Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Argentina


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber ​EKF har særlige dækningsvilkår i landet – kontakt EKF.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Argentina her


 

Argentinsk fremgang giver danske eksportmuligheder

Siden Mauricio Macri tiltrådte som præsident i Argentina i december 2015, har Argentina gjort op med mange af hans forgængers fejlslagne politikker, og landet er nu tilbage på vækstsporet. Det giver gode eksportmuligheder for danske virksomheder, blandt andet inden for vedvarende energi.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 22. februar 2018.
 
De fleste danskere vil nikke genkendende til navnet Lionel Messi og vide, hvor vigtig han er for argentinsk fodbold. Nævner man navnet Mauricio Macri, vil flere nok se lidt spørgende ud. Argentinas præsident er dog lige så vigtig for den positive økonomiske udvikling i landet, som Lionel Messi er for deres fodboldlandshold.
 
Macri overtog præsidentposten og et Argentina i en dårlig økonomisk forfatning i december 2015 efter den socialistisk-populistiske Cristina Kirchner. Cristina Kirchner havde ført en fejlslagen økonomisk politik med bl.a. valuta- og importrestriktioner, eksportskatter og meget store offentlige subsidier. Som følge af en uholdbar fastkurspolitik over for US-dollaren var Argentinas valutareserver kørt i bund, og Argentina var i konflikt med en række udenlandske kreditorer om misligholdelse af statens gæld, hvorfor hverken staten eller virksomheder var i stand til at finansiere sig på de internationale kapitalmarkeder.
 
Erhvervsvenlig præsident
Mauricio Macri er langt mere erhvervsvenlig end sin forgænger, og han har allerede nået at skabe markante forbedringer på sine første to år. Som noget af det vigtigste indgik regeringen en aftale med de udenlandske kreditorer, hvilket har sikret såvel staten som private virksomheder adgang til udenlandsk finansiering.
 
Regeringen har endvidere fjernet valuta- og kapitalrestriktioner og ladet den argentinske peso flyde stort set frit. Da pesoen var kraftigt overvurderet, blev den markant svækket, da fastkurspolitikken blev opgivet, og svækkelsen er fortsat som følge af Argentinas høje inflation. En svækket peso styrker de argentinske virksomheders konkurrenceevne og giver håb om øget eksport. Vækst på Argentinas største eksportmarked, Brasilien, der aftager ca. 18 pct. af eksporten, bidrager yderligere til håbet. Argentina er meget afhængig eksport af landbrugsvarer, og det har givet optimisme i landbruget, at Macri-regeringen har fjernet stort set alle eksportskatter.
 
Argentina er inde i en positiv udvikling, og mens landet var i recession i 2016, ventes den økonomiske vækst at stige fra 2,8 pct. sidste år til 3,4 pct. i år. Den økonomiske fremgang var medvirkende til, at Macri-regeringen blev styrket ved midtvejsvalget i oktober 2017, og hvis Macri genopstiller til præsidentvalget i 2019, vil han være favorit til at sikre sig fire år mere på posten. Macris koalition er i mindretal i parlamentet, men regeringen har hidtil formået at gennemføre mange reformer med opbakning fra oppositionen. Politisk kontinuitet og øget økonomisk stabilitet er vigtigt for lysten til at investere i landet.
 
Der er dog fortsat masser af udfordringer for regeringen, og regeringen har blandt andet gennemført flere store forhøjelser af el- og gaspriserne for at nedbringe de offentlige subsidier og styrke de svage statsfinanser. Da regeringen tiltrådte, dækkede forbruger-elpriserne kun 10 pct. af elproduktionsomkostninger, hvilket var en stor byrde for staten. Inflationen faldt fra 41 pct. i 2016 til 25 pct. sidste år, hvilket stadig er et meget højt niveau, men det er regeringens mål at få sænket inflationen gradvis i de kommende år for at nå 5 pct. i 2020.
 
Vedvarende energi i kraftig vækst
Flere danske virksomheder har allerede rettet øjnene mod Argentina. Argentina har et mål om at nå 20 pct. vedvarende energi i 2025, og det skaber et enormt behov for udbygning af vedvarende energikilder. For at nå målet på 20 pct. har den argentinske regering afholdt flere auktioner, hvor de vedvarende energiprojekter, der har budt ind med de laveste priser, har vundet. Da der har været god efterspørgsel efter danske vindmøller i forbindelse med de afholdte auktioner, er EKF involveret i finansieringen af flere vindforretninger i landet.
 
Auktionerne fortsætter frem mod 2025, hvorfor der vil være gode muligheder for danske virksomheder inden for blandt andet vind- og solenergi samt biogas. Der vil også være muligheder inden for konventionel energi, såsom diesel- og gasfyrede kraftværker, hvor danske virksomheder også står stærkt. Argentina har nemlig et stort behov for udbygning af elproduktionskapaciteten som følge af manglende investeringer i årrække.
 
Argentinas landbrugssektor og den store produktion af varer som kød og sojabønner er også vigtig for den fortsatte fremgang i landet. Det kræver investeringer i produktionsløsninger, og her kan der være muligheder for danske eksportvirksomheder. Der er også et marked for danske forbrugsvarer, da argentinerne er relativt velstående.
 
EKF kan hjælpe med risikoafdækning og finansiering i forbindelse med dansk eksport til det lovende, men udfordrende argentinske marked, så danske eksportvirksomheder anbefales at kontakte EKF, før de drager af sted.
 

Gå direkte til land

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots