Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Thailand


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber ​EKF accepterer alle kreditværdige købere.
EKF accepterer købere med en vis styrke svarende til minimum B+
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Vekselfinansiering: Godkendt.

Garantier i lokal valuta: Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Thailand her


 

Thailand - valg og kongekroning i tæt symbiose

 
 
Trods solid økonomisk vækst er Thailand fortsat splittet i en velhavende bybefolkning og en fattig landbefolkning
 
Der har netop været folkefest i Thailand. Kroningsfest for kong Vajiralongkorn, der først nu – to et halvt år efter sin fars død – formelt er blevet kronet under det lidt mere mundrette Rama d. 10.

I første omgang var det sørgetiden over den afdøde konge, der var forklaringen på udskydelse af kroningen. Senest har det handlet om, at man fra kongefamiliens side gav udtryk for, at man gerne så valget overstået, før der skulle være kroningsfest. Faktum er, at valget fandt sted for fem uger siden, men at der endnu ikke er udpeget en ny regering. Udfaldet af valget var mudret og gav ikke ubetinget støtte til de tidligere militærfolk, der er blevet politikere og med kongefamiliens opbakning reelt har styret landet siden et militærkup i 2014.

For under den funklende og velfungerende overflade lurer fortsat konflikten mellem to grupper af befolkningen: den økonomiske elite i byerne og den fattige landbefolkning, der ikke i tilstrækkelig grad har fået del i den økono-miske udvikling, Thailand har gennemgået. For siden 1990’erne er millioner af mennesker kommet i job og har arbejdet sig ud af fattigdommen og op i middelklassen. Hvor 67 pct. af befolkningen levede under FN’s fattigdomsgrænse i 1986, så var det kun knap 8 pct. af befolkningen i 2017 – men de findes hovedsageligt på landet.

Den imponerende udvikling gør sammen med de 70 mio. indbyggere Thailand til et attraktivt marked for danske virksomheder med et stort uindfriet potentiale for dansk eksport. For uanset udfaldet af valget forventes det, at den erhvervsvenlige linje vil fortsætte med det formål at tiltrække udenlandske investeringer og outsourcing af mere avancerede produktionsopgaver til Thailand.  
 
Turistmagnet
Et af de områder, der fylder mest i Thailands økonomi er turismen. Med 38 mio. turister om året er Thailand blandt verdens ti mest besøgte turistdestinationer. Men Thailand vil helt i toppen af listen, og det er hverken rygsækrejsende, badeferiegæster eller kulturrundrejser, der skal give dem førertrøjen. Thailand satser på at blive verdens førende destination inden for ’medicinsk turisme’. De har derfor udviklet privathospitaler af så høj kvalitet, at det skal få patienter til at komme rejsende fra hele verden for at få behandling mod betaling.

I det hele taget har sundhedssektoren og ældrepleje høj prioritet, fordi der bliver markant flere ældre, mens familiemønstrene ændrer sig, så familier fravælger selv at stå for plejen. Læg hertil en voksende levestandard, der har medført, at thaierne nu får livsstilssygdomme, der ikke tidligere var så udbredt i denne del af Asien. Det giver gode muligheder for danske virksomheder inden for lægemidler, hospitalsteknologi og ældrepleje.
 
Thailand har desuden en stor og velfungerende fødevareindustri med både produktion, forarbejdning og eksport. Det gør, at Thailand også er et oplagt marked for danske leverandører af udstyr til landbrugs- og fødevareproduk-tion.
 
Herudover har Thailand en veludbygget infrastruktur og en glubende energiappetit med stort behov for løsninger inden for energieffektivisering. Læg hertil et enormt behov for klimasikring, affalds- og spildevandshåndtering – samt en erhvervsvenlig holdning, der gør det attraktivt for danske virksomheder at etablere sig. Ikke mindst fordi noget tyder på, at Thailand ligefrem kan profitere på handelskrigen mellem Kina og USA, som vil betyde, at de stridende parter får behov for nye handelspartnere.
 
 

Gå direkte til land

Rikke Mandrup Fogh

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Rikke Mandrup Fogh
+45 35 46 27 53

Gå direkte til land

Index for robots