst på samme niveau i 2016. Det er godt nyt for danske eksportører, men den politiske ustabilitet i landet gør det vanskeligt at spå om den fremtidige udvikling.

 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 22. december 2016.
 
Bulgarien har snart været medlem af EU i 10 år. Forhåbningerne om, at medlemskabet ville bringe økonomisk velstand og mindske korruptionen i landet, er kun delvist blevet indfriet. Bulgarien er dog et spændende eksportmarked for danske virksomheder inden for en række forskellige sektorer.
 
SEKTORER

  • Miljøteknologi: Bulgarien har behov for modernisering af vandforsyning og spildevandsanlæg, og her kan danske eksportører gøre sig gældende. Det gælder både på udstyrs- og rådgivningssiden.
  • Landbrugs- og industrimaskiner: Bulgarien har både en stor landbrugssektor og en pæn industriproduktion. De to sektorer giver muligheder for danske eksportører af maskiner, udstyr og teknologiske løsninger.
  • Infrastruktur: Sektoren, som nyder godt af midler fra EU’s strukturfonde, indebærer gode muligheder for danske kompetencer inden for bygge- og anlægsbranchen. 

ØKONOMI
Bulgarien blev optaget i EU i 2007 samtidigt med Rumænien. Forventningerne til EU-medlemskabet var store, men landet blev sammen med det øvrige EU ramt hårdt af finanskrisen og den efterfølgende europæiske gældskrise. I 2009 var landet i recession, og i perioden 2010-2014 var den gennemsnitlige vækst kun 1,1 pct., mens arbejdsløsheden, som er blandt de højeste i EU, steg til 11 pct. Den offentlige gæld fordobledes i perioden 2008-2014, men gælden er fortsat på et håndterbart niveau. Økonomien er dog begyndt at vise bedre tegn godt hjulpet på vej af midler fra EU’s strukturfonde, som Bulgariens økonomi er afhængig af. EU-midlerne har blandt andet finansieret en række infrastrukturprojekter. I tillæg hertil er væksten drevet af et stigende privatforbrug og en stigende eksport. I 2015 voksede økonomien med 3,6 pct., og væksten for 2016 ventes at blive på samme niveau.
 
Bulgariens økonomi er sårbar over for en forværring af den økonomiske krise i Grækenland, da omtrent 6 pct. af Bulgariens eksport afsættes til Grækenland. Bulgarien er ikke med i eurosamarbejdet, men landet fører en fastkurspolitik over for euroen. 
 
POLITISK RISIKO
Bulgarien er plaget af politisk ustabilitet og høj korruption. Landets premierminister Boyko Borisov har stået i spidsen for en centrum-højre-regering siden 2014. Regeringens mærkesag har været at konsolidere de offentlige finanser efter den forrige centrum-venstre-regering, som førte en lempelig finanspolitik, der fik den offentlige gæld til at eksplodere. Borisov valgte i november 2016 at trække sin regering tilbage, fordi hans partis kandidat led et stort nederlag ved præsidentvalget – en post som primært har symbolsk betydning. Beslutningen kan efterlade landet i flere måneders politisk dødvande. Der forhandles i øjeblikket om dannelsen af en ny regering.

  

Gå direkte til land

Jeppe Skårhøj

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Jeppe Skårhøj
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots