Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Namibia


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.
​EKF accepterer købere med en vis styrke svarende til minimum B
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

EKF stiller krav om robusthed overfor valuta- og markedsudsving.

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

​Namibia - Afrikas oversete smørhul er blevet harskt

Namibia gør ikke meget væsen af sig på de danske mediers spisesedler, men faktisk er landet en overset stjerne med et godt forretningsklima. Regeringen skal dog lære at sætte tæring efter næring.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 14. juni 2018.
 
Da den første kansler af det tyske kejserrige, Otto von Bismarck, i 1884 blev træt af Storbritanniens dominans i det sydlige Afrika, annekterede tyskerne Namibia under navnet Tysk Sydvestafrika. Derefter fulgte et århundrede med blodige oprør mod den tyske kolonimagt og senere et liv under det sydafrikanske apartheidstyre, indtil Nami-bia kunne fejre sin selvstændighed i 1990.
 
På trods af høj arbejdsløshed og nogle af verdens største forskelle mellem rig og fattig har Namibia udviklet sig til et af de rigeste og mest velfungerende lande i Afrika, godt hjulpet af en råstof-rig undergrund. Siden uafhængig-heden i 1990 er Namibia blevet regeret af det socialistiske parti SWAPO, South West African People’s Organisation, der har præsident Hage Geingob siddende for bordenden.
 
Den lange regeringsperiode giver politisk stabilitet, men Geingob står med en begyndende prikken mellem øjnene. En prikken, der kan udvikle sig til en regulær hovedpine.
 
Regeringens hovedpine
Namibia er røget i økonomisk uføre, som SWAPO er tvunget til at tage stilling til. Ligesom Danmark er Namibia en lille åben økonomi, der er afhængig af frihandel og eksport til andre lande. Uran, diamanter og kobber udgør en vigtig del af eksporten, men store fald i råvarepriserne førte Namibia ud i en recession i 2017.
 
Derouten er forstærket af, at en række af landets 97 politisk styrede, statsejede virksomheder har måttet lære at stave til bailout. Det drejer sig bl.a. om det offentlige flyselskab Air Namibia og det nationale public service-organ Namibian Broadcasting Corporation, der til gengæld for økonomiske saltvandsindsprøjtninger giver god mediedækning til regeringen.
 
Investeringer i infrastruktur har også bidraget til at øge den offentlige gæld fra 26 pct. af BNP i 2014 til 48 pct. i dag. Økonomien er dog langsomt ved at komme sig ved hjælp af øget aktivitet i landbruget og mineindustrien. Over de kommende år ventes en vækst på to-tre pct., som dog stadig er svagt for et emerging market.
 
SWAPO må skifte smørekniven ud med sparekniven. Partiet står dog med en befolkning, der er frustreret over arbejdsløshed og store indkomstforskelle. Arbejdsløsheden er på 51 pct., og de 10 pct. rigeste rager 52 pct. af den samlede indkomst til sig. Den brede befolkning vil have jobs og uddannelse, og det koster.
 
Sparekniven i den offentlige sektor vil øge arbejdsløsheden og reducere den tiltrængte vækst på andre områder – kort sagt vil den gøre ondt, hvor det i forvejen gør ondt. Det kan smitte af på den folkelige opbakning til SWAPO op til valget næste år og svie i deres selvforståelse som socialistisk parti. En svag opposition taget i betragtning bør de dog stadig vinde valget komfortabelt og fortsætte den politiske stabilitet.

Et af Afrikas bedste lande at handle i
På trods af uføret er Namibia fortsat et af Afrikas bedste lande at investere i. Risikomæssigt kan det sidestilles med mere velkendte lande som Kroatien, Rusland og Tyrkiet. Der er politisk stabilitet, et velfungerende retssystem, begrænset korruption, en robust samfundsorden og et godt kommercielt klima.
 
Namibia har fokus på industrialisering og på at gøre landet til en logistik-hub med en smidig infrastruktur. Der er de ikke helt endnu, så her kunne danske kompetencer finde et match.
 
Det tørre ørkenklima gør vand til en kostbar ressource, så der er også fokus på at forbedre vandhåndteringen. Her står Danmark også stærkt. Maskineri til udvidelse af den namibiske minesektor er også et bud på dansk eksport til et land, der er en oplagt indgang til forretningseventyr i det sydafrikanske.
 
 

Gå direkte til land

Christian Dahl Winther

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christian Dahl Winther
+45 35 46 27 47

Gå direkte til land

Index for robots