Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Cambodia


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum B+
​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF stiller krav om højere selvrisiko end normalt – kontakt EKF.

EKF har særlige dækningsvilkår i landet – kontakt EKF.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF.

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF.
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

​Spirende marked åbner sig i Cambodia

Det sydøstasiatiske land åbner sig for omverdenen. Økonomien bygger på begrænsede naturressourcer, en beskeden industri og omfattende politisk indblanden.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 7. april 2016. 
 
Cambodia har i årtier været økonomisk låst af den diktaturlignende ledelse af landet. Med udsigt til buldrende turisme- og industriøkonomier i nabolande som Thailand og Vietnam, har Cambodia lang vej at rejse fra et fattigt udgangspunkt. Ganske få naturressourcer og i realiteten kun tekstiler som eksportvare gør økonomien sårbar og spinkel. En række olie- og gasfund kan dog hjælpe markant på den økonomiske udvikling, alene fordi landet i dag er storimportør af energi. Premierminister Hun Sen sidder fortsat tungt på magten, som han med små afbrydelser har gjort det siden 1985. Cambodialandet åbner sig dog i stigende grad op og inviterer udenlandske investorer ind.
 
SEKTORER
  • Olie/gas: Sektoren er under opbygning efterhånden som der gøres olie- og gasfund, primært offshore. De lave energipriser sænker tempoet, men Cambodia har stor interesse i at blive energieksportør og der kan på sigt opstå et stort marked, som danske leverandører til industrien også kan nyde godt af.
  • Landbrug: Sektoren er landets største arbejdsgiver, men består primært af små, umoderne landbrug til selvforsyning. Der er behov for at modernisere for at løfte produktionen, og derfor kan dansk udstyr til landbrug og fødevareproduktion spille en rolle. På sigt kan eksport af fødevarer til landet også blive interessant.
ØKONOMI
Med høje vækstrater og en stabil økonomi peger udviklingen i den rigtige retning for Cambodia. Det er en lille økonomi, som i dag er fuldstændig afhængig af bistand udefra, særligt fra Kina. Tekstil, tømmer og landbrugsprodukter er de primære indkomstkilder, men styret har lanceret vækstreformer for at udvikle økonomien, blandt andet teknologisektoren og turisme. Cambodia kan promovere sig på billig arbejdskraft og supplere Kinas og Vietnams rolle som global produktionshal. Samtidig kan olie/gas-felterne sikre betydelige indtægter på sigt, især hvis olieprisen går op igen. Til gengæld er Cambodia ikke med i væsentlige handelsaftaler i regionen, og det kan få konsekvenser for landets vigtige tekstilsektor. 
 
POLITISK RISIKO
En af verdens længst regerende ledere holder Cambodia i en skruestik. Premierminister Hun Sen og hans parti CPP har med få afbræk siddet på magten i Cambodia siden 1985 og uafbrudt siden 1998. Frem mod valget i 2018 ventes hans regering at lancere flere moderniseringstiltag, men flere iagttagere forventer også tiltagende social uro på grund af den udbredte fattigdom, mangel på demokrati og den brutale håndtering af politisk modstand. Styret har derimod en god støtte i Kina, der er storsponsor af billige lån og øvrig hjælp til blandt andet forsvaret uden at stille de store modkrav om reformer.   
 
FINANSIERING
EKF er åben for at lave forretninger i Cambodia med rembursgaranti. Danske eksportører skal være opmærksomme på, det ringe kommercielle klima, udbredt korruption og en svag finansiel sektor. Dog findes der internationale banker som ANZ og Standard Chartered. Den høje risiko ved at gøre forretninger i landet betyder, at man bør vælge stærke samarbejdspartnere og gøre et grundigt forarbejde.
 
 

Gå direkte til land

Rikke Mandrup Fogh

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Rikke Mandrup Fogh
+45 35 46 27 53

Gå direkte til land

Index for robots