EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Kina


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere. EKF accepterer købere med en vis styrke svarende til minimum BB-
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.​

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Kina her


 

Kina – opgør med gæld og ineffektivitet venter 

 
Af Peter Toft, chefanalytiker EKF
Denne artikel blev bragt i Jyllandsposten den 16.11.2017
 
En forudsætning for at Kina kan løfte sin økonomi til et nyt niveau er, at den kinesiske stat slipper kontrollen og lader kreativiteten og markedskræfterne få friere spil.
 
Kinas præsident Xi fik ved partikongressen i oktober befæstet sin magt for de næste fem år, og det kan betyde, at der nu bliver taget fat på mere langsigtede udfordringer. For præsident Xi har brugt hovedparten af sin energi de seneste år på at befæste sin position og rydde op i den omfattende korruption. Samtidig har det været vigtigt for ham at fremvise fortsat fremgang i levestandarden med vækstrater på 6-7 procent. Det mål er nået gennem store investeringer i infrastrukturprojekter og byggeri. Til gengæld er der sket meget lidt i forhold til de strukturelle reformer, der skal sikre, at Kina også får høj økonomisk vækst fremover.
Staten sidder fortsat tungt på store dele af økonomien, der domineres af enorme og ofte ineffektive statsejede virksomheder - især i sværindustrien, energisektoren og den finansielle sektor. Den svage konkurrence og ødsle långivning til lidet effektive statsejede mastodonter betyder, at det kniber med den produktivitet, der skal løfte den kinesiske økonomi til nye højder i en periode, hvor der bliver færre og dyrere hænder på det kinesiske arbejdsmarked. For befolkningsvæksten er toppet, og Kina står over for en fremtid med et voksende antal pensionister og færre men dog langt bedre uddannede unge, og lønninger, der nu nærmer sig sydeuropæisk niveau. Den gamle vækstmodel med billig og rigelig arbejdskraft er derfor ved at have udtømt potentialet.
 
Reformer
Kina skal have gang i innovationen og øge produktiviteten. Der er især akut behov for en ny model for landets statsstyrede banksektor. Både de statslige og private banker foretrækker nemlig at låne til de ineffektive statsejede industrier. Det anslås, at 25% af lånene i banksektoren er såkaldte ’zoombielån’ – lån til statsvirksomheder, der kun overlever, fordi de er beskyttet mod konkurrence og har rig adgang til billig finansiering via de statsejede banker. De langt mere dynamiske og profitable private virksomheder har til gengæld svært ved at få kredit og er ofte henvist til en uigennemsigtig skyggebanksektor.
 
Kineserne sparer også meget op sammenlignet med vestlige forbrugere, fordi der i Kina ikke er særligt meget offentligt velfærd. Men et større privatforbrug er nødvendigt, hvis Kina skal omstilles til en moderne forbruger-, videns- og serviceøkonomi. Kina sidder til gengæld i dag med en markant overproduktion, når det gælder tung industri, som både er urentabel og en belastning for miljøet.
Xi og kommunistpartiet har dog allerede taget de første skridt ved at gennemføre en reform af de statsejede virksomheder så private – også udlændige - fremover kan eje en større andel af kinesiske virksomheder - også i traditionelt lukkede sektorer som banksektoren.
 
Konsekvensen bliver dog, at mere marked betyder mindre stat og dermed færre privilegier og styringsmuligheder for partieliten. For at styrke incitamentet for private investeringer og innovation må partiet også skabe bedre rammer for fair konkurrence, et uafhængigt retsvæsen og en stærkere sikring af ejendomsretten. Det kan godt vise sig svært at kombinere med det fortsatte étpartisystem.
 
Dansk eksport
Kina har i mange år sat vækst over alt andet – ikke mindst over miljøet. Det har udmøntet sig i en stor miljøbelastning, som nu skaber interesse for danske bæredygtige løsninger lige fra spildevands- og affaldshåndtering til fjernvarme og bæredygtigt landbrug og økologi. Væksten i Kina er fortsat høj, men kinesiske virksomheder har typisk stor gæld, fordi væksten er blevet båret af en voldsom vækst i kreditgivning. Betalingsrisikoen på kinesiske købere kan derfor være væsentligt. EKF Danmarks Eksportkredit kan indgå i finansieringen af kreditværdige private købere på lange kredittider.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots