Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Filippinerne


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.
EKF accepterer købere med en vis styrke svarende til minimum B+
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold – Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Filippinerne – høj vækst og gode muligheder

Denne analyse blev bragt i Jyllands-Posten 24. juli 2017. 

Når Filippinerne har trukket overskrifter det seneste år, har det primært været på grund af præsident Duterte. Han vandt valget sidste år på løfter om at bekæmpe narkokriminaliteten og korruptionen, få gang i økonomien og skabe ro i de sydlige provinser, der i årtier har været præget af vold, kidnapninger og terrorangreb fra de kommunistiske guerillaer og islamistiske gruppe, og han er blevet kendt for at bruge særdeles håndfaste metoder.

Alligevel er der tale om et land med en relativ god sikkerhedssituation, høj vækst, et godt forretningsklima og overskud på betalingsbalancen. Samtidig er udenlandske investeringer, udvikling af infrastrukturen og økonomisk udvikling generelt sat højt på den politiske dagsorden, og det giver sammen med en voksende købekraft i middelklassen gode muligheder for danske eksportører. 

Vækstambitioner

Under sloganet ’byg-byg-byg’ har han fået vedtaget et 10 punkts program, der skal skabe vækst, sprede velstand og tiltrække udenlandske investeringer. Som en del af strategien er det tilladte underskud på statsbudgettet forhøjet fra 2 til 3%.

Ud over Dutertes høje prioritering nyder byggeriet godt af finansiel støtte fra Kina og Japan. I oktober 2016 underskrev Duterte en aftale med kineserne om infrastrukturinvesteringer og finansiering til en værdi af 24 mia US dollars. Byggeriet forventes derfor at vokse med 11,2 pct. om året i perioden 2017-2021, hvilket er en af de højeste vækstrater i verden. Opførelsen af havne, veje, broer, lufthavne og kraftværker, boliger, shoppingcentre og erhvervsbyggeri giver gode muligheder for danske leverandører og rådgivere.

Håbet er desuden, at landet gennem de næste år vil opleve en genindustrialisering, og at velstanden vil sprede sig, hvis det lykkes at tilbagevinde noget af den produktion, der flyttede til Kina i 80’erne og 90’erne, fordi lønningerne var lavere der. Den relativt veluddannede og engelsktalende filippinske befolkning er en anden væsentlig faktor, der gør, at en lang række virksomheder har outsource business services og call centre til Filippinerne, og op mod halvdelen af eksportindtægterne kommer i dag fra elektronikindustrien.

Godt forretningsklima

I et land med en befolkning på lidt over 102 millioner og en voksende middelklasse, der vil have udenlandske varer af høj kvalitet, er der gode muligheder. Især fordi nordisk design og mode er i høj kurs i den købekraftige del af befolkningen. En række danske møbelvirksomheder har allerede etableret sig, ligesom danske smykke- og modefirmaer er at finde i de mange shoppingcentre. Der er et stigende marked for danske fødevarer, men Duterte har også sat fokus på udvikling af Filippinernes egen produktion, og dermed er der et stort potentiale for leverandører inden for fødevareforarbejdning, og landbrug og fiskeri.

Filippinernes vækst har i årevis ligget i den høje ende, i 2016 lå den på omkring 6 procent. Samtidig er der overskud på betalingsbalancen, der blandt andet nyder godt af pengeoverførsler fra de mange filippinerne, som arbejder i udlandet, der bidrager med op mod 10% af BNP.

Duterte har gjort alt, hvad han kunne, for at tiltrække udenlandske investeringer og gøre handelsklimaet så attraktivt som muligt, og det ser ud til at lykkedes. Forretningsklimaet er godt, også selv om der er en vis grad af korruption. Betalingsrisikoen vurderes til at være under middel, og EKF kan afdække risici på forretninger i landet - herunder risiko på de fleste private købere baseret på almindelige minimumsvilkår.

 

Gå direkte til land

Hvad karakteriserer Asien?

Der er store regionale forskelle landene imellem. Få EKF's analytikeres bud på, hvad der rører sig i regionen lige nu.
​Læs med her
Rikke Mandrup Fogh

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Rikke Mandrup Fogh
+45 35 46 27 53

Gå direkte til land

Index for robots