EKF for banker

Mere forretning

Du får mulighed for at lave endnu flere forretninger med dine kunder, når EKF garanterer for risikoen. Når et nej bliver et ja, stiger antallet af lån på bøgerne.
Du kan bruge EKF til at lave forretninger med dine kunder, som du ellers ville sige nej til. Og der er ingen grund til først at bringe EKF på banen som en sidste udvej. Du kan bruge vores løsninger proaktivt i dit salg over for kunden.

Vidste du at …
> vi dækker 100 % af din risiko, når du hjælper dine kunder, så de kan give kredit til deres kunder i udlandet? Hvorfor ikke bruge den mulighed til at lave flere forretninger?

> når udenlandske købere får kredit til at lægge ordrer hos din kunde, så hjælper du din kunde med at styrke salget. Det er ikke noget enhver bank tilbyder. 

> vores garantier og kautioner ofte er bedre sikkerhed end pant i mere traditionelle sikkerheder som varelagre og tilgodehavender? Når risikoen er mindre, er der måske større vilje til at sige ja.
 
 

Øget vækst og indtjening for dig og din kunde
Vi hjælper både, når din kunde beder om at få finansieret sine egne aktiviteter, og når din kunde beder om hjælp til finansiering af den udenlandske købers ordrer.

Begge dele øger dit forretningsomfang og din indtjening, samtidig med at du hjælper dine kunder med deres vækst og lægger kimen til endnu flere forretninger.

Vores løsninger

​<span style="font-size:8.5pt;font-family:"verdana", "sans-serif";">Du kan hjælpe din kunde med at få bedre likviditet, så der er plads til større ordrer.</span>

Hjælp din kunde med finansiering

Du kan hjælpe din kunde med at få bedre likviditet, så der er plads til større ordrer.
Læs mere
​EKF kan dække op til 100 % af bankens risiko på finansieringen, når dine erhvervskunder tilbyder sine købere lang kredit.

Hjælp din kunde med at sælge mere

​EKF kan dække op til 100 % af bankens risiko på finansieringen, når dine erhvervskunder tilbyder sine købere lang kredit.
Læs mere
Her kan du læse om de garantier og kautioner, der er særligt relevante for dig.

De mest relevante garantier og kautioner

Her kan du læse om de garantier og kautioner, der er særligt relevante for dig.
Se løsninger
Index for robots