Det hjælper vi med

Projektfinansieringsgaranti

​EKF tilbyder at forsikre en væsentlig del af risikoen ved store projekter i udlandet, så de kan få lån i banker og bane vejen for dansk eksport.

 • Hvad er fordelene ved Projektfinansieringsgaranti?

  EKF sikrer dit salg
  EKF hjælper med at sammensætte og deltage i projektets finansiering, så der er finansiering til at købe dine varer og services.

  EKF erstatter tabet
  EKF sørger for, at der er en bank, som vil stille finansiering til rådighed. Hvis projektselskabet ikke betaler som aftalt, erstatter EKF tabet.
  Realiserer projektet
  Når EKF tager en del af projektets risiko, øger bankernes vilje til at deltage i projektet og gør det lettere at finde finansiering med lang løbetid. Uden finansiering ville projektet og dermed salget ikke blive til noget.

  Du har ingen finansieringsrisici
  Du har ingen finansieringsrisici, da du ikke er part i finansieringen. Du får desuden dine penge med det samme, når du leverer ordren.
 • Hvad er Projektfinansieringsgaranti?

  ​Projektfinansieringsgaranti bliver typisk relevant, når en dansk virksomhed skal levere til et større og længerevarende projekt i udlandet. Det kan være cementfabrikker, vindmølleparker og store havneanlæg.
  Her er der tale om projekter med store risici på grund af usikkerheden ved en lang tidshorisont, projektets størrelse eller teknologi samt de fremtidige muligheder for at sælge projektets varer eller produktion.

  Risikoen er i de fleste tilfælde så stor, at bankerne ikke har lyst til at låne projektet penge uden en vis sikkerhed. Den sikkerhed kan EKF give.
  ​Med en Projektfinansieringsgaranti er bankerne sikre på at få deres penge for den garanterede del. Hvis noget går galt, betaler EKF erstatning.

  Med en garanti i ryggen er bankerne derfor mere risikovillige i forhold til at give større og længerevarende lån. Det er afgørende, når vi taler om projekter for trecifrede millionbeløb.

  På den måde er EKF med til at sikre, at de store udenlandske projekter bliver realiseret, så du kan sælge mere.
 • Hvordan fungerer Projektfinansieringsgaranti?

  ​EKF giver en garanti til en bank, som yder finansieirng til projketet. Dermed overtager vi en del af bankens risiko.
  ​Med finansiering fra bank og egenkapital fra sponsor kan projektet placere sin ordre hos dog.
  Projektfinansieringsgaranti
 • Hvad koster Projektfinansieringsgaranti?

  Projektselskabet betaler en præmie for EKF’s garanti. Vi beregner præmien ud fra den samlede risiko ved den konkrete eksportforretning:
  - branche
  - involverede banker
  - garantiens løbetid
  - den udenlandske købers forhold
  - de politiske forhold i landet
  - risikoprofil på projektet
  - sikkerhedspakke
  - input- og output-risiko, dvs. afsætningsanalyse.
  ​Projekterne er typisk svære at sammenlige. De er ofte komplicerede og involverer mange forskellige aktører, sponsorer og banker. Derfor er det ikke meningsfuldt at give prisindikationer.

  Kontakt i stedet vores rådgivere for vejledning.
 • Krav og vilkår for Projektfinansieringsgaranti

  ​​Hvem kan få Projektfinansieringsgaranti?
  Danske virksomheder, der leverer til et udenlandsk projekt.
  EKF skal vurdere det udenlandske projekt som kreditværdigt, inden vi udsteder en garanti.

  Hvor stor Projektfinansieringsgaranti kan man få?
  EKF har ingen faste grænser for projekternes størrelse. Projektet skal dog have en størrelse, der gør projektomkostningerne rimelige i forhold til projektet værdi. Som tommelfingerregel er der derfor tale om flercifrede millionbeløb.

  Hvor lang er løbetiden?
  Som udgangspunkt kan EKF tilbyde risikoafdækning i op til 14 år. Risikoafdækningen kan dog strækkes helt op til 18 år, når der er tale om projekter med vedvarende energi.

  Betingelser
  EKF kræver, at projektet er baseret på en solid og gennemtænkt forretningsplan. Før projektejeren og banken kan indgå den endelige låneaftale, gennemføres en uvildig due diligence-proces. Due diligence-processen omhandler juridiske og økonomiske forhold samt miljø-, menneskerettigheds- og forretningsmæssige forhold.
  Hvad dækker EKF?
  En Projektfinansieringsgaranti dækker manglende betalinger (non-payment) i henhold til låneaftalen. EKF udbetaler erstatning til bankerne, hvis der opstår problemer med projektet på grund af kommercielle, politiske og dokumentationsrisici.

  Kommercielle risici er, at projektselskabet ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, annullering af kontrakten, eller at projektet ikke vil betale.

