Presse

Ny vækstpakke forlænger eksportordninger

Eksportlåneordningen og eksportkautionsordningen, der begge blev oprettet for at styrke eksport-virksomhedernes finansieringsmuligheder under finanskrisen, vil blive videreført efter 2011. Eksportlåneordningen forlænges med 4 år, mens eksportkautionsordningen gøres permanent.
30. maj 2011
Eksportlåneordningen og eksportkautionsordningen, som EKF har administreret siden deres oprettelse i 2009, forlænges nu. Eksportlåneordningen forlænges med 4 år til udgangen af 2015 med en samlet bruttolåneramme på 20 mia. kroner, og eksportkautionsordningen gøres permanent med en samlet ramme på 2 mia. kroner. Videreførelsen af ordningerne er en del af regeringens vækstpolitik, som netop er blevet offentliggjort i aftalen ”Danmark som vækstnation”.

Videreførelsen af ordningerne er godt nyt for danske eksportvirksomheder og deres banker, som således også fremover kan bruge eksportkautioner og eksportlån fra EKF til at sikre gennemførelsen af eksportforretninger.

Eksportlåneordningen og eksportkautionsordningen blev oprettet i 2009 som midlertidige ordninger, der skulle styrke dansk eksport under finanskrisen, men i 2011 har mange eksportvirksomheder fortsat svært ved at få finansieret deres aktiviteter. Det er en hindring for Danmarks vækst, og det er baggrunden for, at ordningerne – som normalt skulle løbe frem til udgangen af 2011 – nu forlænges.

Samtidig med, at ordningerne forlænges, vil de – ifølge aftaleteksten – blive gjort mere fleksible og attraktive at bruge for særligt små og mellemstore virksomheder. For eksportlåneordningen betyder det eksempelvis, at der som noget nyt også vil kunne gives lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt lån til drift og produktion i forbindelse med eksport.

Mens regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller, der står bag ”Danmark som vækstnation”, altså har besluttet sig for at forlænge ordningerne, er det endnu for tidligt at sige, præcis hvordan den nye aftale vil blive udmøntet i praksis. EKF vender tilbage med nyt om dette, når det ligger fast. 
Index for robots