Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Bahrain


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum BB
​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

EKF stiller krav om robusthed overfor valutaudsving​.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

​Bahrains økonomi kører på pumperne 

Lav oliepris truer med at knække Bahrain, der er blandt de dårligst stillede Golf-lande. Økonomisk smalhals kan medføre ny social uro.   

Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 21. april 2016.
 
Olie har forgyldt befolkningen i Bahrain, men det bekostelige velfærdssystem er på vej til at slå landet ud af kurs. Statsbudgettet kræver en pris på 120 dollar per tønde olie for at balancere, og det gør Bahrain til en af de helt store tabere i de seneste års olieprisfald. Flere af de andre Golf-stater har velpolstrede oliefonde at ride stormen af på, men Bahrain har ikke sparet op, og derfor skal de høje udgifter nu skæres til. Dermed stiger risikoen for social uro, men politisk ventes der ikke store omvæltninger med den magtfulde familie al-Khalifah i spidsen for kongedømmet. For danske eksportører er der muligheder i energisektoren og byggeri/anlæg, men hold godt øje med valutaen.

SEKTORER

  • Olie/gas: Den altdominerende sektor skal i endnu højere grad optimeres og sikre de livsnødvendige indtægter. Oveni opgaven med at sikre bedst muligt udbytte af energireserverne, kan der ligge et marked i energibesparende udstyr og løsninger, idet Bahrains eget energiforbrug er højt. Danske leverandører af løsninger og specialudstyr kan finde et marked her, for sektoren skal være højtydende for at holde Bahrain kørende.
  • Infrastruktur: For at sikre vækstmulighederne i det lille kongedømme og gøre det muligt at opbygge nye sektorer skal infrastrukturen optimeres. Det giver en række danske muligheder inden for bygge- og anlægssektoren med materialer, produktionsløsninger og viden.

ØKONOMI
Bahrains økonomiske udfordringer har været eskalerende gennem længere tid med vedvarende lave energipriser. Men i februar blev alvoren understreget, da ratingbureauet S&P’s nedgraderede landet med usædvanlige to niveauer. Bahrains er især udfordret af manglende robusthed i form af små reservefonde, og den udenlandske valutareserve er på vej mod et kritisk niveau. Den offentlige gæld stiger meget hastigt fra ca. 30 pct. af BNP i 2011 til forventede 80 pct. i 2017. Danske eksportører til Bahrain skal være opmærksom på, at landet kan blive nødt til at slippe fastkurspolitikken mod dollar, som koster store valutareserver at opretholde nu. Det kan medføre kapitalbegrænsninger og vanskeliggøre forretninger med selskaber i landet. Ud over olie er der satset på især finanssektoren, men her er konkurrencen stigende fra andre lande i regionen. Bahrain er derfor tvunget til den svære øvelse med at bygge nye sektorer op, men det er et langt sejt træk, som den nuværende nedtur hurtigt kan forpurre.
 
POLITIK
Familien al-Khalifah har siden 1783 styret Bahrain, der som en af de få Golf-stater oplevede uro under det arabiske forår. Her protesterede især den største befolkningsgruppe, shia-muslimerne, mod uligheden i landet og mod den politiske elite bestående af sunni-muslimer. Med hjælp fra Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater blev der slået hårdt ned på demonstranterne, men uroen ulmer, og der har løbende været protester blandt den fragmenterede befolkning. Bahrain mærker således også den store magtkamp mellem Saudi-Arabien og Iran på nærmeste hold. Og med stigende økonomisk turbulens og manglende indflydelse til shia-muslimerne kan der forventes uro de kommende år, men de færreste iagttagere forventer store omvæltninger, blandt andet fordi Saudi-Arabien næppe vil tillade den udvikling i nabolandet. 
 
FINANSIERING
På grund af situationen har EKF strammet kravene til købere i Bahrain og observerer løbende udviklingen. Der er dog en række godt ratede banker i Bahrain, som fortsat vil kunne bruges til at lave forretninger i landet.

 

Gå direkte til land

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
Barsel

Gå direkte til land

Index for robots