Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Sri Lanka


 
 

Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber ​EKF accepterer alle kreditværdige købere. EKF accepterer meget stærke købere svarende til minimum B
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 10 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

 

Sri Lanka styrker vækstgrundlag

 

Bedre statslige institutioner og forhold for mindretal er på menuen. Høj gæld tynger.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 9. juli 2015. 
 
Sri Lanka har gennem en årrække haft økonomisk vækstsucces med produktion af primært te, tekstiler, gummi og krydderier. Men nu vil landet kravle længere op i værdikæden og forbedre de økonomiske muligheder ved at udrydde nepotisme og korruption i de statslige institutioner. Tilmed vil den nye regering frigøre landet fra aggressive kinesiske investorer og i stedet gyde vandene for forretninger med Indien og Vesten. Sri Lanka nyder stigende investorinteresse efter en lang vækstperiode, men servicering af landets høje offentlige gæld tynger de offentlige finanser.
 
SEKTORER
  • Fødevarer: Den omfattende produktion af te og krydderier er vigtig for økonomien, og samtidig er der brug for at modernisere den øvrige fødevaresektor for at slippe ud af afhængigheden af madimport. Her kan dansk ekspertise bidrage til effektivisering og merproduktion. Pumpeleverandøren Desmi har for eksempel leveret mejeriudstyr til landet med hjælp fra EKF. 
  • Olie/gas: Sri Lanka er i gang med at udvikle sin oliesektor ud for landets vestkyst. I takt med stigende oliepriser ventes sektoren at vokse.
  • Byggeri/infrastruktur: Væksten har sat gang i en række bygge- og anlægsprojekter i landet, og på sigt bliver der mulighed for mange flere med privat investordeltagelse. Danske leverandører står med gode kort på hånden på dette felt. 

ØKONOMI
Sri Lankas økonomi bygger på en sårbar cocktail af primærproduktion tilsat solide turismeindtægter og hjemsendelse af penge fra de mange srilankanere i udlandet. Landet kæmper med en tung gæld på omkring 80 pct. af BNP, men har formået at udnytte investorernes voksende interesse for landet til at udstede obligationer og omlægge gælden til bedre vilkår. Landet går efter at komme længere op i værdikæden og markedsfører sig blandt andet på ordnede arbejdsforhold i den omfattende tekstilproduktion. Økonomien på Sri Lanka er på linje med andre økonomier i Sydøstasien sårbar over for ændringer i den amerikanske pengepolitik.
 
POLITISK RISIKO
Præsident Maithripala Sirisena har efter blot et halvt år på posten sat en række vigtige politiske skibe i søen. Med fare for at få den dominerende buddhistiske befolkningsgruppe på nakken vil han sikre bedre rettigheder til både det tamilske mindretal og de muslimske og kristne minoriteter. Samtidig vil mindretalsregeringen tage et opgør med fortidens politiske nepotisme og den udbredte korruption i landets institutioner. Præsidentens magt er ligeledes blevet indskrænket ved en forfatningsændring.  
 
FINANSIERING
EKF deltager gerne i forretninger i landet, men tager ikke risiko direkte på private købere. Det betyder, at EKF typisk vil garantere betalinger fra købers bank i Sri Lanka til eksportørens bank i Danmark. Banksektoren på Sri Lanka præges af to store statsejede banker, der tilmed har aktieposter i de private banker og den øvrige finanssektor.

 


Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots