EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Japan


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

 

Garantier i lokal valuta: Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.


 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Japan her


 

Omstilling skal løbe stagnerende økonomi i gang i Japan

 
Selvom Japans økonomi har stået stille mange år, gør en ambitiøs omstilling til grøn energi og en ny handelsaftale med EU Japan til et land med voksende potentiale for danske virksomheder.
 
Denne analyse af EKF's chefanalytiker Peter Toft blev bragt i Jyllands-Posten den 1. marts 2018.
 
”De tabte årtier” lyder mest som titlen på et stort epos, men det er faktisk betegnelsen på den periode i Japans økonomi, der fulgte efter en bristet boligboble i 1991. Økonomien har simpelthen stået næsten stille siden. Alligevel sker der nu spændende ting for danske virksomheder i solens rige. I denne uge løber World Smart Energy Week 2019 af stablen i Tokyo, og Danish Wind Export Association er taget afsted for at vise det danske flag på vindkonferencen. Det er et godt tidspunkt at være til stede på, for Japan er langsomt men sikkert begyndt på omstilling – og ikke blot på energiområdet.

Før Fukushima-ulykken i 2011 leverede atomkraft knapt 30 pct. af elproduktionen i Japan. Men ulykken fik med nærmest øjeblikkelig virkning japanerne til at lukke deres reaktorer for at få efterset sikkerheden. Atomkraft er siden dalet voldsomt i popularitet og leverer i dag kun 3 pct. af strømmen. Desværre er a-kraften er blevet erstattet med mere fossil energi som kul og naturgas. Japan er faktisk det eneste OECD-land, der bygger nye kulkraftværker.

Ambitionerne om at satse på vedvarende energi – især offshore-vindkraft – er derfor gode nyheder for klimaet og for dansk eksport, da danske eksportører har styrker på dette område. Behovet for omstilling i Japan går dog videre end blot grøn energi. Der er også behov for nytænkning på samfundsstrukturelle problemstillinger.
 
Stagnerende økonomi
Økonomien har nemlig været stagnerende siden boligboblen brast i 1991. Med den økonomiske reformpolitik "Abenomics" har premierminister Shinzo Abes regering ellers forsøgt sig med både strukturreformer for at få gang i den langsigtede vækst og en lempelig finans- og pengepolitik for at kickstarte økonomien.

Strukturreformerne er indtil videre dog gået langsomt, mens den lempelige penge- og finanspolitik har givet nogen succes på den korte bane, men til gengæld øget gældsætningen for en allerede gældsplaget økonomi. Japan har en massiv offentlig bruttogæld på 226 pct. af BNP, som dræner de offentlige finanser trods lave renter.

En anden og måske større udfordring er det lave fødselstal. Et faldende befolkningstal, der ikke bliver ledsaget af tilpas store produktivitetsstigninger, vil samlet set skabe mindre velstand. Afmatning i Kina og en formodet opbremsning i væksten i USA får ikke vækstudsigterne i den eksportdrevne japanske økonomi til at se alt for lovende ud, medmindre landet for alvor sanerer den økonomiske model. Det er man i gang med, selvom tempoet er langsomt. Et mere fleksibelt arbejdsmarked og mere indenlandsk konkurrence er nogle af fokusområderne.

På trods af lavvæksten er Japan verdens tredjestørste økonomi og samtidig en af verdens mest teknologisk sofistikerede. Der er stor købekraft, og en nylig handelsaftale mellem Japan og EU vil over en årrække sænke handelsbarriererne mellem de to økonomier og dermed øge mulighederne for samhandelen.

Grøn energi og meget andet
Med en kvalitetsbevidst og købekraftig befolkning, et stærkt forretningsklima og et stabilt politisk system bør danske eksportører have et godt øje til Japan. Det gælder ikke mindst inden for den vedvarende energi og grønne løsninger. Japan har besluttet, at de vil begynde den grønne omstilling.

Japan er dog dyrere for vedvarende energi end mange andre lande. Øriget og bjerge gør det mere omkostningsfyldt at bygge, og pladsen er trang. På offshore-vind er havdybderne større end i Nordsøen, og der er høj risiko for tyfoner og jordskælv. Det fordyrer den vedvarende energi, og det er et at svarene på, at det ikke er blevet prioriteret før nu. Prisen for grøn energi er dog faldet meget, og Japans ambition er nu at have 5-6 gigawatt offshore vindstrøm i 2030. Det svarer ca. til Danmarks samlede vindkapacitet. I november udpegede regeringen fem zoner på havet, som investorerne i offshore-vindparker kan byde ind på. De første auktioner kan komme allerede i foråret.

Ud over den grønne energi er der også spændende muligheder for at afsætte dansk design, mode, fødevarer og øvrige forbrugsgoder, områder hvor Danmark allerede er kendt i Japan. De kvalitetsbevidste japanere efterspørger livsstilsprodukter i høj kvalitet og med høj mærkevareværdi. Ligeledes kan danske virksomheder byde ind med løsninger inden for sundhed, medicin og teknologi til ældreområdet. Det er der nemlig stigende efterspørgsel på, givet at japanerne har rekorden, når det gælder et langt liv.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots