Landevurdering

Afrika - på vej mod bedre infrastruktur

Der skal investeres massivt i infrastruktur i Afrika i de kommende år.
​​Denne artikel af EKF's senioranalytiker, Yasir Al-Gailany, har været bragt i Jyllandsposten

Afrika er et kontinent, der ikke mangler noget, når man taler risiko: kup, borgerkrig, terror, vold, ebola, tørke, korruption og en stribe af valutaer og økonomier i frit fald som følge af faldene råvarepriser. Men Afrika byder også på et enormt potentiale for investeringer og eksport - for de, der tør. For her er en god håndfuld lande med vækstrater, man ikke har set magen til i Europa i mange år. Især inden for infrastruktur: veje, jernbaner, broer, havne, energi, vandforsyning og sanitet er potentialet stort for danske virksomheder, og intet sted er behovet større end i Afrika syd for Sahara. Verdensbanken anslår, at behovet for infrastrukturinvesteringer i Afrika er på 93 Mia US$ om året – svarende til ca. 586 milliarder kroner.
Kineserne begyndte at investere massivt i Afrika omkring 00’erne primært med det formål at sikre råvareleveran-cer til sig selv. Men de seneste år har de i stigende grad sat sig på opgaven med både at finansiere og gennemføre en række store infrastrukturprojekter, og kineserne er også regionens største handelspartner. Det er dog fortsat amerikanerne, der står for størstedelen af de direkte udenlandske investeringer i Afrika.
 

Jagten på afkast

De afrikanske økonomier blev i første gang ikke nær så hårdt ramt af finanskrisen som de vestlige. Det, der har gjort rigtigt ondt de seneste år, er de faldende råvarepriser som følge af den faldende kinesiske vækst og dermed faldende efterspørgsel efter råvarer.
Der er afrikanske lande, der er rige på olie, diamanter, guld, kobber og andre råstoffer, men råstofafhængigheden er også det, der gør disse lande skrøbelige. Angola, Cameroun, Gabon, Nigeria, Republikken Congo og Ækvatorial-guinea har store olieforekomster, men har måtte igennem en hård tilpasning af økonomien som følge af den fal-dende oliepris.
Omvendt har lande som Elfenbenskysten, Etiopien, Kenya, Rwanda, Senegal, Seychellerne og Tanzania ikke næv-neværdige indtægter fra traditionelle råstoffer. Til gengæld har de formået at holde vækstrater på 5-7 procent de seneste år ved at arbejde på at få gang i en industrialiseringsproces – og her er der et par store huller, der skal fyldes i forhold til at opfylde behovet for energi og transport.
De mere udviklede lande i regionen som Botswana, Mauritius, Namibia og Sydafrika er overvejende lovende inve-steringsmål. Det samme er nordafrikanske lande som bl.a. Egypten og Marokko, der trods et visnende arabisk forår har arbejdet hårdt på at tiltrække udenlandske investeringer i stor stil i erkendelse af, at investeringer i energi og transport er forudsætninger for at sikre den vækst og de arbejdspladser, der skal tilfredsstille befolknin-gen.
Omvendt er der lande, hvor EKF Danmarks Eksportkredit vurderer, at risikoen er så stor, at det er bedst at holde sig væk, enten fordi landets ikke kan eller vil overholde sine gældsforpligtelser, eller fordi kup, terror eller urolig-heder giver for stor sikkerhedsmæssig og politisk ustabilitet. Det gælder bl.a. i lande som Centralafrikanske repu-blik, Mozambique og Sydsudan.
 

Succesfaktor

At indtægtspotentialet trods risici er stort - også for danske virksomheder - ses bl.a. af, at A.P Møller Holding sammen med PensionDanmark, Lægernes Pension og PKA netop har annonceret en ny Afrika Infrastruktur Fond med et kapitaltilsagn på 550 millioner dollars og en ambition om at nå en milliard.
Den afgørende succesfaktor for infrastrukturinvesteringer i Afrika er tålmodighed og identificering og håndtering af politiske, økonomiske, sociale og projektmæssige risici.  Valutarisikoen, betalingsrisikoen og risikoen for, at staten lægger restriktioner på udførelsen af hård valuta, er markant i visse lande. Hertil kommer den sikkerhedsmæssige og den finansielle og omdømmemæssige risiko, der er forbundet med at være involveret i anlægsprojekt med høj korruptionsrisiko. Netop derfor anbefales det, at man altid dækker sig ind med en eksportkredit og samarbejder med nogen med et stort kendskab til regionen.
 
Yasir Al-Gailany

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Yasir Al-Gailany
+45 35 46 27 30

Gå direkte til land

​Lad EKF tage risikoen, når du handler med udlandet. Vi kan give dig og banken sikkerhed for betalingerne.

Vil du beskytte din eksport mod tab?

​Lad EKF tage risikoen, når du handler med udlandet. Vi kan give dig og banken sikkerhed for betalingerne.
Beskyt eksporten
​EKF er Danmarks eksportkredit. Vi hjælper både små og store danske virksomheder frem i verden. Få en kort introduktion til EKF.

EKF på 2 minutter

​EKF er Danmarks eksportkredit. Vi hjælper både små og store danske virksomheder frem i verden. Få en kort introduktion til EKF.
EKF på 2 minutter
​Få nyheder fra EKF tilsendt på e-mail, så snart de bliver lagt på ekf.dk. Vælg selv, hvilke emner du er interesseret i.

Abonner på nyheder

​Få nyheder fra EKF tilsendt på e-mail, så snart de bliver lagt på ekf.dk. Vælg selv, hvilke emner du er interesseret i.
Tilmeld her
Index for robots