Nyheder & viden

Gigawatt-eventyr i vente for vindproducenterne

Produktionen af vindenergi vil stige markant på verdensplan frem mod 2020, og forventningerne går fra mere end en fordobling af niveauet i 2010 til en mulig femdobling.


Foto: Wind Power Works / KeenPress

Vindindustrien er i øjeblikket ramt af en periode med stagnerende salg og overkapacitet, og det har rejst tvivl om industriens fremtidige vækstmuligheder. Især i vindenergiens vugger, Europa og USA, er vindmøllerne ikke skudt op med samme hast som tidligere, fordi den økonomiske krise har sat en bremse på udviklingen de seneste år. Men ifølge det uafhængige analysebureau BTM Consult er der kun tale om et midlertidigt tilbageslag for den globale vindindustri, som på lang sigt kan vokse med 10-12 procent om året.

Det bakkes op af tal fra Global Wind Energy Council (GWEC), som forventer, at der i 2020 vil være opstillet vindmøller med en samlet kapacitet på minimum 415 Gigawatt (GW) på globalt plan. Men formentlig vil dette niveau være nået allerede i 2015. Og hvis de politiske og økonomiske rammer er optimale kan kapaciteten nå helt op på 1.070 GW i 2020. Den første og mest pessimistiske fremskrivning svarer til godt en fordobling i 2020 af niveauet i 2010, mens den sidste fremskrivning svarer til en femdobling. Én Gigawatt svarer til over 300 styk 3MW-vindmøller.Det europæiske marked er normaliseret
”Der er fortsat et meget stort verdensmarked for vindenergi, selv om der for tiden er en vis overkapacitet hos branchens producenter,” siger Birger T. Madsen fra BTM Consult, som vurderer, at det europæiske marked efter tre års usikkerhed nu igen har normaliseret sig.

”EU’s målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 20 procent inden 2020 gør, at Europa vil være det mest stabile kontinent for opstilling af vindenergi fremover. Der er særligt store vækstmuligheder i vindenergi til havs, men med 20 års levetid for vindmøller står vi også snart over for en stor bølge af udskiftning af gamle vindmøller,” siger Birger T. Madsen.

”De tyske og spanske markeder for vindenergi er godt nok delvist mættede, men her er udskiftningen af gamle vindmøller til gengæld allerede indledt. I Skandinavien har Sverige sat fokus på vindenergi, og landet har for nylig indgået en aftale med Norge om et fælles subsidieringssystem for vindenergi. I Østeuropa er Bulgarien og Rumænien kommet godt med, og eksportører, der hidtil har fokuseret på Vesteuropa, kan med fordel se efter nye muligheder østpå,” siger Birger T. Madsen.

Også i Danmark satser man massivt på vindenergi med en målsætning i den nye energiaftale om, at vind skal dække halvdelen af landets el-forbrug i 2020.

Kina fører an i øjeblikket
Resten af verden er imidlertid også ved at komme godt med på vindfronten – med Kina som det absolut førende land. I 2011 blev der i Kina alene opstillet vindmøller med en samlet kapacitet på 18 GW eller næsten halvdelen af den nyopstillede Gigawatt-kapacitet i hele verden sidste år. 90 procent af den kinesiske vindenergi kommer dog fra landets egne producenter, så det er ikke noget, som for alvor kommer de store europæiske og amerikanske producenter til gavn. Men det kan gavne internationalt orienterede underleverandører.

Læs ”kk-group fik afgørende likviditet til stor ordre i Kina

Men også i det øvrige Asien og i Afrika og Sydamerika ser man i voksende omfang på vindenergi som en energikilde, der både kan opfylde det stigende behov for strøm og samtidig gøre de nationale økonomier mindre afhængige af olie, gas og kul. I Afrika satser især Sydafrika massivt på vindenergi. I Sydamerika, hvor der er store vindressourcer, har mange lande for nylig taget vindenergi med i deres energiplaner. Især Brasilien ser store fremtidige muligheder i vindenergi.

I Asien er et land som Indien også begyndt at satse på vindenergi, mens for eksempel Vietnam, der ellers har gode vindforhold, først skal udbygge el-nettet, så det kan håndtere de svingende leverancer af strøm fra vindmøller.

USA er fortsat i et vind-limbo
Birger T. Madsen vurderer, at den største usikkerhed for vindenergi på kort sigt knytter sig til udviklingen i USA.

”De hidtidige skattefordele for vindenergi i USA løber ud her i foråret, og med det politiske fokus på efterårets præsidentvalg risikerer der at opstå et vakuum, så der først kommer ny lovgivning om skattefordele til vindenergi i 2013,” siger direktør Birger T. Madsen, BTM Consult.

Og så er der Rusland, som er den største hvide plet på verdenskortet for vindenergi. Her er der store vindressourcer, men landet prioriterer foreløbig andre energitiltag som for eksempel at udbygge fjernvarme og optimere el-nettet.


_________________________________________________________________

Fremtidsprognoser for vindenergi

> Vindenergi udgør i 2011 cirka 2 procent af verdens elforbrug, men forventes 
   at udgøre omkring 8 procent i 2020 (BTM Consult).

> Danmark har en målsætning om at 50 % af elforbruget i 2020 skal komme
   fra vind.

> I 2011 nåede den totale installerede kapacitet af vindenergi 240 Gigawatt. I
   2020 forventer BTM Consult, at der er installeret cirka 1.000 Gigawatt
   kapacitet vindenergi i verden.

> Det globale vindenergiråd, GWEC, arbejder med tre scenarier, der forudser
   en samlet kapacitet på enten 415, 830 eller 1.070 GW afhængig af de politiske
   og økonomiske rammer.

Kilder: BTM Consult, International Wind Energy Development – World Update 2010 / GWEC Global Wind Energy Outlook 2010 / GWEC Global Wind Statistics 2011.
  • Underleverandørerne skal drive væksten i dansk vindindustri

    Eksport af vindmøller vil stadig være big business i fremtidens Danmark, men væksten vil blive drevet af underleverandørerne til de store producenter af vindmøller, mener eksperter. Det er dog en betingelse, at de søger mere ud i verden, og at Danmark satser på at fastholde sin position som kompetencecenter for vindenergi.
  • EKF-garantier for milliarder sikrer stærk dansk vindindustri

    EKF’s garantier har siden starten af 1990’erne været med til at bane vejen for en stadig større dansk vindmølleeksport. I 2011 garanterede EKF næsten 20 procent af Danmarks eksport af vindmøller – til gavn for både producenterne og underleverandørerne i den danske vindmølleindustri.
  • Kampagne
  • Kampagne
  • Kampagne
Index for robots