Det hjælper vi med

Kontraktgaranti

En Kontraktgaranti sikrer dig mod tab, hvis din virksomhed ikke kan levere et projekt til en udenlandsk kunde på grund af forholdene i landet, eller hvis kunden bryder kontrakten. Garantien dækker hele forløbet, fra du indleder projektet, dine delleverancer og indtil, du får betaling for projektet.

 • Hvad er fordelene ved Kontraktgaranti?

  ​EKF erstatter dit tab

  Du får dækket en stor del af den tabte arbejdskapital, der er bundet i din ordre, og manglende betaling fra kunden, hvis din ordre bliver annulleret.
   

  Dækker hele forløbet

  Garantien dækker hele forløbet, fra du indleder projektet, mens du producerer de enkelte delleverancer, og i tiden indtil kunden har betalt for leverancerne.
   

  Sælg til usikre markeder

  Med Kontraktgarantien fjerner du kreditrisikoen på kunden. Derfor kan du tillade dig at byde på større eksportprojekter på markeder, hvor du ellers ville afholde dig fra at gøre forretninger.

  Den danske stat i ryggen

  Skulle en tabssituation opstå, er det den danske stat, der står bag kravet mod den udenlandske kunde. Det gør en forskel, når udeståender skal inddrives.
   
  Mulighed for Tilvalgsmodul
  Du kan udvide dækningen med et Tilvalgsmodul, der giver dig flere muligheder, hvis din kunde mod forventning
  ikke betaler som aftalt. Læs mere om Tilvalgsmodulet her.
 • Hvad er Kontraktgaranti?

  Kontraktgarantien er en forsikring, der dækker dit tab, hvis du har leveret en del af et større projekt og bliver forhindret i at gøre det færdigt og få pengene for det. Garantien dækker også omkostninger til producerede varer, som du endnu ikke har leveret, og dine udgifter til at få udstyr og maskiner afmonteret og fragtet hjem.

  Det kan være i situationer, hvor din leverance bliver forhindret på grund af uroligheder i landet, hvor det bliver forbudt at eksportere til landet, eller hvor landets myndigheder forhindrer leverancen. Garantien dækker også, hvis den udenlandske køber ikke kan eller vil betale for leverancen.
  Kontraktgarantien bliver benyttet til at forsikre projekter som byggeri af veje og havneanlæg eller tjenesteydelser som tegninger og design. Det er typisk projekter, hvor der er flere leverancer i løbet af projektperioden, og hvor køberen løbende betaler for de enkelte leverancer. Eller det er projekter, hvor dine produkter er specialfremstillet til din specifikke køber og ikke kan sælges videre.

  På den måde kan en Kontraktgaranti være med til at beskytte din eksport.
   
 • Hvordan fungerer Kontraktgaranti?

  ​EKF stiller en garanti for betalingen til dig. Dermed overtager vi størstedelen af din risiko for, at betalingerne af økonomiske eller politiske årsager udebliver.
  ​Med os i ryggen kan du sige ja til ordren.
  Kontraktgaranti
 • Hvad koster Kontraktgaranti?

  EKF tager en præmie for at udstede en Kontraktgaranti. Vi beregner præmien ud fra den samlede risiko ved den konkrete eksportforretning:

  Brancheanalyse:
  EKF vurderer situationen og mulighedere i din branche.

  Garantiens løbetid:
  Løbetiden dækker over, hvor lang tid vores garanti skal dække. Jo kortere løbetid, desto lavere præmie.

  Køberens kreditværdighed:
  EKF vurderer kundens kreditværdighed, dvs. sandsynligheden for at kunden betaler. Jo bedre kreditværdighed, desto lavere præmie.
   
  De politiske forhold i køberens land: EKF vurderer hvor stor risikoen er for, at der opstår politiske uroligheder i din kundes land.
   
  Ved dækningsbeløb på mindre end 25 millioner tager vi udgangspunkt i EKF’s præmiemodel. Ved beløb på mere end 25 millioner kroner fastsætter EKF præmien ud fra en konkret vurdering af eksportordren

  Priseksempel

  1 års Kontraktgaranti til en sydafrikansk køber med den lavest acceptable kreditværdighed koster 1,5 % af risikobeløbet ved up front betaling.
 • Krav og vilkår for Kontraktgaranti

  Hvem kan få en Kontraktgaranti?

  Danske eksportvirksomheder.
  EKF skal vurdere den udenlandske køber som kreditværdig, inden vi udsteder en garanti.
   

  Beløbsgrænser

  Der er ingen beløbsgrænser for en Kontraktgaranti.
   

  Løbetid

  Løbetiden afhænger af projektets risikoperiode og kan være kort som lang, dog mindst 6 måneder.
   

  Kredittid

  Udgangspunktet er løbende betalinger med maksimal kredittid på 90 dage.

  Dækning

  Du står selv for inddrivelse af fordringen, og du skal kunne dokumentere, at du har et krav mod debitor for at være berettiget til at søge erstatning.
   
  EKF udbetaler erstatning, hvis du får tab på eksportforretninger på grund af kommercielle eller politiske risici.
   
  Kommercielle risici er, at din køber ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, annullering af kontrakten, eller at køber ikke vil betale.
   
  Politiske risici er, at du ikke får penge for varer på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

  EKF betaler som regel maksimalt 90 % af tabet i erstatning til din virksomhed. Du har derfor en selvrisiko på minimum 10 %.
   
