Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Nigeria


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere
Privat køber EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum B+ ​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

 

​Nigeria har travlt med at forløse sit potentiale

Nigeria kæmper med en faldende dollarreserve, hvilket gør landet sårbart.
 
Denne analyse fra EKF's analytiker Yasir Al-Gailany er bragt i Jyllands-Posten 30. marts 2017.
 
Nigeria er atypisk i forhold til sine vestafrikanske nabolande i og med, at landet ikke er plaget af en voldsom gældspukkel. Til gengæld har Nigeria været presset af den lave oliepris, der har ført til en recession og en voldsom mangel på dollarlikviditet. Politisk indblanding i økonomien og markedskræfterne har forværret den økonomiske situation og mindsket tiltroen til landets økonomi. Samtidig har kampen mod korruption, som præsident Muhammadu Buhari lovede i sin valgkamp, vist sig vanskelig at gennemføre. Men præsidenten har travlt, for det næste præsidentvalg er i 2019, og inden længe starter den politiske manøvrering, hvilket gør det endnu sværere at gennemføre vigtige reformer. Samtidig er præsidenten først fornylig vendt tilbage til landet efter længere tids sygdom, hvilket har bidraget til den politiske usikkerhed.
 
ØKONOMI
Nigeria lider ikke under en høj gæld, som andre lande i regionen, der alle er hårdt ramt af den lave oliepris. Den offentlige gæld udgør blot 17 pct. af BNP mod næsten 50 pct. i gennemsnit for hele regionen. Den eksterne gæld er under 8 pct. af BNP. Den offentlige gæld er på trods af den relative lave niveau, vokset med knap 40 pct siden udgangen af 2015.
 
At Nigeria alligevel har store problemer, skyldes, at tilførslen af dollar til landet er kraftigt reduceret med olieprisfaldet. Olien udgør 70 pct. af statens indtægter og 90 pct. af valutaindtægterne. Der er derfor enorm mangel på dollar, og denne mangel, betyder, at den offentlige sektor har måtte finansiere en stor del af forbruget ved gældsoptagelse. Antallet af virksomheder, der går konkurs, er stigende, simpelthen fordi, de ikke har kunnet indfri deres gæld. Det lægger pres på landets ellers solide banksektor, der forud for olieprisfaldet har nydt af en høj indtjening og en solid aktivkvalitet, der har måtte se indtjeningen falde og de dårlige lån stige. Samtidig beskyldes politikerne for at nægte Nationalbanken at devaluere den nationale valuta naira.
 
Regeringen har forsøgt at reducere trækket på dollarreserven ved at stoppe importen af en lang række varegrupper og derved mindske behovet for dollar. Det har imidlertid blot reduceret den internationale markedstillid, og ført til en omfattende skyggeøkonomi, hvor dollar handles på det sorte marked. Ifølge den uofficielle kurs burde nairaens værdi være mindsket med knap 30 procent, hvilket ville slå landets økonomi af tronen som regionens største mod en tredjeplads efter Sydafrika og Egypten. Importrestriktionerne og recessionen i økonomien har besværliggjort eksporten til landet, og det er afspejlet i eksportstatistikken, hvor eksporten til Nigeria er næsten halveret mellem 2015-2016. 
 
POLITISK RISIKO
Muhammadu Buhari har været på en vanskelig opgave som præsident, siden han kom til magten i 2015 ved at love et totalt opgør med den udbredte korruption og diversificere økonomien ved at gøre landet mindre afhængig af olieindtægter.
 
Det har dog været en vanskelig opgave at diversificere økonomien på et tidspunkt, hvor den er under pres, og i de seneste måneder har der været afholdt protestmarcher på gaderne imod social ulighed og den manglende økonomiske fremgang i landet.
Nigeria er tydeligt delt i nord, hvor hovedparten er muslimer, men hvor islamisterne fra Boko Haram spreder terror, og syd, der er kristent, og hvor oliereserverne findes. Oliefelterne har også været udsat for sabotage fra en gruppe, der kalder sig Niger Delta Avengers, eller Nigerdeltaets Hævnere, hvilket forværrede økonomien og resulterede i, at landet mistede sin status som den største olieeksportør i regionen. Samtidig har Buhari de sidste måneder været ramt af dårligt helbred, og er først for nylig vendt tilbage til Nigeria efter en operation i London, hvilket har medvirket til at øge usikkerheden i landet.
 
Usikkerheden blev dog afhjulpet af at vicepræsidenten Yemi Osinbajo rejste rundt og talte med vigtige regionale og lokale aktører samtidig med, at staten lancerede en 60 dages national handlingsplan, der har til formål om at forbedre landets ”Ease of doing business” status, og gøre landet mere attraktiv for internationale investorer. Staten har ligeledes lanceret en vækstplan for 2017-2020, som skal øge vækstmulighederne, reducere inflationen og øge den økonomiske liberalisering og markedsmekanismerne. Planen er ambitiøs, men kritikerne har udtalt, at planen ikke forpligter staten til at gennemføre markedsreformerne, som ellers ville afhjælpe landets økonomiske udfordringer og hjælpe med at forløse landets økonomiske potentiale.
 
Såfremt det lykkes landet at få hånd om de økonomiske og politiske udfordringer, så vil det bestemt øge landets tiltrækning for de danske eksportører og investorer. En række danske virksomheder allerede har etableret sig i landet. For nuværende er den forhøjede usikkerhed om økonomi, sikkerhedssituationen, importrestriktioner og valuta med til at besværliggøre opretholdelsen af eksisterende forbindelser og indtræden af nye spillere på markedet.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Christian Dahl Winther

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christian Dahl Winther
+45 35 46 27 47

Gå direkte til land

Index for robots