Det hjælper vi med

Renteudligningsordningen (CIRR)

Renteudligningsordningen, også kendt som CIRR, blev lukket for nye udstedelser i forbindelse med vedtagelsen af Finanslov 2008. Det er derfor ikke længere muligt at optage nye lån under Renteudligningsordningen.

Ordningen gjorde det muligt for danske eksportører at tilbyde finansiering til deres kunder til en fast rente. Ved brug af CIRR blev renterisikoen overført fra banken til CIRR-programmet, så køberen betalte en fast rente, mens banken fik lånet forrentet til en variabel sats.

Renteudligningsordningen blev administreret af EKF på vegne af den danske stat. EKF fortsætter med at administrere de sidste, eksisterende lån, indtil de løber ud. Vi forventer, at ordningen er endeligt afviklet i 2022.
Index for robots