Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Indien


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere. ​EKF accepterer købere med en vis styrke svarende til minimum B+
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold – Kontakt EKF.

Garantier i lokal valuta: Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Indien her


 

Indien – verdens hurtigst voksende økonomi

Denne analyse fra EKF's analytiker Rikke Mandrup Fogh er bragt i Jyllands-Posten 17. janaur 2019.
   
Indien befinder sig i en rivende udvikling, og med en forventet vækst på 7,6 pct. i år står det til at blive verdens hurtigst voksende økonomi – med en ambitionen om at blive verdens 3. største i 2040.

Væksten drives primært af en veluddannet og hastigt voksende middelklasse med en glubende forbrugsappetit, af flere og større private og offentlige investeringer og af en velvoksen eksport af alt fra IT-serviceydelser, over industrifremstilling til tekstilproduktion.

Men væksten er ujævnt fordelt, og mens Indien både er en atommagt og har et ambitiøst rumprogram med planer om at sende en bemandet mission i rummet i 2022, så lever omkring en fjerdedel af Indiens befolkning fortsat under FN’s fattigdomsgrænse.

Miljøudfordringer
17 ud af verdens 20 hurtigst voksende byer det næste årti kommer til at ligge i Indien, og der tales meget om etableringen af "smart cities". Det giver gode muligheder for danske leverandører af løsninger inden for vand- og vedvarende energi-forsyning, spildevandshåndtering, affaldsbehandling og genanvendelse samt infrastruktur, telekommunikation og overvågning.

For Indien har store udfordringer med miljøet. Luftforurening skyldes udledninger fra millioner af køretøjer, intensiv brug af fossile energiformer, en industri kendetegnet af stærkt forurenende udledninger og bønders markaf-brændinger. Samtidig er Indien hjemsted for nogle af Asiens mest forurenede floder, fordi både industrielt affald og spildevand udledes ubehandlet. Mange på landet har hverken indlagt vand eller kloakering, og affald smides i floderne eller brændes af i små bunker langs vejkanten, fordi der ikke er nogen effektiv offentlig affaldsbehandling.

Læg hertil at mange delstater hyppigt rammes af nedbrud i energiforsyningen med det resultat, at folk selv må sørge for energi fra dieseldrevne generatorer, fordi energiforsyningen er utilstrækkelig.

Enormt potentiale
Den voksende øvre middelklasse køber ikke kun mobiltelefoner, biler, vaskemaskiner og tv. De er også i fuld gang med at blive storforbrugere af sundhedsløsninger, forsikringer, computerspil, dyrefoder, økologiske fødeva-rer, smykker og mærkevarer inden for design og mode. 

Med en befolkning, der har rundet de 1,3 mia. mennesker, er det danske eksportpotentiale derfor enormt. Ikke bare for de største danske virksomheder men også for små og mellemstore virksomheder på tværs af sektorer. På blot ti år er det lykkedes at løfte 271 millioner indere ud af fattigdommen, og for hvert år løftes flere millioner husstandes indkomstniveau.

Men til trods for, at Indien allerede i dag er verdens femte største økonomi, er det under en halv procent af Danmarks samlede eksport, der går til Indien. Eksporten var i 2017 på 3.1 mia. kroner – det svarer godt og vel til den danske eksport til Vietnam, selv om Indiens økonomi er 12 gange så stor. Samtidig har den danske eksport hidtil primært været inden for traditionelle områder som medicin og maskiner.

Det bliver der forhåbentlig lavet om på, når statsminister Lars Løkke Rasmussen fra torsdag deltager i en erhvervsdelegation til delstaten Gujarat. Med i delegationen er også EKF Danmarks Eksportkredit, der står klar til at understøtte den danske eksport til Indien både med milliardstore finansieringsløsninger til energi og infrastrukturprojekter, med kreditter til mindre indiske købere af danske varer og med såkaldte Shopping Lines – en form for kontokort, der kan bruges til at sikre lån til indkøb fra en bred vifte af danske virksomheder.

Gå direkte til land

Rikke Mandrup Fogh

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Rikke Mandrup Fogh
+45 35 46 27 53

Gå direkte til land

Index for robots