EKF for banker

Eksportkaution

Giv dine kunder adgang til at låne mere. Når danske banker yder kredit til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører, tager EKF op til 80 % af risikoen. Du får flere forretninger og større sikkerhed.

 • Hvad er fordelene ved Eksportkaution?

  FOR BANKEN

  Mere forretning
  Når du går fra et nej til et ja om at give din kunde kredit, øger du bankens forretningsomfang og indtjening.

  Mindre risiko
  EKF udbetaler erstatning til dig, hvis din kunde går konkurs. Vi dækker op til 80 %.

  Glade kunder
  Du fastholder en tilfreds og loyal kunde, når du siger ja til at udvide kreditten.

  Hurtigt svar
  Du får kautionen fra os inden for et døgn, hvis den er mindre end 10 millioner kroner. Ellers går der maksimalt en uge.

  FOR EKSPORTØREN

  Kredit til udvikling
  Eksportøren får kredit til at udvikle sin virksomhed.

  Flere ordrer
  Eksportøren kan sige ja til flere ordrer, når likviditeten er god.

  Stabil finansieringspakke
  En Eksportkaution gør eksportørens finansiering stabil.

 • Hvad er Eksportkaution?

  Kautionen dækker kredit og garantier
  Du bruger en Eksportkaution, når din kunde beder om ekstra kredit. Det kan være, at din kunde beder om kredit til at udføre en konkret ordre eller mere generelt til for eksempel at starte en ny vækststrategi. Det kan også være, at kunden skal stille en garanti over for sin køber.

  Kort fortalt behøver kunden kredit til at finansiere sin drift.

  Du giver din kunde kredit, men har samtidig ekstra sikkerhed, da EKF tager størstedelen af din risiko. Går kunden konkurs, erstatter vi op til 80 % af dit tab.
  Du bruger en Eksportkaution, når din kunde er eksportør, eller når kunden er leverandør til en eksportør.

  Kredit gavner dansk eksport
  Formålet med en Eksportkaution er fra vores side at hjælpe danske virksomheder med at have finansiering til rådighed, så de kan følge med efterspørgslen fra udlandet. Det giver øget omsætning og arbejdspladser i Danmark.
 • Hvordan fungerer Eksportkaution?

 • Hvad koster Eksportkaution?

  EKF tager en præmie for at udstede en Eksportkaution. Præmien for små og mellemstore virksomheder (SMV) fastsættes efter virksomhedens kreditværdighed.

  Kreditværdigheden vurderes af EKF på baggrund af de seneste tre års regnskaber. Virksomhedens kreditværdighed (rating) går fra fra A til B-. Kreditværdigheden afgør, hvilken præmie EKF skal have.


  For store virksomheder gælder markedsvilkår
  Præmien for store virksomheder fastlægges ud fra aktuelle markedsvilkår.
  Rating   Minimumspræmie p.a.
  A            0,8 %
  BBB        1,2 %
  BB          2,0 %
  B+          3,8 %
  B-           6,3 %

  Herudover skal virksomheden betale renter og omkostninger til banken.
 • Krav og vilkår for Eksportkaution

  KREDIT TIL GENEREL BRUG
  dvs. lånefaciliteter der ikke er tilknyttet en specifik eksportforretning. Det kan for eksempel være driftskreditter og garantirammer.

  Hvor stor Eksportkaution kan man få?
  Virksomheden kan maksimalt få stillet eksportkaution for et beløb, der svarer til halvdelen af virksomhedens årlige eksportomsætning. Det samme gælder for underleverandører, som maksimalt kan få stillet eksportkaution for halvdelen af virksomhedens årlige indirekte eksportomsætning.

  Eksportkautionen kan ikke udgøre mere end halvdelen af virksomhedens samlede bankengagement efter etablering af den nye kredit eller garanti. Der er intet mindstebeløb.

  EKF kan tilbyde Eksportkaution med en løbetid på op til tre år.

  Hvor meget dækker EKF?
  EKF kautionerer for op til 80 % af kreditten eller garantien.
  Vi dækker maksimalt 50 % af bankens samlede tab på virksomheden, når alle sikkerheder er realiseret, og det endelige tab på hele bankens engagement med virksomheden er gjort op.

  Krav til miljø og social bæredygtighed
  Når de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, vurderer EKF den danske eksportørs tilgang til miljø og menneskerettigheder.
  KREDIT TIL EN KONKRET ORDRE
  dvs. lånefaciliteter der er tilknyttet en specifik eksportforretning og kun kan anvendes i den forbindelse. Det kan for eksempel være oparbejdningskreditter og forudbetalingsgarantier.

  Hvor stor Eksportkaution kan man få?
  Eksportkautionen kan udgøre op til 80 % af virksomhedens samlede bankengagement efter udstedelsen af den nye kredit eller garanti. Der er intet mindstebeløb.
  Kautionen kan være længere end tre år, hvis der er tale om en konkret ordre.

  Hvor meget dækker EKF?
  EKF kautionerer for op til 80 % af virksomhedens likviditetsbehov til at producere ordren.

