Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Sydkorea


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.​

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt for beløb op til DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.


 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Sydkorea – verdens mest innovative nation

Danske virksomheder har for alvor fået øjnene op for eksportpotentialet i Sydkorea.
 
Af Rikke Mandrup Fogh, Analytiker EKF
 
En stor erhvervsdelegation har været med Kronprinsparret i Sydkorea. Og med god grund, for forretningsmulighederne er store i landet, der hører til Asiens rigeste og flere gange er blevet kåret som verdens mest innovative nation. En stor del af erhvervsfremstødet har derfor ikke kun handlet om at øge samhandlen mellem Danmark og Sydkorea. Det har i ligeså høj grad handlet om at sikre et tættere samarbejde mellem danske og sydkoreanske virksomheder, så de sammen kan indgå i projekter med eksport til andre lande.
 
Sydkorea har undergået en enorm udvikling de seneste 30 år og er i dag Asiens fjerdestørste økonomi. Sydkorea-nerne er kvalitetsbevidste og købekraften høj. Det betyder bl.a. efterspørgsel på danske designklassikere fra Fritz Hansen, og at det er det sted uden for Danmark, hvor der sælges mest Royal Copenhagen. Men også danske modebrands, dyner, højtalersystemer og meget andet dansk design er i høj kurs. 
 
Konglomerater
Sydkoreas erhvervsliv er præget af store konglomerater som bl.a. Samsung, Hyundai og den multinationale shop-ping- og fødevaregigant Lotte. Men konglomeraterne, der har været drevet af magtfulde familier med tættere bånd til staten, har været præget af en række spektakulære korruptionsskandaler. Det har været en medvirkende faktor til et holdningsskifte, der har betydet, at hvad der er godt for konglomeraterne ikke længere nødvendigvis opfattes som godt for Sydkorea.

Således er der fra regeringens side blevet gjort en del for at bryde dynastiernes monopolagtige magtposition, og også pensionskasserne er begyndt at yde aktivt ejerskab og kræve forbedringer. Senest har man fra regeringens side hævet mindstelønnen og sænket arbejdstiden fra 68 timer til 52 timer om ugen. På den måde håber man bl.a. på at kunne gøre arbejdsmarkedet mere familievenligt.
 
Potentialet er stort
Befolkningstætheden, en forhøjet levestandard og landets nuværende energisammensætning betyder, at der er store udfordringer med affald- og spildevandshåndtering og luftforurening. Der er dog et stort politisk pres for at sikre en højere grad af vedvarende energi, og målet er, at 20 procent af energien skal komme fra vedvarende kilder inden 2030. Det potentiale har en lang række danske virksomheder allerede fået øjnene op for. 
Derudover har Sydkoreas demografi har været under så voldsom forandring, at de i dag har en af verdens hastigst aldrende befolkninger. Sydkorea er langt fremme mht. forsikringsordninger og sundhedsvæsen. Det betyder også, at der er et stort marked for virksomheder inden for medico – og meditech.
 
Til gengæld er den danske fødevareeksport faldet de seneste år. Det sker til trods for, at der har været stor ek-sport af mere specielle udskæringer som svinemaver og kyllingefødder, men det har handlet om at beskytte den lokale produktion. Sydkorea har dog indgået en frihandelsaftale med EU helt tilbage i 2011, og efter alt at dømme kan Danmark blive det første EU-land, der får mulighed for at eksportere oksekød til Sydkorea. Fødevaresikkerhed og økologi er også ord, der hastigt er ved at vinde indpas hos de koreanske forbrugere.

Desuden er Sydkorea en af verdens førende skibsbyggernationer, og der er derfor rig mulighed for eksport for danske underleverandører til sektoren.
Men Sydkorea er ikke stedet, hvor man blot dumper en container med danske varer og så forventer en hurtig succes. Eksport til Sydkorea kræver tid, indsats og en dedikeret lokal partner, for de bureaukratiske hindringer kan være store.

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Sydkorea her


 

Gå direkte til land

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots