Om EKF

Internationalt samarbejde

EKF repræsenterer Danmark i en række internationale sammenhænge for at sikre danske eksportvirksomheder lige og fair vilkår i konkurrencen med andre landes eksportvirksomheder.
​​EKF arbejder for fair international konkurrence
Vi deltager på vegne af den danske stat for at fastlægge fælles internationale spilleregler for eksportkredit og handelspolitik. Vi arbejder for, at den internationale handel foregår på lige og fair vilkår så eksportørerne kan koncentrere sig om at konkurrere på varernes kvalitet og pris.Vi har fx fokus på at inddrage BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) i det internationale samarbejde.
 
EKF arbejder for danske mærkesager og har særlig fokus på områder, hvor danske virksomheder står stærkt. Blandt andet inden for grøn teknologi og små og mellemstore virksomheder.
Gennem det internationale samarbejde udbygger vi vores ekspertise, styrker vores netværk, og henter inspiration til nye garantiprodukter, som kan gavne danske eksportvirksomheder.
Her repræsenterer EKF Danmark

OECD. Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling.

WTO. Organisationen for samarbejde om handel i verden.

EU. Det europæiske politiske og økonomiske samarbejde.

Parisklubben.
Internationalt samarbejde om aftaler med gældstruede lande.

Berner Unionen.
Internationalt samarbejde for statslige og private kreditforsikrere.
OECD
I OECD samarbejder EKF med de øvrige medlemslande om at skabe lige vilkår for eksportkredit. Samarbejdet skal sikre, at landene ikke underbyder hinanden og skaber unfair konkurrence. Derfor fastlægger landene fælles regler og standarder for garantier og lån.

EU-landene i OECD har indgået en konsensusaftale med Australien, Canada, USA, Japan, Sydkorea, New Zealand, Norge og Schweiz om vilkårene for eksportkreditter med offentlig støtte. Aftalen sætter blandt andet rammer for minimumspræmier, afbetalingsprofil, maksimal kredittid og minimumsrentesatser, så eksportvirksomheder i de forskellige lande bliver tilbudt garantier og lån på lige vilkår.

OECD-landene har også aftalt fælles regler, der skal sikre en bæredygtig international handel. Blandt andet inden for miljøkrav til eksportforretninger, bekæmpelse af bestikkelse og retningslinjer for ansvarlig långivning. EKF arbejder for klare og gennemsigtige regler om bæredygtig handel, og for at reglerne bliver efterlevet af alle lande.
Reglerne er ofte en fordel for danske virksomheder, som er blandt de førende på området.

Læs mere på OECD's hjemmeside om eksportkreditter.
Hent konsensusaftalen på OECD's hjemmeside.

World Trade Organization (WTO)
I WTO aftaler medlemslandene regler for statsstøtte og toldmure, som forhindrer en fri international handel. WTO, OECD og EU har indgået en international aftale, der skal skabe lige vilkår for landenes eksportkreditter. Banker, eksportører og udenlandske købere skal følge reglerne, når de indgår aftaler om at finansiere eksportforretninger. EKF deltager ikke i møder i WTO, men følger udviklingen og diskussionerne inden for eksportkredit.

EU
I EU koordinerer medlemslandene deres holdning til de emner om eksportkredit, som bliver forhandlet i OECD. Derudover håndterer EKF alle regler om det indre marked og statsstøtte i forbindelse med eksportkredit. Herunder regler for hvilke dele af markedet for eksportkredit, der er forbeholdt private eksportkreditselskaber.

EKF arbejder også for, at danske mærkesager bliver hørt, og at danske virksomheder kan konkurrere på lige vilkår med de øvrige EU-landes eksportvirksomheder.
Parisklubben
Når et land får problemer med at betale sin gæld til andre lande, forhandler Parisklubben en fælles international aftale om at omlægge landets gæld. EKF deltager i disse forhandlinger, så EKF og de danske eksportvirksomheder kan få deres tilgodehavender tilbage.

Aftalen med Parisklubben er et led i de kriseramte landes gældsforhandlinger med blandt andet Verdensbanken og IMF (International Monetary Fund). Aftalen giver landet mulighed for at komme på fode igen, så handelen med landet kan fortsætte.

Parisklubben har siden 1956 gennemført mere end 400 aftaler med næsten 90 lande til en samlet værdi af ca. 500 mia. USD.

Berner Unionen

I Berner Unionen samarbejder EKF med statslige og private kreditforsikrere fra hele verden om betingelserne for kreditforsikring. Samarbejdet er med til at styrke EKF’s netværk og øge vores viden. Det kommer danske virksomheder til gode i form af mere fair konkurrence og bedre muligheder for at investere i udlandet.

Læs mere om Berner Unionen.

Samarbejde med andre landes eksportkreditinstitutter
EKF samarbejder med andre landes eksportkreditinstitutter om genforsikringsaftaler og udveksling af erfaringer.

Genforsikringsaftalerne gør det nemmere for eksportvirksomheder, der indgår i projekter med leverancer fra flere lande. Med de tværnationale genforsikringsaftaler kan de nøjes med at indgå en garantiaftale med et enkelt eksportkreditinstitut, som derefter kan genforsikre delleverancer hos andre eksportkreditinstitutter.
 
Genforsikringsaftalerne bliver typisk benyttet i forbindelse med større projekter. 
 
EKF har et særligt tæt samarbejde med de nordiske landes eksportkreditinstitutter. Vi mødes hvert år for at dele viden om vores forretningsprocesser og produkter, så vi løbende kan udvikle vores eksporthjælp til danske virksomheder.
​EKF er Danmarks eksportkredit. Vi hjælper både små og store danske virksomheder frem i verden. Få en kort introduktion til EKF.

EKF på 2 minutter

​EKF er Danmarks eksportkredit. Vi hjælper både små og store danske virksomheder frem i verden. Få en kort introduktion til EKF.
EKF på 2 minutter
Du er meget velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Så ringer vi dig op, så hurtigt vi kan og senest i morgen.

Ring eller skriv til EKF

Du er meget velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Så ringer vi dig op, så hurtigt vi kan og senest i morgen.
Kontakt EKF
​Få nyheder fra EKF tilsendt på e-mail, så snart de bliver lagt på ekf.dk. Vælg selv, hvilke emner du er interesseret i.

Abonner på nyheder

​Få nyheder fra EKF tilsendt på e-mail, så snart de bliver lagt på ekf.dk. Vælg selv, hvilke emner du er interesseret i.
Tilmeld her
Index for robots