Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Singapore


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Singapore herGenerelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

​Singapore – ren by med fokus på klimaløsninger

 
Denne analyse af senioranalytiker Christina Pedersen er bragt i Jyllands-Posten 13. juli 2018.
 
Mens Kina, USA og EU bliver mere og mere involveret i en gensidig handelskrig, træder en frihandelsaftale mellem EU og Singapore snart i kraft. Den skal netop fjerne told- og handelsbarrierer, og aftalen indeholder stort potentiale for dansk eksport til den velorganiserede lille bystat, der har store ambitioner om at blive en verdens smarteste byer i ren teknologisk forstand.

Singapore har en ekstrem åben økonomi, der er baseret på service og handel, og har gjort handelslogistik og shipping til sit speciale, og de har en stor, effektiv og højteknologisk havn. De gør sig i stigende grad gældende som et hub for finansielle serviceydelser. De har en stor teknologiproduktion og fungerer ofte som underleverandører til bl.a. kinesiske producenter. Og så ligger Singapore i verdens top tre, når det gælder olieraffinering. Det betyder også, at de har profiteret på den seneste tids stigende oliepriser, og at økonomien er bundsolid og i stand til at bære de nødvendige offentlige investeringer og tiltrække udenlandske investorer.

Men Singapore har også et par store udfordringer, de skal have løst. En af dem drejer sig om energieffektivisering. En anden drejer sig om klimaforandringerne, der står til at ramme Singapore hårdt. De to ting går hånd i hånd, og det har fået Singapore til at igangsætte en række tiltag for at finde teknologiske løsninger, der skal sikre, at byen omdanner sig til en ’smart city’, der har styr på afværgeforanstaltninger i forhold til klimaforandringer – herunder den stigende vandstand.

Pladsmangel
Singapore, der i dag primært får sin energi fra naturgas, har lagt skarpe målsætninger for sin CO2-udledninger i 2030, og det indebærer også et større fokus på vedvarende energi. Men bystatens helt store udfordring er manglen på plads. Folk bor allerede tæt. Det betyder, at det er urealistisk med atomenergi som brændstofform. Der er ikke rigtigt plads til solenergi, vindforholdene er ikke til vindmøller, og der er ingen muligheder for hydropower. Derfor er ting som bedre energiudnyttelse noget af det, der kigges på. Men også effektiv affaldsbehandling og biogas er i fokus. Ligesom spildevandshåndtering og sikring af rent drikkevand har topprioritet i Singapore.

Det giver rigtigt gode muligheder for danske virksomheder med kernekompetencer inden for bl.a. cleantec, og i de her dage strømmer danske virksomheder til Singapore for at vise, hvad de kan på området.
Singapore har også en ambition om at være langt fremme i forhold til teknologiske løsninger til finanssektoren, og også her har danske eksportører noget at spille ind med. Også selv om det at sælge danske it-løsninger er som at sælge sand i Sahara. For Singapore betegnes som Asiens Silicon Valley, de er selv langt med innovative løsninger, og The Economist har udnævnt Singapore som det sted i verden med den højeste koncentration af start ups.
Der er fuld tryk på i Singapore, der også hører til et af verdens rigeste lande, når det gælder BNP per indbygger og med en vækst i BNP, der ligger stabilt på omkring 3 pct. om året.

Singapore har en købestærke befolkning og mange tilsvarende købestærke turister. Men bagsiden af velstanden er, at der er alt for mange biler. Derfor har regeringen forsøgt at gøre, hvad de kan for at begrænse bilsalget og i stedet udbygge den offentlige transport.

Staten har et stort betalingsbalanceoverskud og en stabil valutakurs. Det kommercielle klima er i top, banksektoren får toppoint og politisk er Singapore stabilt som få lande i regionen med kun den fjerde regeringsleder på posten siden selvstændigheden i 1965.
 

Gå direkte til land

Rikke Mandrup Fogh

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Rikke Mandrup Fogh
+45 35 46 27 53

Gå direkte til land

Index for robots