Det hjælper vi med

Bæredygtig lakseopdræt i Alperne med dansk teknologi og finansiering

Swiss Alpine Fish producerer bæredygtig laks til hjemmemarkedet. Firmaet valgte et recirkulerende akvakultursystem fra danske Krüger A/S og Gråkjær A/S og fik finansiering fra EKF.

Dansk teknologieksport Recirkulerende akvakultursystem
Eksportører Krüger A/S og Gråkjær A/S

Schweizere betaler gerne for bæredygtighed
For nogle år siden så Julian Connor, nu CEO for Swiss Alpine Fish, et uudnyttet potentiale for at producere bæredygtige atlantisk laks langt oppe i Schweiz' bjerge.

Schweiz er et rigt land med høje miljøstandarder, og den schweiziske forbruger er villig til at betale ekstra for bære-dygtige og lokalt producerede varer.  

Julian Connor allierede sig med en kreds af investorer og lavede aftaler med et par store supermarkedskæder om at aftage fisken. De første fisk vil blive høstet i begyndelsen af 2017 fra anlægget i Lostallo i det sydlige Schweiz. Swiss Alpine Fish vil producere 600 tons laks om året. 

Nyt RAS-design fra Danmark

Julian Connor valgte et nyt RAS-design (RAS står for recirkulerende akvakultursystemer) med kun én tank fra danske Krüger A/S i en turn key-løsning, som også involverede leverancer fra danske Gråkjær A/S. 
RAS er en kendt teknologi, som løser de fleste af de miljøproblemer, der normalt forbindes med fiskeopdræt. RAS-anlæg er dog dyre at bygge og drive og bruges mest til opdræt af fiskeyngel, som så senere flyttes til andre typer anlæg for at vokse til. 
Det nye danske design kaldet RAS2020 er meget kompakt med kun én stor tankstruktur, som kan inddeles i mindre rum. Designet giver en RAS-løsning, som er billigere at bygge og drive, og som minimerer miljøpåvirkningen yderligere. Og så gør designet det økonomisk muligt at opdrætte for eksempel laks til fuld størrelse.

Eksportkreditfinansiering gjorde projektet muligt

Projektet har en stærk investorgruppe, som indskyder mere end halvdelen af de samlede projektomkostninger på EUR 15 millioner. Alligevel var det en udfordring for projektet at rejse lånekapital, da schweiziske banker sædvanligvis er tilbageholdne med at tage risiko på start up-projekter.
 
Heldigvis kunne de danske eksportører med EKF i ryggen også tilbyde projektet en finansieringsløsning. EKF tager gerne risiko på udenlandske start-up projekter, når projekterne køber udstyr i Danmark. I denne sag udstedte EKF en projektfinansieringsgaranti, som dækker mere end halvdelen af et lån på EUR 7 millioner fra Crédit Suisse.
”Mere end 95% af vandet bliver filtreret og recirkuleret. Der er så godt som ingen udledning til det lokale vandmiljø ”
Julian Connor, CEO Swiss Alpine Fish

Bliv klogere på casen

Forstå logikken bag projektfinansieringsgarantier
Sådan foregår det
​​EKF giver en garanti til en bank, som yder finansiering til projektet. Dermed overtager vi en del af bankens risiko.
 
​​Med finansiering fra bank og egenkapital fra sponsor kan projektet placere sin ordre hos dig.
​EKF tilbyder at forsikre en væsentlig del af risikoen ved store projekter i udlandet, så de kan få lån i banker og bane vejen for dansk eksport.

Projektfinansierings-garanti

​EKF tilbyder at forsikre en væsentlig del af risikoen ved store projekter i udlandet, så de kan få lån i banker og bane vejen for dansk eksport.
Læs mere
​EKF hjælper hvert år hundredvis af små og store virksomheder frem i verden. Læs nogle af succeshistorierne her.

Læs om andre, vi har hjulpet

​EKF hjælper hvert år hundredvis af små og store virksomheder frem i verden. Læs nogle af succeshistorierne her.
Læs historier
​Vores rådgivere er klar til at hjælpe dig frem i verden. Find den rigtige - og ring eller send en e-mail.

Kontakt en af vores rådgivere

​Vores rådgivere er klar til at hjælpe dig frem i verden. Find den rigtige - og ring eller send en e-mail.
Find en rådgiver
Index for robots