Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Irak


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum B. ​ ​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Bank EKF accepterer kun særligt stærke banker.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 
Banker: EKF accepterer kun bankrisiko på Trade Bank of Iraq.
 

 

Irak – et land rigt på olie og konflikter

Denne artikel blev bragt i Jyllandsposten den 19. oktober 2017
 
Irak mangler stort set alt til genopbygningen af landet. Mens ISIS er på retræte, er en ny konflikt under opsejling.
 
Min fjendes fjende er min ven hedder et gammelt arabisk ordsprog. Og er der noget, der ikke er mangel på i Irak – ud over olie - så er det fjender. Dyb splittelse og konkurrerende magtcentre i landet vil sandsynligvis betyde, at Irak forbliver ustabilt i de kommende år. Knap er ISIS på tilbagetog, før en ny konflikt opstår. En konflikt, der har fået gamle ærkefjender til at stå sammen. For i september gennemførte kurderne i det nordlige Irak en vejledende folkeafstemning om selvstændighed, og mere end 90 procent af kurderne stemte for løsrivelse fra Irak.
 
Kampen om det sorte guld
Hele ni procent af verdens oliereserver findes i Irak – og en stor del af dem ligger på grænsen mellem det kurdiske område og den del af Irak, der er kontrolleret af centralstyret i Bagdad. Der er derfor meget på spil for begge parter. På nuværende tidspunkt udgør olieeksporten cirka 90 procent af den kurdiske regionalregerings indtægtsgrundlag, og uden det sorte guld har kurderne ikke noget økonomisk grundlag for en selvstændig stat.
 
Efter selvstændighedsafstemningen er den kurdiske regionalregering kommet under stort pres fra centralregeringen i Bagdad og Tyrkiet og Iran. Kurderne er verdens største etniske minoritet, og både Irak, Tyrkiet, Iran og Syrien har kurdiske mindretal, hvis hedeste ønske er en selvstændig kurdisk stat. Men er der én ting regeringerne hos de gamle ærkefjender i Irak og Iran kan blive enige med Tyrkiet om, så er det at bekæmpe kurdernes selvstændighedstrang.
 
Det startede med et flyveforbud, men sidenhen har situationen udviklet sig, og de seneste dage har irakiske styrker taget kontrollen med en række områder, herunder den olierige by Kirkuk på grænsen mellem det kurdiske område og det øvrige Irak. Truslen om økonomiske sanktioner og manglende international opbakning til kurdisk løsrivelse betyder, at regionalregeringen er i en svag forhandlingsposition
 
Uforløst potentiale
Der var ellers stor optimisme at spore efter Saddam Husseins fald. Udenlandske forretningsfolk flokkedes om Irak for at få fingrene i lukrative kontrakter omkring genopbygningen af et land, der har et stort potentiale. Udfordringen var at handle med et land i totalt kaos. Koalitionsstyrkerne skabte derfor sammen ’Trade Bank of Iraq’, hvis formål er at facilitere international handel og rekonstruere landet.
 
I 2013 var EKF med en dansk erhvervsdelegation på besøg i den kurdiske del af Irak. Kort efter spredte ISIS rædsel i landet, og siden har det været småt med den udenlandske lyst til at investere i og handle med Irak. En sejr over ISIS kan betyde, at Irak igen bliver et attraktivt eksportmarked, men genåbner også for de uløste interne stridigheder i Irak i efterspillet på grund af landets dybe splittelse mellem shia- og sunnimuslimer. Dertil kommer det kurdiske selvstændighedsspørgsmål, som i disse dage presser sig på. Det forventes derfor, at Irak også vil være plaget af uroligheder og konflikter i en længere årrække i fremtiden, men også at centralregeringen vil opretholde den overordnede kontrol med landet med støtte fra allierede.
 
Irak har tidligere fået gældseftergivelse, og der er sat gang i et IMF program med økonomiske reformer. Det økonomiske potentiale er stort, men statsinstitutionerne er overordnet at betragte som svage, og forretningsklimaet er udfordret af høj korruption og en meget svag banksektor.
 
EKF Danmarks Eksportkredit er åben for forretninger i Irak under forudsætning af, at transaktionerne foregår via Trade Bank of Iraq, som er statsejet. For Irak er fortsat et højrisikoland, hvor der er store udfordringer med at drive forretning.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots