Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Hongkong


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.​
​EKF accepterer købere med en vis styrke svarende til minimum BB-
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold – Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Godkendt for beløb op til DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
 

 

Pænt eksportpotentiale i Hongkong trods modvind


Bystatens strategiske placering, solide økonomi og storstilede byggeplaner åbner for dansk eksport – kinesisk nedtur og politisk indblanding fra Beijing trækker ned.

 
Af Peter Toft, chefanalytiker EKF, bragt i Jyllandsposten den 25.02.2016
 
Hongkong, et af verdens økonomiske knudepunkter, balancerer lige nu mellem kinesisk nedgang og amerikansk optur. Hongkong er som transitpunkt for handel og finansielle services til og fra Kina ramt af den lavere vækst på fastlandet og faldende global efterspørgsel. Modvinden fra Kina kan også mærkes på den politiske front, hvor en strammere kurs fra Beijing i forhold til bystatens relativt frie politiske system og respekt for frihedsrettighederne har øget spændingerne i samfundet. Men Hongkong står generelt på et solidt økonomisk fundament og oplever fortsat fremgang for de 7 mio. indbyggere. Den tætte integration med Fastlandskina, som fortsat er blandt verdens hurtigst voksende markeder, gør fortsat bystaten til en interessent eksportdestination.
 
SEKTORER 
  • Byggeri/havne: Megaprojekter som broen til Macao/Zhuhai, udbygning af lufthavnen, højhastighedstog til fastlandet, havneudvidelse og Hongkong som muligankerpunkt i Kinas storstilede silkevejsprojekt gennem Asien gør Hongkong til attraktiv destination for danske bygge- og rådgiverselskaber. Dog må hård konkurrence forventes på dette marked.
  • Sunde fødevarer: Skandalerne har stået i kø på fødevaremarkedet i både Kina og Hongkong, og efterspørgslen efter rene kvalitetsvarer fra udlandet er stigende. Danske fødevareprodukter af høj kvalitet og økologi kan have gode muligheder.
  • Grønne løsninger: Der er et voksende marked for bedre energiløsninger i bygninger og transportsektoren, efterhånden som miljø og forurening i stigende grad bekymrer befolkningen. Løsninger inden for danske specialer som fjernkøling, affaldshåndtering og spildevand besidder ligeledes et voksende potentiale.  
ØKONOMI 
Den historiske rolle som port til det kinesiske fastland koblet og finansielt knudepunkt har sikret Hongkong en bundsolid økonomi. Hongkong tiltrækker således enorme mængder udenlandske investeringer, ikke mindst som investorkanal til det kinesiske fastland. Bystatens økonomi er dog kommet i modvind som følge af det globale vækstdyk og aktieturbulensen i Kina, men der forventes alligevel vækstrater på 2-3 procent de kommende år. Hongkong er nært knyttet til både de kinesiske og amerikanske økonomier, og ubalancen med et svagere Kina og højere renter i et USA kan ramme Hongkong. Hongkong dollaren er nemlig bundet til den amerikanske dollar, og det har betydet ultralave renter i Hongkong. Samtidig har Hongkongs økonomi været inde i en højvækstperiode trukket frem af Kinas fænomenale vækstrater. Det bidrager nu til en sprængfarlig cocktail med både aktie- og boligboble. Aktieboblen bristede i 2015, hvilket allerede sætter sine spor i form af lavere privatforbrug. De stigende amerikanske renter, der importeres til Hongkong, samtidig med vækstnedgang i Kina, betyder derfor nu, at boligboblen nok vil sprænge med forventede prisfald på op mod 25 pct. i 2016-17. Til gengæld er Hongkongs boligejere med lavere gæld, end der ses i vestlige lande, og en lav ledighed godt rustet til at modstå dårligere tider.
 
POLITISK RISIKO 
De senere år har Hongkong oplevet stigende indenrigspolitisk uro som følge af Kinas øgede pres på det særlige politiske system i bystaten, som har fået lov at overleve efter den britiske overdragelse i 1997. Der er forskellige politiske grupperinger med uforenelige mål, herunder demokratiforkæmpere som ønsker at fastholde og udbygge bystatens demokrati inden for det eksisterende selvstyres rammer, nationalister, som ønsker Hongkongs selvstændighed og den politisk-økonomiske elite, som ønsker tilpasning til Kinas linje med vægt på økonomisk samarbejde. Modsætningerne bliver sat i relief som følge af voksende indblanding fra Beijing i Hongkongs indre anliggende bl.a. ved at indskrænke således sat frihedsrettighederne under pres – især ytrings- og pressefriheden. Senest er der sket bortførelser af boghandlere, der solgte litteratur med kritiske bøger om Kinas ledere. Der har også været både fredelige og voldelige protester i de seneste par år. Men generelt er Hongkong politisk stabilt, og det forventes ikke, at der kommer et egentligt opgør med Beijing.
 
FINANSIERING
Med status som en af verdens mest frie økonomier og et ultrastærkt kommercielt klima er Hongkong en oplagt eksportdestination. Banksektoren er domineret af store internationale aktører og er velkonsolideret. EKF har forhåndsgodkendt en række banker i bystaten, og EKF har som følge af de gunstige forhold ingen restriktioner på forretninger til Hongkong. Valutaens binding til den amerikanske dollar, mens Hong Kong er tæt koblet til Kinas økonomi giver dog en skævvridning, og der ventes et øget pres for at binde Hongkong dollar til den kinesiske Yuan i stedet for. Dette kan give øget valutauro.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots