Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Uganda


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber

EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minim​um B+

​​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 10 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.​

EKF stiller krav om robusthed overfor valutaudsving.

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

 

Stort uforløst eksportpotentiale i Uganda

Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 23. februar 2017
 
Den danske eksport til Uganda er næsten fordoblet fra 2014 til 2015, og udgjorde således DKK 123 mio., hvilket er i toppen af de 29 år hvor der er tilgængeligt med data. Landet er også blandt de største eksportmarkeder i Østafrika, men til trods for den pæne stigning er der potentiale for at øge eksporten. Eksporten har nemlig været svingende og den forventede efterspørgsel indenfor sektorer, hvor danske eksportører står stærkt er stigende. Ser man også på eksporten i forhold til den samlede danske eksport, så udgør det fortsat knap 2 tiendedele af en promille.
Den danske eksport består primært af IT-udstyr til Ugandas forholdsvis veldrevne banker. Uganda har gennem de seneste år haft en stabil økonomisk fremgang, og bnp per capita er tredoblet på en generation. Regeringen har et godt forhold til IMF og forsøger at holde en erhvervsvenlig tilgang, men politiske spændinger efter valget sidste år og udfordringer med menneskerettigheder er en hæmsko for samhandel og investeringer.
 
SEKTORER
  • Informationsteknologi: Allerede nu er der en betydelig danske eksport af IT-udstyr til Uganda.Der ruller langsomt en IT-bølge ud over det afrikanske kontinent, og efterspørgslen vil kun stige.
  • Landbrug og fiskeri: Landbrug og fiskeri står for 25 pct. af landets økonomi og er de primære eksportsektorer. Landbruget er meget vejrfølsomt, og der er derfor stort behov for dansk knowhow og teknologiske løsninger.
  • Miljø/vand: Danmark har stor knowhow indenfor håndtering af spildevand og forbedring og etablering af vandsystemer, hvilket der er stort behov for i Uganda.
  • Infrastruktur: Ugandas regering har længe arbejdet for at forbedre infrastrukturen, hvilket er en forudsætning for at øge produktiviteten og væksten. Der er stort behov for veje, broer og anden basal infrastruktur for at binde landet sammen, og her står danske leverandører stærkt.
ØKONOMI
Siden 2014 er Ugandas økonomi vokset med cirka fem pct. om året men dog fra et lavt udgangspunkt. Statsgælden ligger på 36 pct., hvilket er håndterbart og lavt i forhold til nabolandene. Statens forbrug vokser dog hurtigere end indtjeningen, og gælden vil derfor på den korte til mellemlange bane være stigende.
Landet har et underskud på betalingsbalancen på 8 pct., der primært skyldes, at de må importere olie, men de har også en udfordring i forhold til, at mange af de nødvendige investeringer kræver betaling i hård valuta. Der er derfor fare for at underskuddet øges, hvis olieprisen stiger yderligere.
Landet ventes dog over de kommende år selv at kunne producere og eksportere olie, hvilket vil bidrage positivt på betalingsbalancen. Reserverne blev opdaget i 2006, men produktionen har været forsinket og længe undervejs. Men hvis bare Uganda formår at producere en tiendedel af den olie, de prognosticerer for 2020, vil olie blive landets primære eksportvare.
 
Uganda fik besøg af IMF’s chef, Christine Lagarde tidligere på året, og hun ytret sig positivt om udviklingen. IMF har dog gjort opmærksom på, at staten skal udvise mådehold med forbruget, og landet har forpligtet sig til at spare på de offentlige budgetter og finde billigere gældsfinansiering. Ligeledes er der behov for at effektivisere infrastrukturinvesteringerne, da et studie foretaget af Verdensbanken konkluderede, at en højere effektivitet på infrastrukturinvesteringerne ville øge den økonomiske vækst med 2,5 pct.
 
POLITISK RISIKO
Præsident Yoweri Museveni og hans parti, National Resistance Movement, holdt fast i magten ved præsidentvalget sidste år, og dermed kan Museveni beholde den post indtil 2021, hvor han vil have siddet ved magten 35 år. Museveni formåede efterfølgende at konsolidere magten, hvor flere oppositionspolitikere har tilsluttet sig regeringen, og det efterlader oppositionen svækket. Den politiske stabilitet ventes at fastholdt, og de valgrelaterede spændinger er aftagende. En fremgang på menneskerettighedsområdet vil kunne tiltrække flere af de tiltrængte investeringer.​
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Christian Dahl Winther

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christian Dahl Winther
+45 35 46 27 47

Gå direkte til land

Index for robots