Nyheder & viden

Underleverandørerne skal drive væksten i dansk vindindustri

Eksport af vindmøller vil stadig være big business i fremtidens Danmark, men væksten vil blive drevet af underleverandørerne til de store producenter af vindmøller, mener eksperter. Det er dog en betingelse, at de søger mere ud i verden, og at Danmark satser på at fastholde sin position som kompetencecenter for vindenergi.


Foto: Wind Power Works / KeenPress

De seneste tre år har været hårde ved den danske vindmøllebranche. Både de store producenter af vindmøller og deres underleverandører har lidt under krisen i verdensøkonomien og voksende konkurrence fra især kinesiske producenter.

Vindmøller vil dog blive ved med at være en vigtig eksportvare for Danmark også i fremtiden. Danske Vestas og Siemens sidder fortsat på over 20 procent af verdensmarkedet tilsammen, og Vestas er stadig verdens største vindmølleproducent. Men det er først og fremmest Danmarks mange hundrede underleverandører til vindmølleindustrien, der skal fortsætte den eksportsucces, som Vestas og Siemens har ført an gennem de seneste årtier. Det mener to eksperter, som EKF har talt med.

”Der bliver fokuseret meget på de store spillere i den danske vindindustri, og Vestas og Siemens har jo også betydelige aktiviteter i Danmark og vil have det i mange år endnu. Men det meste af deres vækst sker nu i udlandet. To tredjedele af væksten i den danske vindindustri i dag, målt i arbejdspladser og omsætning, ligger faktisk hos de mange underleverandører,” fastslår administrerende direktør Christian Kjær fra den europæiske vindindustris brancheorganisation, EWEA.Vindmølleindustriens Branchestatistik 2012 offentliggøres cirka medio april 2012 på www.windpower.org.


Det er ikke længere nok at være påhæng til Siemens og Vestas
Væksten hos underleverandørerne skyldes blandt andet, at de store producenter lægger flere opgaver og produktion ud, men ifølge det uafhængige analysebureau BTM Consult skal underleverandørerne ikke længere satse så ensidigt på salg til de store danske producenter.

”Hovedparten af de danske underleverandører har hidtil været meget afhængige af det nære marked. Men produktionen af vindmøller i Danmark vokser ikke længere, og derfor er det afgørende for underleverandørerne at søge ud i verden,” siger direktør Birger T. Madsen fra BTM Consult.

Han peger på LM Wind Power som et eksempel på en underleverandør, der tidligere var hovedleverandør af møllevinger til danske producenter. I dag har virksomheden produktion i ni lande og leverer stort set ikke til danske producenter.

”Det er tydeligt, at de underleverandører, der i god tid før finanskrisen i 2008 fik gang i afsætningen til Kina, blev reddet ud af ordrenedgangen fra de danske producenter. Kineserne interesserer sig blandt andet for leverancer af mindre komponenter som bremser og styresystemer og vinger, som de ikke selv har kompetencer til at fremstille,” siger Birger T. Madsen.

Ifølge en undersøgelse fra Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet fra 2012 henter halvdelen af de danske underleverandører til vindindustrien mindre end 25 % af deres omsætning i udlandet. Alligevel har de danske virksomheder, ifølge direktør Christian Kjær fra EWEA, en stor fordel ved at være langt mere internationalt orienteret end andre landes underleverandører.

”Danske underleverandører har årtiers erfaringer med leverancer i hele verden, fordi de store danske producenter har taget dem med ud på eksportmarkederne. Det er en stor fordel at være vant til at levere til eksport, og det giver et stort forspring i forhold til underleverandører i blandt andet Tyskland og Spanien, som hidtil primært har erfaringer med at levere til deres hjemmemarked. Men nu skal de i højere grad til selv at søge derud,” siger Christian Kjær.

Ifølge Birger T. Madsen kan underleverandører med fordel slå sig sammen i grupper og etablere systemeksport til de store producenter i Kina, Tyskland, USA og Spanien.

Nødvendigt med danske kompetencer og hjemmemarked
En anden forudsætning for at bevare Danmarks førerposition indenfor vind er, at der også fremover er et hjemmemarked for vindenergi i Danmark, og at der fortsat satses på et opretholde et højt kompetenceniveau. Det understreger både Christian Kjær og Birger T. Madsen.

Birger T. Madsen forudser, at danske forsknings- og udviklingsaktiviteter vil flytte til de markeder, hvor der er vækst i vindenergi, og hvor meget af selve produktionen af vindmøller allerede foregår, hvis Danmark ikke formår at fastholde kompetencerne.

”Danmark skal fortsætte med at uddanne ingeniører og salgsfolk inden for vindenergi, så de store internationale producenter fortsat opsøger viden i Danmark,” siger Birger T. Madsen og peger på, at Danmarks position som kompetencecenter har fået producenter som indiske Suzlon, kinesiske Envision og spanske Gamesa til at oprette udviklingskontorer i Danmark.

”Den danske eksport er båret af Danmarks position som kompetencecenter for vindenergi. Hvis den position skal fastholdes, skal der fortsat udvikles og opstilles vindmøller i Danmark. Der skal være et stabilt dansk marked for vindenergi, og der skal være plads til at opstille testmøller, især havvindmøller, som kan blive det store vækstområde i fremtiden. Derfor er det også godt, at de politiske partier netop er blevet enige om et ambitiøst energiforlig, som indebærer opstilling af mange nye vindmøller både på havet og på land,” siger Christian Kjær.

EKF åbner døre for både store og små i den danske vindindustri: Læs ”EKF-garantier for milliarder sikrer stærk dansk vindsektor"

______________________________________________________________


De store danske producenter kan slå kineserne på udebane
Gennem de seneste år er de danske producenter Vestas og Siemens' samlede andel af verdensmarkedet faldet betydeligt, men ifølge det uafhængige analysebureau BTM Consult har de to store gode muligheder for at fastholde deres nuværende andel på tilsammen godt 20 procent af verdensmarkedet.

”De tabte markedsandele er primært erobret af kinesiske producenter, som sidder på en stor del af deres eget enorme hjemmemarked. Men verdensmarkedet er samtidig vokset så meget, at de danske producenter alligevel har haft pæn vækst i omsætningen. Og med tiden vil væksten på det kinesiske marked aftage og flytte til andre regioner i Asien, Afrika og Sydamerika, hvor de danske producenter kan konkurrere på mere lige vilkår med de kinesiske producenter,” siger Birger T. Madsen fra BTM Consult.
  • EKF-garantier for milliarder sikrer stærk dansk vindindustri

    EKF’s garantier har siden starten af 1990’erne været med til at bane vejen for en stadig større dansk vindmølleeksport. I 2011 garanterede EKF næsten 20 procent af Danmarks eksport af vindmøller – til gavn for både producenterne og underleverandørerne i den danske vindmølleindustri.
  • Kampagne
  • Kampagne
  • Kampagne
Index for robots