Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Taiwan


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet. 

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt for beløb op til DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.


 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Taiwan – selvstændig stat eller en del af Storkina?

Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 31. juli 2017.

Af Peter Toft, Chefanalytiker EKF
 
I 70’erne udgjorde ’Made in Taiwan’ indbegrebet af billig masseproduktion af lav kvalitet. Siden har Taiwan bevæget sig op i værdikæde, så de i dag er verdensledende, når det gælder produktion at en række højteknologiske produkter. I dag er der stort set ikke en computer, der ikke indeholder komponenter fra Taiwan, mens salget af nye generations IPhone, der produceres på øen, kan aflæses direkte i Taiwans eksporttal.
 
Finanskrisen og Kinas stagnerende vækst har fået den taiwanesiske tigerøkonomi til at hænge lidt med snuden, men landet er på vej frem igen. Målt i BNP per indbygger og justeret for købekraft er taiwanere nu mere velhavende end danskerne, ledigheden er i bund og købekraften tårnhøj. Der er er derfor et stort potentiale for eksport af danske produkter. Der er dog en væsentlig geopolitisk og finansiel risiko, man skal holde sig for øje.
 
Moderne Storkina
Historisk hørte Taiwan til Kina, men øen blev erobret af japanerne i 1895 og forblev japansk ind til slutningen på 2. verdenskrig, hvor Kina fik Taiwan tilbage. Da Mao udråbte den kinesiske folkerepublik i 1949 flygtede den gamle, nationalistiske regering til Taiwan. De blev dog kun anerkendt som Kinas officielle regering af få lande - herunder af USA. I 1972 skiftede amerikanerne holdning og anerkendte regeringen i Beijing, men frygten for kommunismen fik USA til at fortsætte forsvarssamarbejdet med Taiwan. Blot 200 km adskiller Taiwan fra det kinesiske hovedland, og Beijing har som erklæret mål at indlemme Taiwan i et moderne Storkina ligesom Hong Kong og Macau blev i slutningen af 1990’erne. Taiwans regerende demokratiske progressive parti har derimod en mere selvstændighedssøgende linje. USA sælger fortsat våben til Taiwan, og den amerikanske flåde er massivt til stede i en konstant magtdemonstration over for kineserne. Dilemmaet er, at 40 procent af Taiwans eksport går til Kina, og at erhvervslivet og økonomien er helt afhængige af tætte og fredelige relationer til Kina.
 
Brohoved til Kina
For danske virksomheder har Taiwan hidtil primært været brugt som brohoved for eksport til og produktion i selve Kina. For Taiwan har en åben og handelsorienteret økonomi, der tager ophavsrettigheder betydeligt mere alvorligt, end kineserne gør. Samtidig har Taiwan en plan for udviklingen af økonomien frem til 2020, der gør landet attraktivt for danske eksportører, fordi det inkluderer sektorer, der udgør danske kernekompetencer. Der er planer for grønne byplanløsninger herunder spildevandshåndtering, udvikling af genbrugsindustrien samt en ambition om at udfase atomenergi i 2025 og lade den erstatte af vedvarende energi – især offshore vindkraft. Det har ført til, at Taiwan har fået status som den nye potentielle marked for offshore vindenergi. Da opdyrkeligt land er en sparsom ressource har man også planer om at effektivisere landbruget og forbedre fødevaresikkerheden. Den stigende ældrebyrde gør, at Taiwan vil satse på udvikling af plejesektoren med plejeboliger og velfærdsydelser. Danske fødevarer, medicin, pumper og generatorer udgør allerede hovedingredienserne i den danske eksport til Taiwan, men der er også et stort potentiale i dansk design og dansk mode, som taiwanerne er vilde med. Taiwan har et godt forretningsklima med lav korruption, en stærk og likvid banksektor af vestlig standard og en grundlæggende kernesund økonomi. Risikoen ligger primært i den geopolitiske situation, og det storpolitiske spil mellem Kina og USA. Det kan udvikle sig til en krudttønde, hvis kineserne beslutter sig for at indlemme Taiwan med magt. En anden mere konkret risiko er den taiwanesiske dollar, der kan være svingende i værdi. Eksportører rådes derfor til at afdække valutarisikoen, hvis der handles i lokal valuta. EKF kan som udgangspunkt yde dækning i Taiwan på lange kredittider uden restriktioner.
 

Gå direkte til land

Hvad karakteriserer Asien?

Der er store regionale forskelle landene imellem. Få EKF's analytikeres bud på, hvad der rører sig i regionen lige nu.
​Læs med her
Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots