Processen fra A-Z

Hvad hvis det går galt

Når EKF tager risikoen, kan danske virksomheder opdyrke usikre og ukendte markeder. Går noget galt, betaler EKF.

Sanktioner stoppede betalingerne
Den danske virksomhed DESMI fik i efteråret 2009 en ordre på udstyr for næsten 35 millioner kroner til syv havne i Iran. Det var en meget stor ordre for DESMI, og da Iran var et usikkert marked, valgte virksomheden at forsikre forretningen hos EKF.

DESMI leverede udstyret, som bruges til at begrænse skaderne og opsamle olie i tilfælde af olieforurening på vand, og trænede iranerne i at bruge det.

De første par år betalte den iranske kunde som aftalt, men derefter blev betalingerne mere og mere uregelmæssige. En medvirkende årsag var, at FN i løbet af perioden gradvist strammede de økonomiske sanktioner mod Iran og blandt andet udelukkede landet fra det internationale banksystem.

I 2012 holdt betalingerne helt op. På det tidspunkt havde DESMI stadig cirka 3,5 millioner kroner til gode.

Heldigvis havde DESMI som nævnt tegnet en garanti hos EKF, som dækkede halvdelen af tabet. I efteråret 2013 udbetalte EKF derfor cirka 1,7 millioner kroner i erstatning til DESMI.

Samtidig overtog EKF kravet mod den iranske kunde. EKF arbejder derfor fortsat på at finde en ordning med iranerne, så de kan betale indenfor rammerne af de internationale sanktioner.

Internationalt samarbejde om aftale med kriseramt bank
En dansk eksportvirksomhed leverede i 2005 et CO2-anlæg til en køber i Kasakhstan. Eksporten blev finansieret med en bekræftet remburs på 1,1 mio. USD, hvilket betyder, at betalingen blev garanteret af køberens bank. Den danske virksomhed fik sine penge af den danske bank, der tog risikoen på banken i Kasakhstan.

Den danske virksomheds bank bad EKF om en finansieringsgaranti, der kunne dække 95 % af tabet, hvis banken i Kasakhstan ikke overholdt sine forpligtelser i remburs-aftalen. 

Rembursen blev overholdt frem til 2009, men i forbindelse med den globale finanskrise måtte den kasakhstanske bank meddele, at den ville indstille betalingerne.

​På det tidspunkt var der tre afdrag tilbage på tilsammen ca. 2 mio. kr., og EKF betalte erstatning til den danske bank for de manglende afdrag.

Den kasakhstanske bank indledte en rekonstruktion, og EKF gik i samarbejde med eksportkreditinstitutter i andre lande, der også havde penge i klemme, i gang med at forhandle en aftale, der kunne begrænse tabene.

Eksportkreditinstitutterne var ikke tilfredse med vilkårene i det første udkast til en aftale, fordi det medførte en betydelig afskrivning på lånene samt syv år uden afdrag og herefter tilbagebetaling over 11 år. Efter flere forhandlinger indgik banken og dens kreditorer i sommeren 2010 en endelig aftale på bedre vilkår.
 
Den kasakhstanske bank har indtil videre overholdt aftalen som led i rekonstruktionen.

 
 
 
 
 
Index for robots