Det hjælper vi med

Investeringsgaranti

​En investeringsgaranti kan sikre mod tab, når danske virksomheder etablerer datterselskaber i lande med ustabile politiske forhold.

 • Hvad er fordelene ved Investeringsgaranti?

  Etabler datterselskaber i udlandet
  Med en Investeringsgaranti kan du investere i datterselskaber og ekspandere i lande, som har politisk ustabile forhold.

  EKF erstatter tab
  EKF betaler erstatning, hvis der opstår politiske problemer i landet, som giver din virksomhed tab.
  Nemmere ved at få bankfinansiering
  Med Investeringsgarantien overtager EKF risikoen for, at politiske forhold gør det vanskeligt eller umuligt at drive virksomhed.

  Den danske stat i ryggen
  Skulle en tabssituation opstå, er det den danske stat, der står bag kravet om betaling. Det gør en forskel, når udeståender skal inddrives.
 • Hvad er Investeringsgaranti?

  Når du driver virksomhed i lande, hvor den politiske, økonomiske eller sociale situation ikke er så stabil som herhjemme, kan der opstå situationer, du ikke er herre over.

  - Det kan være der udbryder krig eller borgerkrig, så det ikke er muligt at fortsætte driften. Eller at virksomhedens aktiver bliver ødelagt.

  - Det kan være landets myndigheder overtager virksomhedens selskab gennem ekspropriation, nationalisering eller andre tiltag.
  ​- Det kan være, det bliver umuligt at føre virksomhedens penge ud af landet.

  I sådanne tilfælde er en Investeringsgaranti en art forsikring, der dækker dit tab.

  Som alle andre forsikringer, håber vi ikke du får brug for den. Men at have Investeringsgarantien er i sig selv en solid rygdækning, så du kan investere på markeder, du normalt ville fravælge af frygt for at tabe din investering.
  På den måde kan du finansiere din virksomhed og samtidig koncentrere dig om at få succes på eksportmarkederne.
 • Hvordan fungerer Investeringsgaranti?

  ​EKF stiller en garanti for investeringen til dig. Dermed overtager vi størstedelen af risikoen.
  ​Med EKF i ryggen investerer du i et datterselskab og har samtidig sikret din investering mod politiske risici.
  Investeringsgaranti
 • Hvad koster Investeringsgaranti?

  ​EKF tager en præmie for at udstede en Investeringsgaranti. Vores præmie fastsættes ud fra den samlede risiko ved den konkrete investering.
  Den samlede risiko vurderes ud fra:
  De politiske forhold i investeringens land: EKF vurderer hvor stor risikoen er for, at der opstår politiske uroligheder i det land, du har investeret i. Jo mindre risiko for politiske uroligheder, desto lavere præmie.
  ​Brancheanalyse: EKF vurderer, om sektoren er særligt udsat i forhold til landet.

  Der er mulighed for at få en fast præmie i op til fem år.

  To priseksempler
  Biogasanlæg til Thailand: 0,8 % p.a.
  Fiskefoderfabrik til Egypten: 1,1 % p.a.
 • Krav og vilkår for Investeringsgaranti

   
  Hvem kan få Investeringsgaranti?
  Danske virksomheder, der investerer i udenlandske selskaber eller etablerer eget datterselskab. Den danske virksomhed skal eje over 50 % af datterselskabet i hele garantiens løbetid.

  Hvor stor Investeringsgaranti kan man få?
  Der er ingen grænser for investeringsgarantien.

  Hvor lang er løbetiden?
  Mindst 3 år og maksimalt 15 år.

  Hvad dækker EKF?
  EKF betaler erstatning, hvis din virksomhed får tab på investeringer i udlandet på grund af politiske risici.
  Politiske risici er, at din virksomheds investering i det udenlandske datterselskab lider skade.

  Det kan være ​på grund af krig, borgerkrig, mangel på valuta, indgreb fra myndigheder i form af ekspropriation og nationalisering eller begrænsninger på at føre penge ud af landet.
  En Investeringsgaranti dækker ikke tab, som eksempelvis skyldes devaluering eller nye generelle skatter i landet. Garantien dækker heller ikke tab, der skyldes selskabets normale drift.

  Den danske virksomheds investering i udlandet skal være en naturlig del af virksomhedens ekspansion, og investeringen skal være med til at skabe økonomisk vækst i Danmark.

  EKF betaler som regel maksimalt 95 % af tabet i erstatning til din virksomhed. Som investor har din virksomhed derfor en selvrisiko på minimum 5 % af de politiske risici.

  Krav til miljø og social bæredygtighed
  Når de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder.

Hvad er fordelene ved Investeringsgaranti?

Etabler datterselskaber i udlandet
Med en Investeringsgaranti kan du investere i datterselskaber og ekspandere i lande, som har politisk ustabile forhold.

EKF erstatter tab
EKF betaler erstatning, hvis der opstår politiske problemer i landet, som giver din virksomhed tab.
Nemmere ved at få bankfinansiering
Med Investeringsgarantien overtager EKF risikoen for, at politiske forhold gør det vanskeligt eller umuligt at drive virksomhed.

Den danske stat i ryggen
Skulle en tabssituation opstå, er det den danske stat, der står bag kravet om betaling. Det gør en forskel, når udeståender skal inddrives.

Hvad er Investeringsgaranti?

Når du driver virksomhed i lande, hvor den politiske, økonomiske eller sociale situation ikke er så stabil som herhjemme, kan der opstå situationer, du ikke er herre over.

- Det kan være der udbryder krig eller borgerkrig, så det ikke er muligt at fortsætte driften. Eller at virksomhedens aktiver bliver ødelagt.

- Det kan være landets myndigheder overtager virksomhedens selskab gennem ekspropriation, nationalisering eller andre tiltag.
​- Det kan være, det bliver umuligt at føre virksomhedens penge ud af landet.

I sådanne tilfælde er en Investeringsgaranti en art forsikring, der dækker dit tab.

Som alle andre forsikringer, håber vi ikke du får brug for den. Men at have Investeringsgarantien er i sig selv en solid rygdækning, så du kan investere på markeder, du normalt ville fravælge af frygt for at tabe din investering.
På den måde kan du finansiere din virksomhed og samtidig koncentrere dig om at få succes på eksportmarkederne.

Hvordan fungerer Investeringsgaranti?

​EKF stiller en garanti for investeringen til dig. Dermed overtager vi størstedelen af risikoen.
​Med EKF i ryggen investerer du i et datterselskab og har samtidig sikret din investering mod politiske risici.
Investeringsgaranti

Hvad koster Investeringsgaranti?

​EKF tager en præmie for at udstede en Investeringsgaranti. Vores præmie fastsættes ud fra den samlede risiko ved den konkrete investering.
Den samlede risiko vurderes ud fra:
De politiske forhold i investeringens land: EKF vurderer hvor stor risikoen er for, at der opstår politiske uroligheder i det land, du har investeret i. Jo mindre risiko for politiske uroligheder, desto lavere præmie.
​Brancheanalyse: EKF vurderer, om sektoren er særligt udsat i forhold til landet.

Der er mulighed for at få en fast præmie i op til fem år.

To priseksempler
Biogasanlæg til Thailand: 0,8 % p.a.
Fiskefoderfabrik til Egypten: 1,1 % p.a.

Krav og vilkår for Investeringsgaranti

 
Hvem kan få Investeringsgaranti?
Danske virksomheder, der investerer i udenlandske selskaber eller etablerer eget datterselskab. Den danske virksomhed skal eje over 50 % af datterselskabet i hele garantiens løbetid.

Hvor stor Investeringsgaranti kan man få?
Der er ingen grænser for investeringsgarantien.

Hvor lang er løbetiden?
Mindst 3 år og maksimalt 15 år.

Hvad dækker EKF?
EKF betaler erstatning, hvis din virksomhed får tab på investeringer i udlandet på grund af politiske risici.
Politiske risici er, at din virksomheds investering i det udenlandske datterselskab lider skade.

Det kan være ​på grund af krig, borgerkrig, mangel på valuta, indgreb fra myndigheder i form af ekspropriation og nationalisering eller begrænsninger på at føre penge ud af landet.
En Investeringsgaranti dækker ikke tab, som eksempelvis skyldes devaluering eller nye generelle skatter i landet. Garantien dækker heller ikke tab, der skyldes selskabets normale drift.

Den danske virksomheds investering i udlandet skal være en naturlig del af virksomhedens ekspansion, og investeringen skal være med til at skabe økonomisk vækst i Danmark.

EKF betaler som regel maksimalt 95 % af tabet i erstatning til din virksomhed. Som investor har din virksomhed derfor en selvrisiko på minimum 5 % af de politiske risici.

Krav til miljø og social bæredygtighed
Når de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder.
Index for robots