Det hjælper vi med

Særlige vilkår for Genforsikring til Grækenland

Grundet den uafklarede økonomiske situation i Grækenland har EKF indført restriktioner på godkendelsen af limits under genforsikringsordningen.

​Restriktionerne betyder, at der indføres beløbsbegrænsninger på visse limits, samt at der kun kan udstedes limits på købere, der allerede er blevet godkendt af et kreditforsikringsselskab. Har du spørgsmål til restriktionerne, er du velkommen til at kontakte EKF.

EKF’s retningslinjer til kreditforsikrerne på Grækenland:

Vi dækker kun limits, der hidtil har været afdækket hos en privat forsikrer, ikke helt nye limits.
Vi dækker ikke offentlige græske købere og græske banker.

Top-up:
Ansøgninger om nye limits eller forhøjelse af bestående limits under top up skal sendes til behandling hos EKF, uanset beløbsstørrelse.

Quota Share:

Ansøgninger om forhøjelse af limits under quota share kan ikke imødekommes.
Opsagte limits fra forsikringstagers almindelige police kan bevilges under genforsikringsordningen for maksimalt to millioner kroner. Limits, der overstiger dette beløb, skal søges under top-up ordningen.

Kontakt dit kreditforsikringsselskab eller EKF for yderligere info.

Index for robots