Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Sverige


EKF's holdning til Sverige

Lav betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. Der vil normalt ikke blive stillet andre krav til købere end de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
1-5 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
Over 5 år0
Ingen restriktioner
Særlige garantier0
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Godt forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er gode. Der kan være moderate problemer med enkelte aspekter af forretningsklimaet, men helhedsindtrykket er positivt.

Sverige – en sund økonomi med udfordringer

Svenskerne gennemførte reformer i 90'erne og 00' erne og står derfor nu som en af Europas stærke økonomier.
 
Denne analyse af EKF's senioranalytiker Lynge Gørtz Smestad er bragt i Jyllands-Posten 27. april 2017.
 
Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked efter Tyskland, men målt per indbygger er eksporten til Sverige fem gange så stor som til Tyskland. De svenske forbrugere ligner på mange måder os selv, men den svenske økonomi er anderledes skruet sammen end den danske.
Svensk økonomi hører til blandt de sundeste i Europa, og Sverige var et af de lande, som klarede sig bedst gennem finanskrisen. Sverige gennemførte i 90’erne og 00’erne en række strukturelle reformer, som har været med til at øge vækstpotentialet. Væksten har de seneste år været drevet af stigende privatforbrug og investeringer.
 
Faldende vækst
Alligevel står den svenske økonomi over for en række aktuelle udfordringer. Væksten ventes at falde fra 3,1 pct. i 2016 til godt 2 pct. i 2017. Arbejdsløshed, som i 2016 var 6,9 pct., er højere end i mange andre europæiske lande. Årsagen er blandt andet, at Sveriges relativt mange indvandrere har en lavere jobfrekvens end etniske svenskere. Samtidig har de meget lave renter skudt boligpriserne i vejret, og økonomer har det seneste års tid advaret om risikoen for en forestående boligboble, som kan ramme ekstra hårdt, da svenske boligejere er blandt de mest forgældede i Europa.
 
Voksende ældrepleje
Det svenske forbrugsmønster ligner det danske, og dansk design, fødevarer og industriprodukter er i høj kurs. Sverige står ligesom Danmark over for flere demografiske udfordringer. Det gælder ikke mindst befolkningens aldring, der åbner nye afsætningsmuligheder for serviceydelser, handicapudstyr samt ressourcebesparende IT-løsninger til ældreplejen. Den svenske sundhedssektor har gennemgået en stigende grad af privatisering, hvilket kan åbne nye muligheder for danske leverandører.
 
Sverige er et vigtigt eksportmarked for danske fødevarer, og svenskerne er i stigende grad villige til at betale ekstra for økologiske og bæredygtige produkter af høj kvalitet.
Det svenske IT-marked er et af de mest avancerede og modne i Europa og forventes at vokse med 5 pct. i de kommende år. Der er derfor udsigt til fortsat stigende efterspørgsel efter IT-komponenter og serviceydelser.  
 
Den svenske industrisektor er præget af flere store virksomheder end den danske og har ligesom energisektoren været præget af rekordhøje investeringer de seneste år. Begge sektorer byder på gode muligheder for danske leverandører.
 
Topkarakter
Sverige får topkarakter, når det gælder det kommercielle klima. Korruptionen er i bund, og det finansielle og juridiske system er i top. Den svenske krone er ikke som den danske bundet til euroen. Den bundsolide økonomi gør, at EKF kan tage risiko både på kreditværdige virksomheder og banker i Sverige.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots