Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Indien


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere. ​EKF accepterer købere med en vis styrke svarende til minimum B+
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold – Kontakt EKF.

Garantier i lokal valuta: Godkendt.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Indien her


 

Indien - reformer skal sikre vækst 

Denne analyse fra EKF's analytiker Christina Petersen er bragt i Jyllands-Posten 26. oktober 2017.
   
En høj vækst i urbaniseringen, et strategisk fokus på infrastruktur, energi og vandforsyning samt en voksende og købestærk middelklasse gør, at der er stort potentiale for dansk eksport til Indien. Også for langt mere end de 2,3 milliarder, der eksporteres danske varer for i øjeblikket. Målt på befolkningens størrelse overgås det indiske marked kun af Kina, og Indiens årlige vækstrater forventes i de kommende fem år at ligge på 7,7 procent.
Indiens premierminister Modi har igangsat en række reformer, der bl.a. skal forbedre forretningsklimaet og gøre Indien mere attraktivt for udenlandske investeringer med henblik på at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser. De vigtige forudsætninger for at få held med det projekt er, at det lykkedes at reducere bureaukratiet og korruptionen og få forbedret infrastrukturen.
 
Skattegrundlaget
For at kunne gennemføre de nødvendige offentlige investeringer er der et akut behov for at udvide skattegrundlaget, så der kommer flere penge i statskassen. Det skal ske ved at få den meget store, sorte økonomi frem i lyset og få implementeret et effektivt skattesystem. Indien har tidligere haft et kompliceret og stærkt uhensigtsmæssigt skattesystem med mange forskellige lokale og nationale skatter, der har virket som en bremse på den indenlandske handel. Det er nu afløst af en national skattereform. Et andet middel til at udvide skattegrundlaget har været at udskifte landets pengesedler. Herudover arbejdes der på en jordreform, der er central for at forbedre infrastrukturen, og på at få skabt en sund banksektor, der kan og vil låne penge ud også til små og mellemstore virksomheder.
Problemet med reformerne er, at de på den korte bane gør ondt, specielt på de fattige. Den slags giver sjældent stemmer, og det afgørende for implementeringen af reformerne er derfor, at Modis koalitionsregering formår at få flertal efter valget i 2019.
Indien har traditionelt været orienteret mod Europa, USA og Japan, mens ærkefjenden og naboen Pakistan har et nært forhold til Kina. Kineserne investerer ikke bare massivt i nabolandets infrastruktur, Kina er også i stigende grad er begyndt at outsource de arbejdsopgaver, der er baseret på ufaglært arbejdskraft. Her er Indien i skarp konkurrence med Pakistan og Bangladesh. Indiens velsignelse og forbandelse er en enorm arbejdsstyrke, hvoraf mange er højtuddannede, men endnu flere er uuddannede. Udfordringen er, at der ofte mangler arbejdskraft med de nødvendige faglige kompetencer, og det kan blive en bremse for at løfte fremstillingsindustrien til nye højder.
 
Forretningsklimaet
Den danske eksport til Indien udgøres primært af medicinalvarer, maskiner, færdigvarer og transportydelser. Men der er stort potentiale inden for infrastruktur og vedvarende energi og miljørigtige løsninger inden for urbanisering – herunder vand, spildevand og affaldshåndtering, som er en forudsætning for at undgå at den enorme urbanisering ikke ender i en miljø- og sundhedskatastrofe.
Den indiske regering har opsat stramme mål for statsbudgettet og inflationen - nødvendige tiltag for at sikre økonomisk vækst og skabe tillid blandt investorerne. Men ting tager tid i Indien, og trods reformerne er forretnings-klimaet fortsat udfordret.
Banksektor har været gennemsyret af uhensigtsmæssige regler for långivning i en sådan grad, at især statsbankerne lider massivt under store udlån til dårlige betalere. Det afgørende nu er at få ryddet op i de dårlige lån og få tilført ny kapital til bankerne for at understøtte væksten i økonomien.
Forventningen er, at ni ud af ti faktorer, der er afgørende for forretningsklimaet, vil forbedre sig i perioden fra 2017 til 2021.
 
 

Gå direkte til land

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots