Det hjælper vi med

Eksportlån

Et eksportlån er en hjælp til at få gennemført sunde eksportforretninger, hvor banker ikke kan deltage.​

 • Hvad er fordelene ved Eksportlån?

  Fleksibelt kapitalmarked
  Når EKF træder til som kilde til finansiering, får de danske eksportvirksomheder og deres kunder flere valgmuligheder. Det bidrager til at sikre et effektivt og fleksibelt kapitalmarked.

  Attraktivt lån i flere slags valuta
  Eksportlånet er en attraktiv finansieringsmulighed og kan udstedes i flere forskellige slags valuta.
  Realiserer salget
  Fundingløsningerne sikrer, at der er finansieringsmuligheder for store projekter med lange løbetider. Uden finansiering ville projekterne og dermed salget sandsynligvis ikke blive realiserede.

  Du har ingen finansieringsrisici
  Som eksportør har du ingen finansieringsrisici, da du ikke er part i finansieringen.
 • Hvad er Eksportlån?

  Projekter med behov for lån med trecifrede millionbeløb og lang løbetid har vanskelige vilkår, da det kun er et fåtal af banker i verden, der kan levere så store beløb over så mange år. Når bankerne oven i købet bliver tilbageholdende med at låne ud, kan det give ordretørke hos danske virksomheder. 

  Eksportlån eller pensionskassefunding er en hjælp til virksomheder, der har svært ved at opnå finansiering, fordi finanskrisen har stækket bankernes evne og vilje til at yde lån.
  Med Eksportlån eller pensionskassefunding kan projekterne kort sagt få et attraktivt lån hos EKF eller en pensionkasse. Lånet skal bruges til at lægge millionordrer hos danske virksomheder.

  Kernen er, at når de store og langvarige projekter realiseres, eksempelvis vindmølleparker, cementfabrikker og energianlæg, så giver det vækst og arbejdspladser i Danmark.
 • Hvordan fungerer Eksportlån?

  ​EKF stiller en garanti overfor en pensionskasse. Dermed overtager vi risikoen. Pensionskassen stiller funding til rådighed for projketet, som også får adgang til funding fra en bank. Projektet har dermed penge til rådighed til at placere sin ordre hos dig.  
  ​Ved et Eksportlån giver EKF funding direkte til projektet uden en pensionskasse.
  Funding
 • Hvad koster Eksportlån?

  Du betaler renter for at få Eksportlån hos EKF. Renten fastsættes individuelt, men afhænger af
  - Lånets løbetid
  - Lånets beløb
  - Lånets valuta

  EKF kan yde eksportlån med variabel rente eller fast rente. Renter og vilkår på EKF’s garantier fastsættes på markedsvilkår og varierer fra sag til sag.
  ​Basisrenten er fastforrentede danske statsobligationer. Dertil kommer omkostninger til swaps over i den ønskede valuta samt betaling for administration af lånet.
 • Krav og vilkår for Eksportlån

  Hvem kan få Eksportlån?
  Virksomheder inden for alle brancher og alle størrelser kan søge.
  EKF skal vurdere det udenlandske projekt som kreditværdigt, inden vi udsteder lånet.

  Hvor stort Eksportlån kan man få?
  Der er ingen beløbsgrænser for lånebeløbet. Dog afviser nogle banker at medvirke, hvis lånebeløbet er meget lille, da arbejdet med lånet så bliver uforholdsmæssigt stort.

  Hvor lang er løbetiden?
  Eksportlånet skal have en kredittid på mellem 2 og 15 år. Lånet kan dog have en løbetid på helt op til 18 år, hvis det drejer sig om projekter inden for vedvarende energi og vandforsyning.

  Betingelser
  EKF formidler eksportlån gennem en bank, og lånet tager udgangspunkt i bankernes vilkår for lån.
  Hvad dækker EKF?
  EKF udbetaler erstatning, hvis din bank får tab på eksportforretninger eller investeringer i udlandet på grund af kommercielle eller politiske risici.

  Kommercielle risici er, at din virksomheds køber ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, eller at køber ikke vil betale.

  Politiske risici er, at din virksomhed ikke får penge for varer på grund af forhindringer i det land, I eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

  EKF dækker op til 95 % af de kommercielle og de politiske risici, og bankens selvrisiko er derfor på minimum 5 % af de kommercielle og de politiske risici.

