Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Israel


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber

EKF accepterer alle kreditværdige købere.

Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Geografiske restriktioner – kontakt EKF.

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Israel her


 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Israel – stærkt marked i ustabil region

Det er det eneste OECD -øjindkomstland i regionen. De har en kreditværdighed på niveau med flere af de arabiske oliestater, og de har et godt kommercielt klima. Men eksport til Israel er omgærdet med udfordringer.
 
Denne analyse af EKF's senioralytiker Ane Juul Jonsson er bragt i Jyllands-Posten 7. juni 2018.
 
Den danske eksport til Israel rundede ca. 1,5 mia. kroner i 2017. Det er mindre end den danske eksport til Israels ærkefjende Iran sidste år. En ærkefjende, der har et erklæret mål om at ville udslette staten Israel. Den jødiske stat har derfor meget vanskeligt ved at afsondre sig fra den regionale stormagtskonflikt mellem Iran og Saudi-Arabien, fordi hele regionen er påvirket af konflikten mellem sunnimuslimer repræsenteret af Saudi Arabien og shiamuslimer repræsenteret af Iran.

Israel har derfor nærmest udviklet et arbejdsfællesskab med deres sunnimuslimske naboer. Et arbejdsfællesskab, som handler om sammen at bekæmpe de shiamuslimske interesser i bl.a. Libanon og Syrien.

Israel er historisk set tæt allieret med USA og bryder sig, ligesom amerikanerne, meget lidt om Iran. Trump har meldt ud, at han gerne vil mægle en historisk fredsaftale mellem Israel og Palæstina. Problemet er, at hans handlinger går i den stik modsatte retning. At flytte den amerikanske ambassade til Jerusalem og kalde byen for Israels hovedstad faciliterer ikke ligefrem et forhandlingsmiljø. Det er snarere som at forsøge at slukke en oliebrand med vand – det får i stedet det hele til at blusse voldsomt op.

Udfordringer og muligheder
Den sikkerhedspolitiske udfordring, der følger med det anspændte forhold mellem israelerne og palæstinenserne og de regionale konflikter mellem sunnier og shiamuslimer, betyder, at der på trods af gode muligheder og anseelig velstand også er store risici i Israel – og dermed også for dansk eksport. Men der er også interne politiske udfordringer.

Israels regering tæller ti forskellige partier, premierminister Netanyahu er anklaget for omfattende korruption, og der har ikke været et parlament, der har siddet tiden ud, siden 1988.

Den gode nyhed er, at Israel i modsætning til mange andre veludviklede lande har en befolkning, der vokser med to procent om året. Det skyldes dels, at de ortodokse jøder får mange børn, og at Israel er en stat bygget på immigration. Og israelerne er gode til at få folk i arbejde, så selv om uligheden er relativt høj, er købekraften voksende. Det giver et stort potentiale for dansk eksport af forbrugsgoder.

Israel har i lighed med Danmark en lille og åben økonomi, men de har også den udfordring, at deres valuta apprecierer. Det vil sige, at den israelske shekels er steget i værdi over for den amerikanske dollars, og det har svækket den israelske konkurrenceevne, fordi israelske varer dermed er blevet dyrere at importere.

Dansk eksport
En tredjedel af den danske eksport til Israel består af fødevarer, medicinalvarer og maskiner til industrien. Men israelerne har også en veludviklet high tech-sektor og planer om i stigende grad at satse på naturgas og vedvarende energi. Det giver potentiale for danske eksportører.

Man skal dog også holde sig for øje, at der – ud over en anseelig korruptionsrisiko – er risiko for at blive involveret med virksomheder, der operer på den besatte Vestbred, i Golanhøjderne eller i Gaza, hvor EKF Danmarks Eksportkredit, som udgangspunkt ikke dækker forretninger.
 

Gå direkte til land

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots