Presse

Nye priser fra september

Den 1. september 2011 ændrer EKF måden, vi udregner præmier og klassificerer kommercielle risici på. Det nye præmiesystem vil betyde ændringer i EKF’s præmier i forhold til i dag, men generelt forventer vi, at effekten på vores priser vil være relativt begrænset.
​6. juli 2011

Nye tilbud og garantier fra EKF vil fra den 1. september 2011 blive udstedt på baggrund af et nyt præmiesystem. Vi ændrer vores priser, fordi OECD-landene har vedtaget en ny præmieaftale for eksportkredit, som træder i kraft den 1. september. Den nye præmieaftale vil fremover fastsætte minimumspræmier for både den politiske og den kommercielle risiko, mens den gamle aftale kun satte minimumspræmier for politiske risici.

Hvad betyder ændringerne for dig?
Eksisterende garantier og aftaler vil ikke blive berørt af ændringerne og fortsætter altså med uændrede priser og vilkår.

Hvis du har eller får udstedt et tilbud fra EKF før 1. september 2011, kan dette tilbud udstedes til en garanti baseret på det gamle præmiesystem også efter 1. september. Udstedelsen kan ske i tilbuddets gyldighedsperiode, som er op til 6 måneder afhængig af den enkelte sag.
 
EKF vil orientere nærmere om priser og det nye klassificeringssystem i august 2011. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.
Index for robots