EKF’s vurdering af risiko ved eksport til USA


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om USA her


 

USA – et af Danmarks største eksportmarkeder

Den danske eksport til USA er steget markant siden finanskrisen, men er ikke umiddelbart truet af Trumps handels-hindringer.
 
Af Anne Andreassen, chefanalytiker EKF 
Bragt i Jyllands-posten 29.03.2018
 
I EU har man i første omgang tørret sveden af panden. For Trump har skiftet mening og har undtaget EU og en række andre lande for sin nye told på stål og aluminium. Nu har Trump i stedet blikket stift rettet mod Kina, og alle venter på, hvad der vil ske, efter at han har annonceret en told på en 50 mia. US dollars på kinesiske varer. 
Trump giver dårlige handelsaftaler og unfair konkurrence skylden for underskuddet på USA's handelsbalance og for udflytningen af industriarbejdspladser til lande med lavere lønninger. Men den nye told på kinesiske varer kommer også som en reaktion på, at USA mener, at Kina overtræder intellektuelle rettigheder og i stor stil kopierer amerikanerne.
Problemet er blot, at selvom toldmure og handelsrestriktioner vil fordyre kinesiske varer i USA, så vil de ikke øge den amerikanske konkurrenceevne, det vil ikke styrke den amerikanske eksport, og det vil slet ikke bringe jobbe-ne tilbage til de ufaglærte industriarbejdere i det amerikanske rustbælte, hvor Trump har en del af sine kernevælgere. For USA's industri befinder sig i dag på et helt andet niveau, end før rusten satte ind, og det samme gør en række af de lande, der i dag kan producere langt billigere end USA.
De amerikanske forbrugere vil derfor opleve, at en lang række varer bliver dyrere, men deres købekraft er allerede høj, og derfor vil de højst sandsynligt blive ved med at købe amerikanske IPhones produceret i Asien samt biler, køleskabe, tv og forskellige former for elektronik, der er produceret alle andre steder end i USA.
Det ved kineserne godt. De har ingen interesse i en handelskrig, og det er baggrunden for den taktiske kinesiske udmelding om, at de overvejer en modtold på blot 3 mia. dollars på amerikanske varer.
 
Trusler er nok
Men alene truslen om told og handelskrig kan vise sig at få en vis effekt. For nok har Trump undtaget Mexico og Canada fra told på stål og aluminium i denne omgang, men han truer også med, at de igangværende forhandlinger af den Nordamerikanske frihandelsaftale, NAFTA vil afgøre, hvordan han vil forholde sig fremadrettet.
Det er også bemærkelsesværdigt, at USA og Sydkorea netop har forhandlet ændringer til deres handelsaftale. Essensen er, at Sydkorea undtages fra ståltolden mod til gengæld at begrænse eksporten af stål til USA og åbne markedet for større import af amerikanske biler ved at sænke tolden.
USA er Danmarks fjerde største eksportmarked. Eksporten består bl.a. af medicin og farmaceutiske varer, maskiner til industrien, tekniske instrumenter, vindmøller, møbler og forarbejdede varer. Så amerikansk handelspolitik har stor betydning for dansk eksport, og handelsrestriktioner er generelt dårligt nyt for en lille handelsnation som Danmark, og derfor venter man i spænding på Trumps næste træk.
Men naturen af den danske eksport og det faktum, at en række danske virksomheder har lagt en del af deres produktion i USA gør, at danske eksportører går fri i denne omgang. Danske virksomheder, der har lagt en del af deres produktion i Kina, og herfra eksporterer til USA, kan dog risikere at blive ramt.
USA har også handelsunderskud over for EU, og derfor kan det ikke udelukkes, at Trumps fokus kan vende sig mod genforhandling af handelsvilkårene på det europæiske kontinent. Så nok er der våbenhvile overfor EU lige nu, men en handelskrig kan fortsat ikke udelukkes.  
 

Gå direkte til land

Christian Dahl Winther

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christian Dahl Winther
+45 35 46 27 47

Gå direkte til land

Index for robots