Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Tunesien


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum BB-. ​ ​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

 

Tunesien er fanget i gældsspiral

Denne analyse fra EKF's senioranalytiker Ane Juul Jönsson er bragt i Jyllands-Posten 16. marts 2017.
 
”Det Arabiske Forår” startede i Tunesien, men trods voldelige protester, hundredvis af dræbte og et regimeskifte, er Tunesien det land, der er kommet bedst igennem opstandene. Tunesien kæmper dog fortsat med massiv arbejdsløshed, en turistindustri, der ligger i ruiner efter flere terrorangreb samt en stigende gældsbyrde. Landet har i høj grad brug for reformer, men det svage politiske styre evner ikke at få dem gennemført, og IMF har derfor sat sit låneprogram på hold.
 
SEKTORER
  • Vedvarende energi: Som flere andre lande i regionen er Tunesien afhængig af import af energi, og derfor giver det god mening at opbygge sin egen energiproduktion baseret på vedvarende energi. Her kan dansk knowhow komme i spil.
  • Industri/landbrug: Der er behov for en effektivisering af landbruget, som er en vigtig sektor i landet og også her kan danske aktører få en rolle at spille.
  • Medicinalvarer: Der ligger et voksende potentiale i Tunesien med den stigende urbanisering og medfølgende ændring af levevilkår. Behandling af livsstilssygdomme følger med et land i vækst, og her står danske medicinalselskaber stærkt.

ØKONOMI
Mens Tunesiens økonomi udviste vækstrater på over fire pct. i årene før revolutionen, forventes der nu vækst i omegnen af 2,5 pct. i de kommende år. Den vækst er mindre end, hvad der reelt er nødvendig for at forhindre gælden i at vokse, hvis der ikke indføres de nødvendige reformer. Både den offentlige gæld og udlandsgælden er steget markant de seneste 5 år og forventes at nå henholdsvis 65 pct. og 75 pct. af BNP i 2017.
Tunesien har samtidig et betydeligt underskud på betalingsbalancen, og en valutareserve på et kritisk lavt niveau svarende til tre måneders import. Landet indgik en aftale med IMF sidste år og fik udbetalt første del af et låneprogram, men anden udbetaling under IMF-programmet er blevet tilbageholdt, fordi regeringen i Tunesien ikke har vist sig i stand til levere på de aftalte betingelser, og reformtempoet skal sættes op før næste tranche bliver udbetalt. Landet har hårdt brug for at skære i sin offentlige sektor, der er uforholdsmæssig stor. Det er dog en politiske varm kartoffel, som ingen har lyst til at røre ved. Et af de største ratingbureauer nedgraderede da også landet så sent som i februar 2017 på baggrund af den negative økonomiske udvikling i landet, herunder den hastigt stigende gæld.

POLITISK RISIKO
Det politiske landskab er præget af en forværret sikkerhedssituation og en dårlig økonomi. Regeringen består af en koalition af hele seks forskellige partier. Dermed er den politiske beslutningskraft lille, hvilket sinker reformprocessen. Samtidig ulmer et folkeligt oprør mod magthaverne, eftersom forbedrede levevilkår og jobmuligheder er udeblevet. Som et vestligt orienteret land, er Tunesien også i terroristers søgelys, og landet er fortsat i undtagelsestilstand, og Danmark og andre europæiske lande fraråder fortsat alle unødvendige rejser til landet efter det seneste angreb mod turister i juni 2015, hvor 38 briter blev dræbt i badebyen Sousse. Det har medført, at turistsektoren stort set er gået i stå.

FINANSIERING
Banksektoren er relativt svag, og mange af Tunesiens banker er dårligt kapitaliseret og har store andele af nødlidende lån. Nogle af de store statsejede banker er tæt på insolvente. EKF samarbejder dog med en række kreditværdige banker i landet og tager desuden risiko direkte på solide købere.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots