Det hjælper vi med

Bondgaranti

​Med en bondgaranti kan du sikre dig mod, at en udenlandsk kunde uden grund trækker på en garanti, som du har stillet over for kunden.

 • Hvad er fordelene ved Bondgaranti?

  Hjælper med at stille garantier
  En Bondgaranti hjælper dig med at stille tilbudsgaranti, forudbetalingsgaranti eller arbejdsgaranti (bonds), uden at du risikerer at miste det hele.

  Erstatning for tab
  Du får erstatning for tab, hvis din kunde uden lovlig grund trækker på den garanti, som du har stillet i forbindelse med en eksportordre. Eksempelvis hvis din kunde hævder, at du ikke har overholdt den aftalte levering, eller på grund af politiske uroligheder i landet.

  Ingen nervøsitet
  Med Bondgarantien kan du tage imod ordrer på markeder, som du ellers ikke ville turde begive dig ud på. Selv om du ikke kender kunden, har du kun en lille risiko.

  Den danske stat i ryggen
  Skulle der være tale om uberettigede træk på garantien, er det den danske stat, der står bag kravet mod den udenlandske kunde. Det gør en forskel, når eventuelle udeståender skal inddrives.

 • Hvad er Bondgaranti?

  Udenlandske kunder kan forlange, at du stiller en garanti som en forsikring for, at du leverer dine varer eller services som aftalt.
  Nogle gange – selv når du leverer – trækker en kunde uberettiget på garantien. Med en Bondgaranti kan vi forsikre dig mod at skulle betale garantibeløbet, hvis den bliver hævet uden gyldig grund.

  Eksempelvis hvis kunden uretmæssigt hævder, at du ikke har overholdt den aftalte levering, og trækker på garantien.
  ​En Bondgaranti sikrer også mod tab, hvis kunden trækker penge på garantien, fordi der opstår politisk usikkerhed i landet. Eksempelvis hvis myndighederne forhindrer dig i at levere varerne, eller at der internationalt bliver sat en stopper for handel med landet.

  Går noget galt, betaler vi erstatning til dig.
 • Hvordan fungerer Bondgaranti?

  ​EKF gver dig en garanti. Dermed overtager vi risikien for, at din kunde trækker på garantien uden grund.
  ​Med os i ryggen kan du bede din bank stille en bond over for din kunde.
  Bondgaranti
 • Hvad koster Bondgaranti?

  ​EKF tager en præmie for at udstede en Bondgaranti.
  Præmien fastsætter vi ud fra:

  Brancheanalyse: EKF vurderer situationen og mulighederne i din branche.

  Køberens kreditværdighed: EKF vurderer kundens kreditværdighed, dvs. sandsynligheden for at kunden betaler. Jo bedre kreditværdighed, desto lavere præmie.
   
  De politiske forhold i køberens land: EKF vurderer hvor stor risikoen er for, at der opstår politiske uroligheder i din kundes land. Jo mindre risiko for politiske uroligheder, desto lavere præmie.
  To priseksempler
  En garanti på et år til en kunde i Mexico koster 0,5 % af risikobeløbet ved up front betaling. Kunden har den laveste acceptable kreditværdighed, mens Mexico vurderes som et forholdsvist godt land at lave forretninger i.

  En garanti på et år til en kunde i Albanien koster 1 % af risikobeløbet ved up front betaling. Kunden har en kreditrisikoværdighed bedre en gennemsnittet i landet. Til gengæld er der tale om et land med betyde politiske risici.

  Derudover vil der være omkostninger til din bank. Din bank kan oplyse dig om den samlede pris.
 • Krav og vilkår for Bondgaranti

  Hvem kan få en Bondgaranti?
  Alle eksportører.

  Hvor stor en Bondgaranti kan man få?
  Der er ingen beløbsgrænser for Bondgaranti.
   
  Hvor lang er løbetiden?
  Løbetiden afhænger af den aftale, din virksomhed har indgået med kunden. Ofte er løbetiden længere for en arbejdsgaranti end for en tilbudsgaranti eller en garanti for forudbetaling.
   
  Hvad dækker EKF?
  Du står selv for inddrivelse af fordringen, og du skal kunne dokumentere, at du har et krav mod debitor for at være berettiget til at søge erstatning.
   
  EKF udbetaler erstatning, hvis du får tab på eksportforretninger på grund af kommercielle eller politiske risici.
  Kommercielle risici er, at din køber ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, annullering af kontrakten, eller at køber ikke vil betale.
   
  Politiske risici er, at du ikke får penge for varer på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.
   
  EKF betaler som regel maksimalt 90 % af tabet i erstatning til din virksomhed. Som eksportør har du derfor normalt en selvrisiko på minimum 10 %.
   
  Krav til miljø og social bæredygtighed
  Når de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder.

Hvad er fordelene ved Bondgaranti?

Hjælper med at stille garantier
En Bondgaranti hjælper dig med at stille tilbudsgaranti, forudbetalingsgaranti eller arbejdsgaranti (bonds), uden at du risikerer at miste det hele.

Erstatning for tab
Du får erstatning for tab, hvis din kunde uden lovlig grund trækker på den garanti, som du har stillet i forbindelse med en eksportordre. Eksempelvis hvis din kunde hævder, at du ikke har overholdt den aftalte levering, eller på grund af politiske uroligheder i landet.

Ingen nervøsitet
Med Bondgarantien kan du tage imod ordrer på markeder, som du ellers ikke ville turde begive dig ud på. Selv om du ikke kender kunden, har du kun en lille risiko.

Den danske stat i ryggen
Skulle der være tale om uberettigede træk på garantien, er det den danske stat, der står bag kravet mod den udenlandske kunde. Det gør en forskel, når eventuelle udeståender skal inddrives.

Hvad er Bondgaranti?

Udenlandske kunder kan forlange, at du stiller en garanti som en forsikring for, at du leverer dine varer eller services som aftalt.
Nogle gange – selv når du leverer – trækker en kunde uberettiget på garantien. Med en Bondgaranti kan vi forsikre dig mod at skulle betale garantibeløbet, hvis den bliver hævet uden gyldig grund.

Eksempelvis hvis kunden uretmæssigt hævder, at du ikke har overholdt den aftalte levering, og trækker på garantien.
​En Bondgaranti sikrer også mod tab, hvis kunden trækker penge på garantien, fordi der opstår politisk usikkerhed i landet. Eksempelvis hvis myndighederne forhindrer dig i at levere varerne, eller at der internationalt bliver sat en stopper for handel med landet.

Går noget galt, betaler vi erstatning til dig.

Hvordan fungerer Bondgaranti?

​EKF gver dig en garanti. Dermed overtager vi risikien for, at din kunde trækker på garantien uden grund.
​Med os i ryggen kan du bede din bank stille en bond over for din kunde.
Bondgaranti

Hvad koster Bondgaranti?

​EKF tager en præmie for at udstede en Bondgaranti.
Præmien fastsætter vi ud fra:

Brancheanalyse: EKF vurderer situationen og mulighederne i din branche.

Køberens kreditværdighed: EKF vurderer kundens kreditværdighed, dvs. sandsynligheden for at kunden betaler. Jo bedre kreditværdighed, desto lavere præmie.
 
De politiske forhold i køberens land: EKF vurderer hvor stor risikoen er for, at der opstår politiske uroligheder i din kundes land. Jo mindre risiko for politiske uroligheder, desto lavere præmie.
To priseksempler
En garanti på et år til en kunde i Mexico koster 0,5 % af risikobeløbet ved up front betaling. Kunden har den laveste acceptable kreditværdighed, mens Mexico vurderes som et forholdsvist godt land at lave forretninger i.

En garanti på et år til en kunde i Albanien koster 1 % af risikobeløbet ved up front betaling. Kunden har en kreditrisikoværdighed bedre en gennemsnittet i landet. Til gengæld er der tale om et land med betyde politiske risici.

Derudover vil der være omkostninger til din bank. Din bank kan oplyse dig om den samlede pris.

Krav og vilkår for Bondgaranti

Hvem kan få en Bondgaranti?
Alle eksportører.

Hvor stor en Bondgaranti kan man få?
Der er ingen beløbsgrænser for Bondgaranti.
 
Hvor lang er løbetiden?
Løbetiden afhænger af den aftale, din virksomhed har indgået med kunden. Ofte er løbetiden længere for en arbejdsgaranti end for en tilbudsgaranti eller en garanti for forudbetaling.
 
Hvad dækker EKF?
Du står selv for inddrivelse af fordringen, og du skal kunne dokumentere, at du har et krav mod debitor for at være berettiget til at søge erstatning.
 
EKF udbetaler erstatning, hvis du får tab på eksportforretninger på grund af kommercielle eller politiske risici.
Kommercielle risici er, at din køber ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, annullering af kontrakten, eller at køber ikke vil betale.
 
Politiske risici er, at du ikke får penge for varer på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.
 
EKF betaler som regel maksimalt 90 % af tabet i erstatning til din virksomhed. Som eksportør har du derfor normalt en selvrisiko på minimum 10 %.
 
Krav til miljø og social bæredygtighed
Når de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder.
Index for robots