  Krav til miljø og social bæredygtighed
  Når de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, vurderer EKF den danske eksportørs tilgang til miljø og menneskerettigheder.

Hvad er fordelene ved Eksportkaution?

FOR BANKEN

Mere forretning
Når du går fra et nej til et ja om at give din kunde kredit, øger du bankens forretningsomfang og indtjening.

Mindre risiko
EKF udbetaler erstatning til dig, hvis din kunde går konkurs. Vi dækker op til 80 %.

Glade kunder
Du fastholder en tilfreds og loyal kunde, når du siger ja til at udvide kreditten.

Hurtigt svar
Du får kautionen fra os inden for et døgn, hvis den er mindre end 10 millioner kroner. Ellers går der maksimalt en uge.

FOR EKSPORTØREN

Kredit til udvikling
Eksportøren får kredit til at udvikle sin virksomhed.

Flere ordrer
Eksportøren kan sige ja til flere ordrer, når likviditeten er god.

Stabil finansieringspakke
En Eksportkaution gør eksportørens finansiering stabil.

Hvad er Eksportkaution?

Kautionen dækker kredit og garantier
Du bruger en Eksportkaution, når din kunde beder om ekstra kredit. Det kan være, at din kunde beder om kredit til at udføre en konkret ordre eller mere generelt til for eksempel at starte en ny vækststrategi. Det kan også være, at kunden skal stille en garanti over for sin køber.

Kort fortalt behøver kunden kredit til at finansiere sin drift.

Du giver din kunde kredit, men har samtidig ekstra sikkerhed, da EKF tager størstedelen af din risiko. Går kunden konkurs, erstatter vi op til 80 % af dit tab.
Du bruger en Eksportkaution, når din kunde er eksportør, eller når kunden er leverandør til en eksportør.

Kredit gavner dansk eksport
Formålet med en Eksportkaution er fra vores side at hjælpe danske virksomheder med at have finansiering til rådighed, så de kan følge med efterspørgslen fra udlandet. Det giver øget omsætning og arbejdspladser i Danmark.

Hvordan fungerer Eksportkaution?

Hvad koster Eksportkaution?

EKF tager en præmie for at udstede en Eksportkaution. Præmien for små og mellemstore virksomheder (SMV) fastsættes efter virksomhedens kreditværdighed.

Kreditværdigheden vurderes af EKF på baggrund af de seneste tre års regnskaber. Virksomhedens kreditværdighed (rating) går fra fra A til B-. Kreditværdigheden afgør, hvilken præmie EKF skal have.


For store virksomheder gælder markedsvilkår
Præmien for store virksomheder fastlægges ud fra aktuelle markedsvilkår.
Rating   Minimumspræmie p.a.
A            0,8 %
BBB        1,2 %
BB          2,0 %
B+          3,8 %
B-           6,3 %

Herudover skal virksomheden betale renter og omkostninger til banken.

Krav og vilkår for Eksportkaution

KREDIT TIL GENEREL BRUG
dvs. lånefaciliteter der ikke er tilknyttet en specifik eksportforretning. Det kan for eksempel være driftskreditter og garantirammer.

Hvor stor Eksportkaution kan man få?
Virksomheden kan maksimalt få stillet eksportkaution for et beløb, der svarer til halvdelen af virksomhedens årlige eksportomsætning. Det samme gælder for underleverandører, som maksimalt kan få stillet eksportkaution for halvdelen af virksomhedens årlige indirekte eksportomsætning.

Eksportkautionen kan ikke udgøre mere end halvdelen af virksomhedens samlede bankengagement efter etablering af den nye kredit eller garanti. Der er intet mindstebeløb.

EKF kan tilbyde Eksportkaution med en løbetid på op til tre år.

Hvor meget dækker EKF?
EKF kautionerer for op til 80 % af kreditten eller garantien.
Vi dækker maksimalt 50 % af bankens samlede tab på virksomheden, når alle sikkerheder er realiseret, og det endelige tab på hele bankens engagement med virksomheden er gjort op.

Krav til miljø og social bæredygtighed
Når de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, vurderer EKF den danske eksportørs tilgang til miljø og menneskerettigheder.
KREDIT TIL EN KONKRET ORDRE
dvs. lånefaciliteter der er tilknyttet en specifik eksportforretning og kun kan anvendes i den forbindelse. Det kan for eksempel være oparbejdningskreditter og forudbetalingsgarantier.

Hvor stor Eksportkaution kan man få?
Eksportkautionen kan udgøre op til 80 % af virksomhedens samlede bankengagement efter udstedelsen af den nye kredit eller garanti. Der er intet mindstebeløb.
Kautionen kan være længere end tre år, hvis der er tale om en konkret ordre.

Hvor meget dækker EKF?
EKF kautionerer for op til 80 % af virksomhedens likviditetsbehov til at producere ordren.

Krav til miljø og social bæredygtighed
Når de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, vurderer EKF den danske eksportørs tilgang til miljø og menneskerettigheder.
Index for robots