Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Qatar


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
 

 

​​Qatar

Diplomatisk krise kan give nye muligheder for dansk eksport 

Af senioranalytiker Ane Juul Jonsson
Denne artikel blev bragt i Jyllandsposten den 6. juli 2017
 
De seneste ugers krise omkring Qatar har gjort det klart, at de velhavende arabiske golfstaters økonomiske og politiske samarbejde i Gulf Cooperation Council er yderst sårbart. De en gang så stenrige oliestater Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait, Emiraterne samt de knap så olierige lande Oman og Bahrain har de seneste år lidt under et fald i oliepriserne. Flere af dem har i tilgift investeret massivt i våben og stedfortræderkrige i blandt andet Syrien, Yemen og Irak.  En cocktail, der har vendt budgetoverskud til underskud og ført til afgrundsdyb nabostrid. Det kan få vidtrækkende konsekvenser for dansk eksport til området.
Det hele skulle ellers være så godt, og eksportmulighederne så lovende ud, da de seks rige lande i Golfsamarbejdet, der udgør EU’s fjerdestørste eksportmarked, i januar underskrev en erklæring om en udvidet handelsaftale med EU. Men så kom der ørkensand i maskineriet. 
 
HANDELSBLOKADE
Årsagen er, at Saudi-Arabien støttet af Bahrain, Emiraterne og Egypten for en måned siden anklagede Qatar for bidrage til at destabilisere nabolandene ved at støtte radikale bevægelser som Hamas, Al-Qaeda, Islamisk Stat og Det Muslimske Broderskab. Hertil kommer bl.a. anklager om at have alt for tæt samarbejde med ærkefjenden det shiamuslimske Iran samt alarmerende tætte forsvarsrelationer til Tyrkiet.
De fire lande har som konsekvens afskåret alle diplomatiske og handelsmæssige forbindelser med Qatar og har blokeret adgangen til Qatar til lands, til vands og i luften via deres territorier. Hertil kommer, at de har opstillet 13 ultimative krav, som de færreste tror, Qatar kan eller vil opfylde. I denne uge blev fristen til at acceptere kravene udvidet med 48 timer, og onsdag mødtes landene bag embargoen i Cairo for at diskutere svaret med Kuwait i rollen som forhandler og mægler, mens en række vestlige lande forsøger at mægle fra sidelinjen.
Men Qatar har store økonomiske interesser i forholdet til Iran – bl.a. deler og udnytter de sammen verdens største gasfelt. Det vil derfor næppe være muligt for det lille sunnimuslimske ørkenrige at neddrosle forholdet til genboen Iran, der ikke bare har verdens 3. største oliereserver, men som også hellere end gerne forsyner Qatar med mad og varer, nu hvor de arabiske naboer reelt har afskåret Qatar fra omverden. Udfordringen for Qatar er lige nu, at de ligger som en blindtarm på den østlige del af den arabiske halvø. De er kun landfaste med Saudi-Arabien, og er stærkt afhængige af infrastrukturen i de øvrige Golflande, hvilket har gjort det nemt for nabostaterne at lægge en jernring om den lille ørkenstat.
 
NEDGRADERING
Da Qatar er stærkt afhængig af import, kan den diplomatiske krise vise sig at blive en ny mulighed for danske eksportører, fordi landet nu må søge alternative leverandører af fødevarer til de 2,2 millioner indbyggere, men også af forbrugsgoder, maskineri og byggematerialer.  
Qatar har de seneste år investeret markant i infrastrukturprojekter – og ikke mindst i anlæg i forbindelse med afholdelsen af VM i fodbold i 2022, og hvis de skal nå at blive færdige til tiden, må de søge alternative løsninger. Qatar har også hidtil haft massive indtægter fra turismen fra andre arabiske lande, hvilket der også er sat en brat stopper for.
Embargoen fik næsten øjeblikkeligt rating bureauet Standard & Poors til at nedgradere Qatars kreditværdighed, hvilket kan gøre det dyrere at få finansieret sin eksport til landet. Men selvom oliepriserne er faldet markant over de seneste år, og budgetunderskuddet nu er på omkring 7 % af BNP, er der næppe risiko for, at Qatar løber tør for penge lige med det samme.
Den sidste måneds boycut har dog vist, at det trods embargoen fortsat er muligt at få varer ind i Qatar, når blot der bruges alternative transportruter.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots