Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Benin


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere
Privat køber EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum B+ ​​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

​Spinkle lysglimt i Benin

Valget af den demokratiske og reformivrige præsident Patrice Talon og samtaler med IMF tænder et reelt håb for fremtiden i vestafrikanske Benin. Landet er plaget af korruption og underskud på de offentlige finanser.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 01. september 2015.
 
Landene i Vestafrika blev for blot få år siden udråbt som Afrikas vækstmirakler. Siden er det gået kraftigt tilbage for flere af dem i takt med faldende råvarepriser. Også Benin har sit at kæmpe med, men valget af den nye præsident Patrice Talon, har tændt et håb i befolkningen om, at der nu kommer styr på de offentlige finanser, og at infrastrukturen i landet bliver udbygget.
 
Typisk handler danske eksportører med de engelsktalende lande i Østafrika, men der er muligheder mod vest også. En særlig fordel ved Benin er, at landet er en del af det afrikanske finansielle fællesskab (CFA-franc zonen), og valutaen er bundet op på euroen og kan frit ombyttes til euro af udenlandske eksportører.
 
SEKTORER
  • Energiproduktion: Benin står overfor en massiv udbygning af elproduktionen og elnettet. Både med hensyn til materiel og know-how er danske virksomheder efterspurgte.
  • Landbrugsmaskiner: I forbindelse med effektiviseringen Benins landbrug bliver der behov for nyt maskineri og nye processer.
  • Industriproduktion: Benin mangler som land en del produktionsmaskineri og i det hele taget at modernisere produktionen. Her er der muligheder for leverandører af viden og teknologi.
ØKONOMI
Benin lever af at producere bomuld, der som alle andre råvarer er faldet voldsomt i pris, og samtidig har økonomisk krise i nabolandet Nigeria reduceret eksporten betragteligt. Præsident Patrice Talon er selv en succesfuld bomuldseksportør, og har lovet at modernisere landbruget for at sætte gang i eksporten igen, samtidig med at han vil skabe mulighed for øvrige industrier i landet. Særligt fokus er der på at få moderniseret generel infrastruktur som veje og at bygge nyt. Benin har også et voldsomt behov for at få udbygget sin elproduktion.
På trods af den dalende bomuldseksport forventer landet en vækst i BNP på 4,1% i år, og op mod 4,6% næste år.
 
POLITISK RISIKO
Den tidligere præsident Boni Yayi forsøgte at iværksætte en hel del offentlige projekter i slutningen af 2015 for at opnå genvalg. Udfordreren Patrice Talon blev helt bevidst holdt ude af disse kontrakter, som han ellers tidligere nød godt af. Talon har boet i eksil i Frankrig i tre år, og rygterne siger, at det skyldes en politisk uoverensstemmelse med den daværende regering. Ikke desto mindre er det positivt, at landets demokratiske traditioner har bestået prøven, og at magtskiftet er forløbet overvejende fredeligt.
Efter valgsejren har Patrice Talon begået den genistreg at udpege de to tabende udfordrere til tunge ministerielle poster. Det sker for at sikre konsensus i de fremadrettede beslutninger og undgå at de drukner i partipolitik. Rent politisk er der indtil videre ro. Samtidig har den reformivrige præsident indledt samtaler med IMF for at bringe landet på fode igen.
 
 

Gå direkte til land

Christian Dahl Winther

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christian Dahl Winther
+45 35 46 27 47

Gå direkte til land

Index for robots