Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Indonesien


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer købere med en vis styrke svarende til minimum B+​ EKF accepterer stærke købere i landet svarende til BB-
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold - Kontant EKF

Garantier i lokal valuta: Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Indonesien her


 

Indonesien lokker med høj vækst og politisk stabilitet


Verdens tredjestørste demokrati, Indonesien, burde tiltrække sig meget mere opmærksomhed fra danske eksportører. Danmarks eksport til landet lå sidste år på lige over en milliard kroner, hvilket er lavt i forhold til indbyggertallet på 250 millioner. Landets økonomi er relativt robust med høje vækstrater drevet af stigende privatforbrug hos en voksende middelklasse. 
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 1. december 2016. 
 
SEKTORER

  • Infrastruktur: Indonesien investerer markant i infrastruktur, hvilket også er nødvendigt for at binde det befolkningstætte ørige sammen. Danske byggekompetencer er i høj kurs i landet.
  • Landbrug og fødevarer: Indonesiens regering prioriterer en høj grad af fødevaresikkerhed og selvforsyning. Der er særlig fokus på produktionen af oksekød og mejerivarer. Det skaber muligheder for danske eksportører af fødevareteknologi som mejeriudstyr, fodermaskiner og slagteriudstyr.
  • Råstoffer og minedrift: Indonesiens undergrund er rig på råstoffer som kul, olie, gas og nikkel. Den siddende regering forsøger at bevare produktionen og bearbejdningen af råstofferne inden for landets grænser, så eksportindtjeningen øges på trods af råvareprisfald. 


ØKONOMI
 
Indonesiens økonomiske vækst har været let aftagende siden 2011 i takt med prisfald på diverse råvarer, som er en vigtig eksportkilde for Indonesien. I år er der imidlertid udsigt til, at væksten stiger, og økonomien forventes at vokse med godt 5 pct. om året frem mod 2018.  Indonesien har en stabil og relativ lav inflation, og dette ventes at fortsætte de næste par år. Valutaen rupiah er forholdsvist stabil.
Regeringens satsning på at udbygge infrastrukturen har været længere tid om at komme i gang end forventet, men investeringerne forventes at stige med godt 5 pct. de kommende år. Der satses på investeringer i nye veje, havne og kraftværker. Den indonesiske økonomis vækstpotentiale holdes dog noget tilbage bl.a. af et ufleksibelt arbejdsmarked og en dårlig infrastruktur. 
 
POLITISK RISIKO
 
Den politiske situation i Indonesien er overordnet stabil. Præsident Joko Widodo kom til magten i efteråret 2014 med en ambitiøs reformagenda om at fremme produktiviteten i landets fremstillingssektor, mineindustri og landbrug.
Jokowi, som præsidenten populært kaldes, har indtil videre haft succes med at gennemføre en række økonomiske reformer, og han har sørget for at placere egne embedsmænd i en række nøgleministerier. Egentlige institutionelle reformer, herunder bekæmpelse af korruption og en mindskelse af bureaukratiet, har det dog vist sig svært at gennemføre.
Præsident Jokowi vurderes at vægte indenrigspolitik over forholdet til sine handelspartnere. Hans udenrigspolitiske linje er mere offensiv og protektionistisk end den tidligere regerings ’thousand friends and no enemies’-strategi. Jokowis politik er dog en balancegang, idet landet meget gerne vil tiltrække udenlandske investorer og holde linjen varm til nære handelspartnere som Kina, USA og Japan. Det ses bl.a. ved at regeringen i år har lempet restriktionerne på udlændinges mulighed for at investere i Indonesien, men visse sektorer er fortsat underlagt begrænsninger.

 

 

Gå direkte til land

Hvad karakteriserer Asien?

Der er store regionale forskelle landene imellem. Få EKF's analytikeres bud på, hvad der rører sig i regionen lige nu.
​Læs med her
Rikke Mandrup Fogh

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Rikke Mandrup Fogh
+45 35 46 27 53

Gå direkte til land

Index for robots