Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Ghana


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere. ​EKF accepterer ikke offentlige købere.
Privat køber EKF accepterer meget stærke købere svarende til minimum B. ​​EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum B+
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 10 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Ghana – på vej mod økonomisk comeback?

I slutningen af november rejser en dansk erhvervsdelegation med dronning Margrethe i spidsen til Ghana. Landet har forbedrede økonomiske vækstudsigter, men eksport er stadig ikke uden risiko.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 9. november 2017.
 
Da den globale iværksætter Paul Wallevik i 1957 rejste fra Danmark til Ghana, var det for at sælge danske øl. Ghana var lige blevet uafhængigt, og Wallevik stødte på flere danske virksomheder, der allerede var godt i gang med forretningerne på den afrikanske vestkyst.

Når en dansk erhvervsdelegation ledet af dronning Margrethe tager på statsbesøg i Ghana den 23.-24. november, kommer de altså ikke til et ukendt land for danske eksportører.
 
Fra kæmpegæld til stigende tillid
Siden Walleviks tid har Ghanas økonomi været meget igennem. I 2006 fik landet en frisk start og fik eftergivet en stor del af udlandsgælden. Herefter fulgte dog en periode med ineffektivt offentligt forbrug, sløv vækst, høj inflation, ustabil valuta og begyndende gældskrise.
 
I 2015 kom IMF til landet med et støtteprogram og krævede til gengæld, at der kom styr på den offentlige økonomi og gælden. Statsgælden nærmede sig de 80 %, men det er lykkedes at bremse gældsoptagelsen til 72 % i 2017. Det er stadig højt, men den ventes at aftage de kommende år. IMF’s tilstedeværelse skaber øget markedstillid, og det er vigtigt. Ghana er nemlig et af de lande i verden, hvor rentebetalinger på statsgælden ift. statens indtægter er størst.
Ghanas fredelige magtskifte i slutningen af 2016 bidrager også til den øgede tillid. Ghaneserne valgte Nana Akufo-Addo som ny præsident, og efter syv demokratiske valg i træk er Ghana regionens demokratiske ledestjerne. Akufo-Addos regering oplever medvind og øget tillid – godt hjulpet på vej af en strøm af offshore-olie, der supplerer Ghanas traditionelle eksportvarer guld og kakao.
 
Eksport er ikke uden risiko
Centralbanken har nu stabiliseret valutaen og nærmer sig målsætningen om en inflation på under 10 %. For at understøtte skiftet i konjunkturen har den for nylig sænket renten, og økonomien står til en gennemsnitlig vækst på 6 % om året i perioden 2018-2022.
 
Banksektoren har traditionelt været profitabel, men har også været påvirket af landets udfordringer. Bankerne har en høj eksponering over for elsektoren gennem store udlån til elproducenter og industrivirksomheder, og det statslige elselskab har ikke været gode til at inddrive penge. Verdensbanken estimerer, at 30-40 % af regningerne ikke har været betalt. Bedre styring af indtægterne burde lette presset på bankerne, støtte udviklingen af elsektoren og fremme industrialiseringen af økonomien.
Regeringen træder dog varsomt med ambitionerne om effektivisering, da den er ved at revidere den tidligere regerings kontrakter. Bedre styring af økonomien er essentiel, men investortilliden er afgørende. Hvis regeringen annullerer tidligere indgåede aftaler, vil det have negativ effekt på tilliden.
 
Sektorfokus for statsbesøget er landbrug og fødevarer, bæredygtighed samt den maritime sektor, infrastruktur og jernbaner. Ghana er et interessant marked for danske leverandører til disse sektorer, men på trods af den voksende tillid ligger landet stadig i risikoklasse seks ud af syv. Derfor giver det god mening for danske eksportører at tage en eksportkredit med i kufferten, hvis de rejser efter den danske delegation.​​​
 
 

Gå direkte til land

Christian Dahl Winther

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christian Dahl Winther
+45 35 46 27 47

Gå direkte til land

Index for robots