Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Sydafrika


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.​ EKF accepterer købere med en vis styrke svarende til minimum B
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

EKF stiller krav om robusthed overfor valuta- og markedsudsving.

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Sydafrika her


 

Sydafrika – økonomi i ruiner

 
Sydafrikas økonomi og forretningsklima har lidt alvorligt under 9 år med en korrupt og inkompetent præsident og hans allierede. Men nu er der håb.
 
Af Christina Petersen, senioranalytiker EKF Danmarks Eksportkredit
Bragt i Jylland-Posten den 01.03.2018
 
Håbets vinde blæser over Sydafrika i en sådan grad, at den nye præsident Ramaphosa næsten kun kan være sikker på én ting. Han kommer til at skuffe de enorme forventninger. Forventninger, der er så høje, at den sydaf-rikanske rand allerede dagen efter hans indtrædelse steg til det højeste niveau i tre år.
Efter ni år med den dybt korrupte præsident Zuma, var Sydafrikas kreditværdighed reduceret til niveauet for junk bonds, og det har gjort det dyrt for Sydafrika at låne penge til at dække underskuddet på de offentlige finanser. Zuma har i årevis trukket et spor af korruption og vennetjenester gennem hele landet, og selv om han er trådt tilbage, er der stadig en stor gruppe af hans allierede, der klistrer fast til taburetterne i både regering, lokalrege-ringer, statsselskaber, offentlige institutioner, banker og i ANC. Så opgaven med at revitalisere Sydafrikas økono-mi, skabe vækst, arbejdspladser og genetablere de udenlandske investorers tillid til landet bliver ikke løst fra den ene dag til den anden.
 
Velhavende
Ramaphosa, der har siddet som vicepræsident siden 2014, har allerede vist gode takter, siden han i december blev udnævnt som ANC’s nye leder. Han har selv en fortid som en af Mandelas betroede folk, men han har i åre-nes løb også udviklet sig til selv at være en af Sydafrikas mest velhavende forretningsmænd. Det har positiv ef-fekt på hans forståelse for, hvad der skal til for at revitalisere økonomien, men det har også vakt kritik. Lige under overfladen lurer faren for social og racemæssig uro. For mens højtplacerede ANC-medlemmer er blevet styrtende rige de senere år har millioner af fattige sorte stort set ikke oplevet nogen økonomisk forbedring siden apartheid-tiden.
Ramaphosa har fået gennemført minimumsløn, og en offentlig sygeforsikring og uddannelsesreform står højt på hans to do liste. Det skal dæmpe utilfredsheden og rette op på problemet med mangel på arbejdskraft med de rigtige kompetencer.
 
Giftig indflydelse
Intet har en mere giftig indflydelse på investerings- og forretningsklimaet end den korruption, der har kendetegnet Sydafrika de seneste mange år. Og ingen skal være i tvivl om, at der er en ny sherif i byen. Den tidligere præsi-dent Zuma havde knap nok trukket sig, før politiet satte ind med arrestation af nogle af de mest korrupte forret-ningsfolk – inklusive Zumas egen søn – der sammen med de hovedrige indiskfødte ’Gupta-brødre’ havde sat sig tungt på bl.a. mineindustrien, medierne, entreprenørvirksomhed og teknologivirksomheder og som defacto havde bestukket sig til massiv regeringsindflydelse.
Sydafrika er et af de mest veludviklede afrikanske lande og har tidligere været et af de lokomotiver, der trak de andre økonomier i regionen. Landet er rigt på råstoffer - kul, guld, jern og mineraler og har desuden en betydelig indtægt på stål, landbrugsvarer og turisme. Men noget af det, der kan gøre det svært at tiltrække investeringer, er det faktum, at ANC før jul vedtog en reform, der tillader staten at ekspropriere ejendom og forretning uden kom-pensation. 
 
Nye muligheder
Den danske eksport var på ca. 2,4 milliarder i 2017 og bestod primært at maskiner, motorer og medicin. Men den nye præsident kan betyde nye muligheder. Ramanphosa forventes at satse på grøn energi – herunder vind. Der er også behov for udvikling af minesektoren, landbruget og fødevaresektoren. Det kan næsten kun gå fremad, og sammenlignet med andre lande i regionen er det fortsat et af de bedre steder at drive forretning. Men det anbefa-les, at man dækker sig ind med en eksportkredit, da meget endnu kan gå galt.
 
 
 

Gå direkte til land

Christian Dahl Winther

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christian Dahl Winther
+45 35 46 27 47

Gå direkte til land

Index for robots