  Kontraktgarantien dækker disse konkrete tab:
  - De hidtidige omkostninger fratrukket indtægter fra salg af de producerede varer.
  - Udgifter til at afmontere udstyr og tage det hjem.
  - Fakturaer, som køberen endnu ikke har betalt.
   

  Krav til miljø og social bæredygtighed

  Når de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder.

Hvad er fordelene ved Kontraktgaranti?

​EKF erstatter dit tab

Du får dækket en stor del af den tabte arbejdskapital, der er bundet i din ordre, og manglende betaling fra kunden, hvis din ordre bliver annulleret.
 

Dækker hele forløbet

Garantien dækker hele forløbet, fra du indleder projektet, mens du producerer de enkelte delleverancer, og i tiden indtil kunden har betalt for leverancerne.
 

Sælg til usikre markeder

Med Kontraktgarantien fjerner du kreditrisikoen på kunden. Derfor kan du tillade dig at byde på større eksportprojekter på markeder, hvor du ellers ville afholde dig fra at gøre forretninger.

Den danske stat i ryggen

Skulle en tabssituation opstå, er det den danske stat, der står bag kravet mod den udenlandske kunde. Det gør en forskel, når udeståender skal inddrives.
 
Mulighed for Tilvalgsmodul
Du kan udvide dækningen med et Tilvalgsmodul, der giver dig flere muligheder, hvis din kunde mod forventning
ikke betaler som aftalt. Læs mere om Tilvalgsmodulet her.

Hvad er Kontraktgaranti?

Kontraktgarantien er en forsikring, der dækker dit tab, hvis du har leveret en del af et større projekt og bliver forhindret i at gøre det færdigt og få pengene for det. Garantien dækker også omkostninger til producerede varer, som du endnu ikke har leveret, og dine udgifter til at få udstyr og maskiner afmonteret og fragtet hjem.

Det kan være i situationer, hvor din leverance bliver forhindret på grund af uroligheder i landet, hvor det bliver forbudt at eksportere til landet, eller hvor landets myndigheder forhindrer leverancen. Garantien dækker også, hvis den udenlandske køber ikke kan eller vil betale for leverancen.
Kontraktgarantien bliver benyttet til at forsikre projekter som byggeri af veje og havneanlæg eller tjenesteydelser som tegninger og design. Det er typisk projekter, hvor der er flere leverancer i løbet af projektperioden, og hvor køberen løbende betaler for de enkelte leverancer. Eller det er projekter, hvor dine produkter er specialfremstillet til din specifikke køber og ikke kan sælges videre.

På den måde kan en Kontraktgaranti være med til at beskytte din eksport.
 

Hvordan fungerer Kontraktgaranti?

​EKF stiller en garanti for betalingen til dig. Dermed overtager vi størstedelen af din risiko for, at betalingerne af økonomiske eller politiske årsager udebliver.
​Med os i ryggen kan du sige ja til ordren.
Kontraktgaranti

Hvad koster Kontraktgaranti?

EKF tager en præmie for at udstede en Kontraktgaranti. Vi beregner præmien ud fra den samlede risiko ved den konkrete eksportforretning:

Brancheanalyse:
EKF vurderer situationen og mulighedere i din branche.

Garantiens løbetid:
Løbetiden dækker over, hvor lang tid vores garanti skal dække. Jo kortere løbetid, desto lavere præmie.

Køberens kreditværdighed:
EKF vurderer kundens kreditværdighed, dvs. sandsynligheden for at kunden betaler. Jo bedre kreditværdighed, desto lavere præmie.
 
De politiske forhold i køberens land: EKF vurderer hvor stor risikoen er for, at der opstår politiske uroligheder i din kundes land.
 
Ved dækningsbeløb på mindre end 25 millioner tager vi udgangspunkt i EKF’s præmiemodel. Ved beløb på mere end 25 millioner kroner fastsætter EKF præmien ud fra en konkret vurdering af eksportordren

Priseksempel

1 års Kontraktgaranti til en sydafrikansk køber med den lavest acceptable kreditværdighed koster 1,5 % af risikobeløbet ved up front betaling.

Krav og vilkår for Kontraktgaranti

Hvem kan få en Kontraktgaranti?

Danske eksportvirksomheder.
EKF skal vurdere den udenlandske køber som kreditværdig, inden vi udsteder en garanti.
 

Beløbsgrænser

Der er ingen beløbsgrænser for en Kontraktgaranti.
 

Løbetid

Løbetiden afhænger af projektets risikoperiode og kan være kort som lang, dog mindst 6 måneder.
 

Kredittid

Udgangspunktet er løbende betalinger med maksimal kredittid på 90 dage.

Dækning

Du står selv for inddrivelse af fordringen, og du skal kunne dokumentere, at du har et krav mod debitor for at være berettiget til at søge erstatning.
 
EKF udbetaler erstatning, hvis du får tab på eksportforretninger på grund af kommercielle eller politiske risici.
 
Kommercielle risici er, at din køber ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, annullering af kontrakten, eller at køber ikke vil betale.
 
Politiske risici er, at du ikke får penge for varer på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

EKF betaler som regel maksimalt 90 % af tabet i erstatning til din virksomhed. Du har derfor en selvrisiko på minimum 10 %.
 
Kontraktgarantien dækker disse konkrete tab:
- De hidtidige omkostninger fratrukket indtægter fra salg af de producerede varer.
- Udgifter til at afmontere udstyr og tage det hjem.
- Fakturaer, som køberen endnu ikke har betalt.
 

Krav til miljø og social bæredygtighed

Når de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder.
Index for robots