Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Colombia


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Godkendt.

Garantier i lokal valuta: Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

​Udsigt til fremgang under ny præsident

Af Lars Piil Damm, chefanalytiker
 
Denne artikel har været bragt i Jyllandsposten den 6. juli 2018.
 
Den 7. august er der skiftedag i præsidentpaladset i Colombia. Den nye præsident ventes at fortsætte forgængernes økonomiske politik.
 
Det er Sydamerikas 3. største marked med knap 50 mio. indbyggere. Væksten i BNP har de seneste år været betydeligt højere end i de fleste af de hårdt plagede naboers økonomier, og handelspotentialet er så stort, at Danmark åbnede en ambassade i 2014. Men Colombia har også et par andre mindre heldige rekorder; de har i årevis været verdens største kokaproducent og i lige omkring et halvt århundrede har landet været hærget af drab, kidnapninger og væbnet konflikt mellem regeringen, den marxistiske oprørsgruppe FARC og andre militante grupper.
 
Forhåbningerne var store, da der i 2016 blev indgået en fredsaftale mellem regeringen og FARC, der førte til, at guerillasoldaterne lagde våbnene og i stedet gik ind i politik med ti garanterede pladser i parlamentet i de næste to perioder. Aftalen blev indgået på trods af, at befolkningen ved en folkeafstemning sagde nej til aftalen med FARC, der har tusindvis af liv og bortførelser på samvittigheden. Samtidig er det ikke uproblematisk for en bevægelse at gå direkte fra et militaristisk hierarki og til et politisk parti uden den store folkelige opbakning. Derfor er der også splittelse internt i FARC.
Men fredsaftalen har styrket udenlandske investorers tro på Colombia, der også har været i gang med at reforme-re økonomien. Colombia har indgået en lang række frihandelsaftaler herunder med EU og USA, og Colombia er netop blevet inviteret til at blive medlem af det prestigefyldte OECD – Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling. OECD er kommet med en række anbefalinger til, hvordan Colombia kan forbedre sin økonomi og sit forretningsklima.

Genklang
Colombia har med hjælp fra USA i mange år bekæmpet kokainproduktionen. Problemet er, at det var FARC, der havde kontrollen med en stor del af kokaproduktionen, og nu hvor de har lagt camouflageuniformen, har andre militante grupper udfyldt det magtvakuum, de har efterladt i kokaproduktionen.
Den nyvalgte centrum-højreorienterede præsident Iván Duque gik til valg på en kritik af aftalen med FARC. Det vandt genklang hos de mange tusinde, der har mistet familiemedlemmer, og som føler, det er urimeligt, at de skyldige ikke bliver straffet, men tværtimod er blevet garanteret politisk indflydelse og hjælpeprogrammer.

Selvom det ikke er de fattige bønder, der tjener stort på narkoen, har det alligevel været en bedre forretning at dyrke koka end at satse på almindelige afgrøder. Regeringen har startet en række støtteprogrammer, der skal få bønderne til at forpligte sig til at omlægge produktionen, men hidtil er succesen udeblevet.
 
Indtil for få år siden var den danske tilstedeværelse i Colombia begrænset, ikke mindst fordi der var store sikker-hedsmæssige udfordringer. Men de seneste år har danske virksomheder i stigende grad fået øjnene op for mulig-hederne. For der er gode muligheder for danske leverandører inden for blandt andet landbrug og fødevareindustri-en i forbindelse med omlægning fra koka til landbrug.
Der er også lagt ambitiøse vækstplaner, der giver gode muligheder inden for vedvarende energi, infrastruktur og turisme. Colombia er afhængig af eksport af olie og nyder godt af den stigende oliepris, og der er store muligheder i olie- og gasindustrien samt i mineindustrien.
Der er lagt op til en reform af sundhedsvæsnet, der også kan komme danske eksportører til gode. Colombia har også en voksende middelklasse, der efterspørger kvalitetsprodukter og for første gang overgår middelklassen nu de fattigste i antal, mens en lille del af befolkningen er så velhavende, at de er interesserede i danske luksusvarer.
 
Colombias har et relativt godt forretningsklima med korruption og sikkerhedssituationen som nogle af de svage punkter. Men de kæmper også med flygtninge fra nabolandet Venezuela, hvor økonomien fuldstændig er kollapset.
 

Gå direkte til land

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots