Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Kenya


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum B+
​​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 10 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

EKF stiller krav om robusthed overfor valutaudsving​.

Vekselfinansiering: Godkendt.

Garantier i lokal valuta: Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
 

 

Kenyas politiske situation er uklar

Kenya en af de vigtigste økonomier i Østafrika, men uklarhed om landets politiske situation er gift for udenlandske investeringer.
 
Denne analyse af EKF's senioranalytiker Yasir Al-Gailany har været bragt i Jyllands-Posten 21. september 2017.
 
Alle holder vejret i frygt for, hvad der vil ske i Kenya de kommende uger. For Kenyas Højesteret har erklæret valget i august for ugyldigt, og valgprocessen skal derfor gå om indenfor 60 dage. Perioden op til valget var mærket af spænding og frygt for en gentagelse af de uroligheder, som har plaget landet før. Kort før valget blev en embedsmand, som havde ansvar for overvågning af det elektroniske valgsystem, fundet tortureret og myrdet. Oppositionslederen Raila Odinga vil ikke acceptere et genvalg uden en udskiftning af den uafhængige valgkommission, som Odinga mener stod i ledtog med den siddende præsident Uhuru Kenyatta.
 
Kenya er et land, der har stor opmærksomhed fra danske eksportører, og der er en forholdsvis stor dansk tilstedeværelse, både når det gælder udviklingsbistand og forretning - herunder inden for transport og logistik, energi, medicinal. Den største danske eksport udgøres af generatorer og turbiner, maskiner, landbrugsudstyr og kunstgødning. Kenyas landbrug er den sektor, der beskæftiger flest, og der er derfor et stort potentiale for producenter af landbrugsudstyr og vandingsanlæg. Vandforsyning er et område med stort potentiale, fordi det nu er blevet skrevet ind i forfatningen, at alle kenyanere skal have adgang til rent vand.
 
Mange turister
Turistindustrien er den største i Østafrika, men har været igennem en periode med udfordringer og nedgang siden angrebet på Westwoodindkøbscenteret i 2013. Men det er et område, hvor der bliver arbejdet på at tiltrække udenlandske investeringer. Også på informationsteknologien og softwareområdet, og inden for vedvarende energi, er der sket en udvikling med dansk deltagelse. Der er sat gang i en række strukturreformer, der skal gøre det mere attraktivt for udenlandske investeringer. Men uroligheder omkring valg er det rene gift for den slags investeringer, og derfor forholder en række udenlandske investorer sig afventende lige nu.
 
Problemet med Kenya er, at man fra officiel side har forsøgt at lægge vægt på vækst og fremdrift. Men modsat en række andre lande i regionen har det ikke ført til den ønskede forbedring af det kommercielle klima.
 
Der er brug for at tage udviklingen til det næste trin og landet gennem de nødvendige reformer. For Kenya er fortsat et land præget af høj korruption, en forholdsvis dårligt uddannet arbejdsstyrke og store mangler inden for infrastruktur. Der mangler både den energiforsyning og de veje, der skal danne forudsætningen for en industrialisering.
Reformplan
 
Kineserne er massivt til stede med både investeringer, anlægsaktiviteter og villig lånekapacitet. De seneste år har der været massiv vækst i underskuddet på betalingsbalance og statsbudgettet.
 
Landet har sammen med IMF lavet en helhedsorienteret reformplan. Den gør ondt, men håbet er, at det kun bliver kortvarigt, og at det via en erhvervsvenlig tilgang vil lykkes at tiltrække investeringer og skabe yderligere vækst.
 
Som eksportør skal man holde sig for øje, at Kenya er et land med store udfordringer.
 
Det forretningsmæssige klima rummer fortsat plads til forbedring. Der er udfordringer med at få licenser, og korruptionen er omfattende. Banksektoren har historisk været stærk, men de seneste år har man forsøgt at tage hånd om inflationen ved at anlægge et renteloft. Det betyder, at især de små og mellemstore virksomheder, som har brug for at vokse, bliver presset på kreditten. Kenya har en fritflydende valuta, som bliver ramt af markedsudsving. Der er derfor god grund til at forsikre sig med en eksportkredit.
 
Risikoen er for nuværende så høj, at EKF Danmarks Eksportkredit ikke kan lave kreditter på private købere, men udelukkende på banktransaktioner og på projekter, hvor staten er garant.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Christian Dahl Winther

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christian Dahl Winther
+45 35 46 27 47

Gå direkte til land

Index for robots