Hvad er fordelene ved Eksportlån?

Fleksibelt kapitalmarked
Når EKF træder til som kilde til finansiering, får de danske eksportvirksomheder og deres kunder flere valgmuligheder. Det bidrager til at sikre et effektivt og fleksibelt kapitalmarked.

Attraktivt lån i flere slags valuta
Eksportlånet er en attraktiv finansieringsmulighed og kan udstedes i flere forskellige slags valuta.
Realiserer salget
Fundingløsningerne sikrer, at der er finansieringsmuligheder for store projekter med lange løbetider. Uden finansiering ville projekterne og dermed salget sandsynligvis ikke blive realiserede.

Du har ingen finansieringsrisici
Som eksportør har du ingen finansieringsrisici, da du ikke er part i finansieringen.

Hvad er Eksportlån?

Projekter med behov for lån med trecifrede millionbeløb og lang løbetid har vanskelige vilkår, da det kun er et fåtal af banker i verden, der kan levere så store beløb over så mange år. Når bankerne oven i købet bliver tilbageholdende med at låne ud, kan det give ordretørke hos danske virksomheder. 

Eksportlån eller pensionskassefunding er en hjælp til virksomheder, der har svært ved at opnå finansiering, fordi finanskrisen har stækket bankernes evne og vilje til at yde lån.
Med Eksportlån eller pensionskassefunding kan projekterne kort sagt få et attraktivt lån hos EKF eller en pensionkasse. Lånet skal bruges til at lægge millionordrer hos danske virksomheder.

Kernen er, at når de store og langvarige projekter realiseres, eksempelvis vindmølleparker, cementfabrikker og energianlæg, så giver det vækst og arbejdspladser i Danmark.

Hvordan fungerer Eksportlån?

​EKF stiller en garanti overfor en pensionskasse. Dermed overtager vi risikoen. Pensionskassen stiller funding til rådighed for projketet, som også får adgang til funding fra en bank. Projektet har dermed penge til rådighed til at placere sin ordre hos dig.  
​Ved et Eksportlån giver EKF funding direkte til projektet uden en pensionskasse.
Funding

Hvad koster Eksportlån?

Du betaler renter for at få Eksportlån hos EKF. Renten fastsættes individuelt, men afhænger af
- Lånets løbetid
- Lånets beløb
- Lånets valuta

EKF kan yde eksportlån med variabel rente eller fast rente. Renter og vilkår på EKF’s garantier fastsættes på markedsvilkår og varierer fra sag til sag.
​Basisrenten er fastforrentede danske statsobligationer. Dertil kommer omkostninger til swaps over i den ønskede valuta samt betaling for administration af lånet.

Krav og vilkår for Eksportlån

Hvem kan få Eksportlån?
Virksomheder inden for alle brancher og alle størrelser kan søge.
EKF skal vurdere det udenlandske projekt som kreditværdigt, inden vi udsteder lånet.

Hvor stort Eksportlån kan man få?
Der er ingen beløbsgrænser for lånebeløbet. Dog afviser nogle banker at medvirke, hvis lånebeløbet er meget lille, da arbejdet med lånet så bliver uforholdsmæssigt stort.

Hvor lang er løbetiden?
Eksportlånet skal have en kredittid på mellem 2 og 15 år. Lånet kan dog have en løbetid på helt op til 18 år, hvis det drejer sig om projekter inden for vedvarende energi og vandforsyning.

Betingelser
EKF formidler eksportlån gennem en bank, og lånet tager udgangspunkt i bankernes vilkår for lån.
Hvad dækker EKF?
EKF udbetaler erstatning, hvis din bank får tab på eksportforretninger eller investeringer i udlandet på grund af kommercielle eller politiske risici.

Kommercielle risici er, at din virksomheds køber ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, eller at køber ikke vil betale.

Politiske risici er, at din virksomhed ikke får penge for varer på grund af forhindringer i det land, I eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

EKF dækker op til 95 % af de kommercielle og de politiske risici, og bankens selvrisiko er derfor på minimum 5 % af de kommercielle og de politiske risici.
Index for robots