  Politiske risici er, at du ikke får betaling for dine varer på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

  EKF dækker typisk mellem 30 og 80 % af risikoen på det lån, som banken yder. Projektets bank skal altså mindst tage 20 % af risikoen.

Hvad er fordelene ved Projektfinansieringsgaranti?

EKF sikrer dit salg
EKF hjælper med at sammensætte og deltage i projektets finansiering, så der er finansiering til at købe dine varer og services.

EKF erstatter tabet
EKF sørger for, at der er en bank, som vil stille finansiering til rådighed. Hvis projektselskabet ikke betaler som aftalt, erstatter EKF tabet.
Realiserer projektet
Når EKF tager en del af projektets risiko, øger bankernes vilje til at deltage i projektet og gør det lettere at finde finansiering med lang løbetid. Uden finansiering ville projektet og dermed salget ikke blive til noget.

Du har ingen finansieringsrisici
Du har ingen finansieringsrisici, da du ikke er part i finansieringen. Du får desuden dine penge med det samme, når du leverer ordren.

Hvad er Projektfinansieringsgaranti?

​Projektfinansieringsgaranti bliver typisk relevant, når en dansk virksomhed skal levere til et større og længerevarende projekt i udlandet. Det kan være cementfabrikker, vindmølleparker og store havneanlæg.
Her er der tale om projekter med store risici på grund af usikkerheden ved en lang tidshorisont, projektets størrelse eller teknologi samt de fremtidige muligheder for at sælge projektets varer eller produktion.

Risikoen er i de fleste tilfælde så stor, at bankerne ikke har lyst til at låne projektet penge uden en vis sikkerhed. Den sikkerhed kan EKF give.
​Med en Projektfinansieringsgaranti er bankerne sikre på at få deres penge for den garanterede del. Hvis noget går galt, betaler EKF erstatning.

Med en garanti i ryggen er bankerne derfor mere risikovillige i forhold til at give større og længerevarende lån. Det er afgørende, når vi taler om projekter for trecifrede millionbeløb.

På den måde er EKF med til at sikre, at de store udenlandske projekter bliver realiseret, så du kan sælge mere.

Hvordan fungerer Projektfinansieringsgaranti?

​EKF giver en garanti til en bank, som yder finansieirng til projketet. Dermed overtager vi en del af bankens risiko.
​Med finansiering fra bank og egenkapital fra sponsor kan projektet placere sin ordre hos dog.
Projektfinansieringsgaranti

Hvad koster Projektfinansieringsgaranti?

Projektselskabet betaler en præmie for EKF’s garanti. Vi beregner præmien ud fra den samlede risiko ved den konkrete eksportforretning:
- branche
- involverede banker
- garantiens løbetid
- den udenlandske købers forhold
- de politiske forhold i landet
- risikoprofil på projektet
- sikkerhedspakke
- input- og output-risiko, dvs. afsætningsanalyse.
​Projekterne er typisk svære at sammenlige. De er ofte komplicerede og involverer mange forskellige aktører, sponsorer og banker. Derfor er det ikke meningsfuldt at give prisindikationer.

Kontakt i stedet vores rådgivere for vejledning.

Krav og vilkår for Projektfinansieringsgaranti

​​Hvem kan få Projektfinansieringsgaranti?
Danske virksomheder, der leverer til et udenlandsk projekt.
EKF skal vurdere det udenlandske projekt som kreditværdigt, inden vi udsteder en garanti.

Hvor stor Projektfinansieringsgaranti kan man få?
EKF har ingen faste grænser for projekternes størrelse. Projektet skal dog have en størrelse, der gør projektomkostningerne rimelige i forhold til projektet værdi. Som tommelfingerregel er der derfor tale om flercifrede millionbeløb.

Hvor lang er løbetiden?
Som udgangspunkt kan EKF tilbyde risikoafdækning i op til 14 år. Risikoafdækningen kan dog strækkes helt op til 18 år, når der er tale om projekter med vedvarende energi.

Betingelser
EKF kræver, at projektet er baseret på en solid og gennemtænkt forretningsplan. Før projektejeren og banken kan indgå den endelige låneaftale, gennemføres en uvildig due diligence-proces. Due diligence-processen omhandler juridiske og økonomiske forhold samt miljø-, menneskerettigheds- og forretningsmæssige forhold.
Hvad dækker EKF?
En Projektfinansieringsgaranti dækker manglende betalinger (non-payment) i henhold til låneaftalen. EKF udbetaler erstatning til bankerne, hvis der opstår problemer med projektet på grund af kommercielle, politiske og dokumentationsrisici.

Kommercielle risici er, at projektselskabet ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, annullering af kontrakten, eller at projektet ikke vil betale.

Politiske risici er, at du ikke får betaling for dine varer på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

EKF dækker typisk mellem 30 og 80 % af risikoen på det lån, som banken yder. Projektets bank skal altså mindst tage 20 % af risikoen.
Index for robots