Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Congo-Brazzaville


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber Suspenderet for nye garantier
Privat køber Suspenderet for nye garantier
Bank Suspenderet for nye garantier

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Dansk eksport til Congo stiger med raketfart 

Små og mellemstore danske virksomheder bør se på Republikken Congo som eksportmarked. Landet har et stort ønske om at diversificere økonomien og blive mindre afhængig af olie. Det vil tage et godt stykke tid, men allerede nu er den danske eksport til Republikken Congo stigende.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 11. november 2016.
 
Olieprisfaldet gør ondt på Republikken Congo (også kendt som Congo-Brazzaville), for olie er landets altoverskyggende eksportvare. Derfor er der et stort behov for at udbygge den industrielle infrastruktur i landet inden for andet end olieudvinding. Danmarks eksport til Republikken Congo voksede med knap 20 pct. i 2014 til DKK 32 mio., og hele 450 pct. i 2015 til DKK 145 mio. Eksporten består hovedsageligt af drikkevarer og diverse maskiner til industrien. Det er usikkert om det høje niveau kan fastholdes fremadrettet, eller om der var tale om et enkeltstående tilfælde i 2015. En ting er dog sikkert, landet skal til at diversificere økonomien og udbygge industrien, og til det skal der bruges en hel del maskiner – de kunne meget vel komme fra danske eksportører, der har stor erfaring og viden på området.
 
Typisk handler danske eksportører med de engelsktalende lande i Østafrika, men der er muligheder mod vest også. En særlig fordel ved Republikken Congo er, at landet er en del af det afrikanske finansielle fællesskab (CFA-franc zonen). Valutaen er derfor bundet til euroen og kan frit ombyttes til euro af udenlandske eksportører.
 
SEKTORER
  • Industriproduktion: Republikken Congo vil i de kommende år udbygge sin industriproduktion og importerer allerede en del fra Danmark. Her er der muligheder for leverandører af viden og teknologi.
  • Vandteknologi: Som de fleste andre lande har Republikken Congo også et stort behov for at sikre rent drikkevand. Danske ingeniører og teknologi-leverandører vil være i høj kurs.
  • Olieproduktion: Selv om Republikken Congo forsøger at gøre sig fri af afhængigheden af olie, vil olieproduktion også fremover afgørende for økonomien. Her er der muligheder for leverandører af viden og teknologi.
ØKONOMI
Republikken Congo gik ind i den nuværende lavkonjunktur for olie med ret store valutareserver og en lav gæld. Det er siden vendt, så gælden er steget kraftigt, mens reserverne er mindsket. Landet kommer nok ikke helt på fode igen uden endnu et lån fra IMF, men planerne for at udvikle økonomien og skære ned på det offentlige forbrug, vil forhåbentlig også hjælpe. De vigtigste eksportmarkeder er Kina, Italien og USA.
 
Omkring 55 pct. af befolkningen lever for under 1,25 dollar om dagen, og som i flere af de øvrige vestafrikanske lande, er olierigdommen kun tilflydt de få, mens hovedparten af befolkningen lever i fattigdom.
Selvom CFA-francen i nogen grad er med til at holde inflationen i landet stabil, er der inflationspres i 2017, mens det forventes at inflationstakten falder igen i 2018. Udviklingen i Republikken Congos økonomi er dog sårbar overfor eventuel uro i de omkringliggende nabolande.
 
POLITISK RISIKO
Det lykkedes for den 72-årige præsident Denis Sassou Nguesso, at blive genvalgt for en ny femårs periode tidligere i år. Han har siddet ved magten i 32 år, og kunne kun genvælges, fordi det inden valget lykkedes ham at få ændret forfatningen. Præsidenten blev genvalgt med over 60 pct. af stemmerne, og på trods af højlydte protester fra befolkningen, er det ikke lykkedes for oppositionen at danne et samlet alternativ til Denis Nguesso. Den politiske situation i Republikken Congo er dog overvejende stabil sammenlignet med andre lande i til regionen, og Denis Nguesso lægger op til at reformere landet og økonomien for at øge velstanden.
 
 

Gå direkte til land

Christian Dahl Winther

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christian Dahl Winther
+45 35 46 27 47

Gå direkte til land

Index for robots